Bewaak de grenzen van Fort Europa omwille van onze vrijheid

04 maart 2015Leestijd: 4 minuten
'EPA'

Volksverhuizingen en terrorisme ontwrichten Europa. Als onze vrijheid ons lief is, bewaken we de buitengrenzen, desnoods met geweld. Idealisten moeten zich realiseren dat er anders weinig overblijft van democratie, mensenrechten en onze rechtsstaat.

Het beperken van immigratie begint bij de grenzen van Europa. De Middellandse Zee en andere gebieden vormen de buitengrenzen van Europa.

Mensensmokkelaars verdienen miljoenen dollars aan het transporteren van mensen naar Europa. Ze zijn meedogenloos. Alleen al in de afgelopen maanden zijn honderden mensen omgekomen door toedoen van mensensmokkelaars.

Zieke buurman

Het moet stoppen, de inhumane behandeling van weerloze mensen die naar Europa willen komen. Ook moet een halt worden toegeroepen aan deze wijze van immigratie naar Europa.

Noord-Afrika is de zieke buurman van Europa. Chaos in Libië, de toename van het terrorisme in andere gebieden van Afrika dwingen Europa tot exceptionele maatregelen.

Over dit wezenlijke vraagstuk publiceerde weekblad Elsevier enkele belangrijke interviews. Deze gesprekken met deskundigen laten zien hoe het politieke en analytische spectrum van meningen oordeelt over het bewaken van de Europese grenzen.

Capaciteit

Jonathan Holslag, hoogleraar internationale betrekkingen, is van mening dat zelfs als we zouden willen, we een relatief kleine operatie als die in Libië niet tot een goed einde kunnen brengen.

De reden ligt volgens Holslag in de capaciteit: ‘Door te kleine defensiebudgetten zal onze capaciteit blijven aftakelen, maar het gebrek aan coördinatie en leiderschap is even schadelijk.’

Deze twee problemen kunnen worden opgelost: meer geld voor defensie en meer Europese samenwerking op veiligheidsgebied. Eigenlijk moet hiervoor een gemeenschappelijk Europees team worden opgericht.

Bezettingsmacht

Daarvoor bestaat reeds een organisatie: Frontex, die de buitengrenzen van Europa moet bewaken. De Koninklijke Marechaussee doet eraan mee. Frontex moet worden uitgebreid tot een volwaardige grensbewaking met meer mensen en meer zwaar oorlogsmateriaal.

De grensbewaking begint niet zelden ver voorbij de grenzen van Europa. Al in Libië moet de grens van Europa worden bewaakt door het instellen van een tijdelijke bezettingsmacht voor de kust van Libië.

Deze tijdelijke bezetting zal, gelet op de activiteiten van islamitische terroristen en het gebrek aan centraal gezag in Libië, internationaal bezien niet op onoverkomelijke weerstand stuiten.

Deze operatie moet niet tot doel hebben het beëindigen van de burgeroorlog in Libië – daarvoor zijn meer troepen nodig. De grensbewaking moet een afgebakende operatie zijn.

Drones

In een land als Tunesië kan Europa, in overleg met de Tunesische overheid, de gemeenschappelijke grensbewaking aan de kust en op zee versterken. Daarbij is de inzet van moderne technologieën onmisbaar, al dan niet met bewapende drones en andere nog uit te vinden vormen van elektronische bewaking.

Er zullen helaas doden vallen, totdat iedereen doordrongen is van de levensgevaarlijke dreiging die uitgaat van de grensbewaking. Daarover zegt krijgshistoricus Martin van Creveld in Elsevier: ‘Zorg ervoor dat niemand, helemaal niemand, zonder toestemming de grens kan passeren.’

Illusie

Het is hard, maar onontkoombaar als we de Europese rechtsstaten en vrijheden willen beschermen. Waarom gebeurt het dan niet? Daarover moeten we bij Saskia van Genugten zijn, die de mening van het andere politiek-ideologische spectrum representeert. Zij werkt voor de Verenigde Naties.

In Elsevier zegt zij: ‘Het is een illusie te denken dat Europa haar kop in het zand kan steken door de buitengrenzen te sluiten. De overgrote meerderheid van de migranten is slachtoffer van het geweld in de regio en mensensmokkelaars zijn helaas uitermate creatief in het vinden van nieuwe routes en nieuwe methodes. Europa kampt ook met het dilemma dat het zelf is gebouwd op principes van gelijkwaardigheid, solidariteit en naleving van mensenrechten.’

Kop in het zand

Een Europa met een strenge grensbewaking zal juist niet de kop in het zand steken. Het gaat hier slechts om de grensbewaking en niet om het buitenlandbeleid van Europa. Eigenlijk betreft het hier een binnenlands Europees vraagstuk.

De principes van mensenrechten, solidariteit en gelijkwaardigheid zijn niet in strijd met een harde grensbewaking. Van Genugten gaat ervan uit dat de nakoming van de mensenrechten een grenzeloos Europa impliceert.

Militairen

Er is geen enkele mensenrechtenbepaling waarin het gebod staat: Gij zult grenzeloos zijn. Ook de toepassing van noodzakelijk en proportioneel geweld bij het bewaken van de grenzen is niet in strijd met de mensenrechten. Vooral als het gaat om de grenzen die dicht bij oorlogsgebieden liggen, zal de dreiging van geweld groot zijn.

Is de inzet van militairen in Belgische en Franse steden voor het bewaken van gebouwen en personen in strijd met de mensenrechten? Nee.

Fort van vrijheid

Idealisten onder ons moeten zich realiseren dat wanneer Europa door volksverhuizingen en het terrorisme wordt ontwricht, er weinig of niets overblijft van de democratie, mensenrechten en rechtsstaat. Daarom moeten we Europa juist als een fort van vrijheid, rechtsstaat en democratie bewaken in deze gevaarlijke wereld.

Bouw dus aan fort Europa, daarin heerst nog steeds vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Europa dient niet de fantasieën, maar de realiteit te gaan beschermen.