Nee Afshin Ellian, Georgië is geen bananenrepubliek

28 maart 2014Leestijd: 5 minuten

Op 5 februari jongstleden beschreef Afshin Ellian in zijn blog ‘Het grootste gevaar in Sotsji is het moslimfundamentalisme’ de jihadiistische dreiging in de Kaukasus. Onderstaand de reactie van Shota Gvineria, de Georgische ambassadeur in Nederland.

Het bericht dat de wereld ervan op de hoogte moest brengen dat de Olympische Winterspelen 2014 als doel hadden respect, dialoog en vrede te bevorderen onder de landen van de wereld, en dat Rusland zichzelf uitgaf de centrale rol te hebben in dit proces, werd direct ontkracht na het einde van de Olympische Spelen door de schokkende ontwikkelingen in Oekraïne.

Om meer inzicht te geven in de stand van zaken betreffende de politieke en veiligheidssituatie in de regio, voel ik mij gedreven om te reageren op het artikel ‘Het grootste gevaar in Sotsji is het moslimfundamentalisme’.

Terwijl de militaire interventie in Oekraïne zich ontvouwt, vormen de destructieve acties van de Russische Federatie opnieuw een grote zorg voor de gehele internationale gemeenschap. De acties van Rusland worden beschouwd als een schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Oekraïne en een bedreiging voor de veiligheid van geheel Europa.

Veel politici en experts die verontrust zijn over de ontwikkelingen op de Krim, trekken vergelijkingen met het patroon ingezet door Rusland met de invasie van Georgië, begin jaren negentig, die uitmondde in de bezetting van de Abchazië- en Tsjchinvali-regio’s van Georgië in 2008, wat erg negatieve precedenten schiep in de schending van internationale wetgeving en een inbreuk was op de internationale overeenkomsten aan de kant van Rusland.

Dus ondanks bepaalde contextuele en feitelijke verschillen, ben ik ervan overtuigd dat het trekken van de juiste conclusies betreffende Georgië kan helpen om niet weer te falen in het voorkomen van verdere escalatie van de situatie in Oekraïne.

Om terug te keren naar het artikel waar, in tegenstelling tot de realiteit, een zeer gevoelige bewering wordt gedaan dat Georgiërs mogelijk nog een oorlog met Rusland aan het uitlokken zijn – ervan uitgaande dat het Georgië was die de oorlog in 2008 begon.

Maar de internationale gemeenschap – de Europese Unie, de Verenigde Staten en alle relevante internationale organisaties – erkennen dat het onze noordelijke buurman was die de agressie lanceerde. Dit is gebaseerd op de resultaten van de EU Fact Finding Mission (Vooronderzoek) door Ambassadeur Heidi Tagliavini. Het rapport verwerpt de pogingen van Rusland om de agressie te rechtvaardigen door de noodzaak van bescherming van de Russische vredestroepen, door humanitaire interventie of de bescherming van Russische onderdanen in het buitenland.

Bovendien weigert het, ondanks voortdurende oproepen aan Rusland door de internationale gemeenschap, nog steeds de verplichting tot het niet-gebruiken van geweld, terwijl Georgië deze verplichting al in 2010 unilateraal heeft bevestigd, en opnieuw in 2013.

Verdere oppervlakkige speculaties en pogingen om Russische acties in Georgië te rechtvaardigen, kunnen het Kremlin verder aanmoedigen om door te gaan met zijn agressieve agenda in Oekraïne en zijn overige buurlanden.

Met betrekking tot de waarschuwingen uitgegeven door de Georgische overheid betreffende het bezoek aan de Abchazië- en Tsjchinvali-regio’s tijdens de Olympische Spelen, wordt de lezer eraan herinnerd dat de Olympische Spelen in Sotsji heel dicht bij de bezette gebieden, op geen 20 kilometer, werden gehouden; dat zijn nu nog steeds onveilige gebieden.

Georgië kan op dit moment de situatie in de Abchazië- en Tsjchinvali-regio’s niet effectief beheersen vanwege de bezetting. Daarom kan de Georgische overheid geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van internationale bezoekers.

Bijgevolg werd de Georgische overheid aangemoedigd om potentiële bezoekers, onder wie ook deelnemers aan de Olympische Spelen, te informeren en te waarschuwen voor mogelijke veiligheidsdreigingen, evenals de wettelijke implicaties waartoe het reizen naar deze bezette gebieden van Georgië mogelijkerwijs zou hebben geleid.

Het bezoeken van de Georgische regio’s Abchazië en Tsjchinvali zonder toestemming van de Georgische overheid vormt een schending van de Georgische wetgeving en is een illegale grensoverschrijding. Zelfs de ministeries van Buitenlandse Zaken van sommige EU-lidstaten, waaronder die van Nederland, gaven waarschuwingen en speciale reisadviezen uit aan onderdanen die van plan waren de Olympische Winterspelen te bezoeken.

Ondanks de kritische politieke, veiligheids- en humanitaire context, nam de Georgische overheid het moeilijke besluit om de Olympische Spelen niet te boycotten, om de humanitaire, culturele en intermenselijke contacten vrij te houden van politiek. Bovendien heeft de Georgische overheid zijn bereidheid geuit en herhaald om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de Olympische Spelen in Sotsji.

Helaas heeft Moskou gereageerd door een aantal provocatieve acties te ondernemen, zoals het illegaal lanceren van de grootschalige installatie van prikkeldraad en andere kunstmatige versperringen langs de bezettingslinie in de Abchazië- en Tsjchinvali-regio’s van Georgië en zelfs het creëren van een zogenoemde ‘veiligheidszone’ in Abchazië, die 11 kilometer binnendringt in Georgisch grondgebied, Dit is een schending van de staakt-het-vurenovereenkomst van 2008 en andere internationale verplichtingen, aangegaan door Rusland.

Deze illegale activiteiten zijn van directe invloed op de lokale bevolking: zij verdelen families en gemeenschappen, strijden tegen intermenselijke contacten, en ontnemen mensen hun fundamentele rechten en vrijheden.

En ten slotte: om, ondanks de externe en interne uitdagingen die Georgië tegemoet staan, het land een ‘bananenrepubliek’ te noemen, zoals in het artikel ‘Het grootste gevaar in sotsji is het moslimfundamentalisme’ te lezen was, is een grote onderschatting van de vooruitgang en ontplooiing die in dit land te zien is.

Georgië heeft omvangrijke hervormingen van zijn overheidsstructuren doorgevoerd en heeft zich omgevormd tot een moderne staat. Een gevolg hiervan is dat gedurende de laatste jaren Georgië is genomineerd voor top performer in Europa door de Wereldbank.

De Wereldbank heeft Georgie ook gerangschikt op de 8ste plaats in zijn 2013 Ease of Doing Business Report. Volgens de 2014 Index of Economic Freedom, een onderzoek uitgevoerd door de Heritage Foundation, bekleedt Georgie de 22ste plaats wereldwijd. Anti-corruptie, persvrijheid, sociale en economisch hervormingen, alsmede grootschalige wederopbouw en modernisering van infrastructuur en openbare diensten, hebben Georgië hoge posities bezorgd op enkele internationale ranglijsten.

Echter, zoals het gezegde gaat, zien is geloven. Dus, een warm welkom om naar Georgië te komen aan diegenen die bereid zijn om belangrijke informatie en een beter begrip te verkrijgen van de huidige situatie in het land en de regio.

Door Shota Gvineria, de Georgische ambassadeur te Den Haag.