Europese Commissie: drie miljoen migranten naar Europa

05 november 2015Leestijd: 2 minuten
'EPA'

De Europese Commissie heeft een schatting gemaakt van hoeveel migranten de komende jaren Europa binnen zullen komen. Tot en met 2017 worden drie miljoen migranten verwacht.

Dat staat in een economische voorspelling van de Europese Commissie. De EU verwacht dat de stroom migranten de komende maanden niet zal afnemen, maar juist groter zal worden. Dit jaar zijn ruim 700.000 irreguliere migranten Europa binnengekomen.

Het rapport voorspelt op basis van de instroom tijdens het derde kwartaal van dit jaar dat in 2015 in totaal één miljoen migranten Europa binnen zullen komen, terwijl dat in 2016 toeneemt tot 1,5 miljoen. In 2017 worden nog eens 500.000 migranten verwacht.

Economisch voordeel

Volgens de Europese Commissie kost het opvangen van migranten veel publiek geld. Op de lange termijn kunnen ze echter een licht economisch voordeel opleveren, aldus het rapport.

De voorwaarde is wel dat de migranten snel zullen toetreden tot de arbeidsmarkt. Als vooral hooggeschoolde migranten de EU binnenkomen, zal het bruto nationaal product van de EU-lidstaten in 2017 met een kwart procent toenemen. Vooral Duitsland, dat het overgrote deel van de migranten opneemt, zal daarvan kunnen profiteren.

Geweld

De voorspelling richt zich enkel op de potentiële economische gevolgen van de migratiestroom, niet op sociaal-culturele elementen. Door heel Europa zijn steeds meer voorbeelden te vinden van weerstand tegen het grote aantal asielzoekers.

Donderdag bleek dat in Duitsland het aantal strafbare feiten tegen migranten is verdrievoudigd ten opzichte van een jaar geleden. Daarbij gaat het vooral om vernielingen, zoals het in brand steken van opvangcentra, propagandadelicten en ophitsing.