EU en Afrika ‘zetten cruciale stappen’ met migratieactieplan

12 november 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

De Europese en Afrikaanse leiders hebben donderdag een akkoord bereikt over een actieplan om de migratieproblematiek aan te pakken. Dat maakt EU-president Donald Tusk bekend.

Volgens Tusk worden er ‘cruciale stappen’ gezet, maar hij benadrukte dat het plan ‘niet alles in een keer kan oplossen’. De leiders van de Europese Unie kwamen twee dagen bijeen met de Afrikaanse bewindslieden in de Maltese hoofdstad Valletta.

Er werd onder meer gepraat over de grote aantallen migranten die naar Europa trekken en het geringe aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat vervolgens terug naar Afrika keert.

Toekomstperspectief

De migranten vertrekken veelal uit Afrika bij gebrek aan toekomstperspectief. Om dat op te lossen, heeft de EU een noodfonds van 3,6 miljard euro opgericht voor Afrika. De financiële injectie van de Europese Commissie en de lidstaten bedraagt 1,87 miljard euro.

Die bijdrage moet een concrete stap zijn naar een oplossing voor de lange termijn. Zo moet Afrika met het geld meer banen creëren voor de bevolking. Op korte termijn moeten de Afrikaanse landen mensensmokkelaars harder aanpakken.

De meeste discussie ontstond over de uitgeprocedeerde asielzoekers. De Europese leiders willen dat Afrika zich actiever opstelt in het terugnemen van migranten die in Europa geen recht op asiel hebben. Veel Afrikaanse leiders maakten zich daar eerder niet zo druk om. Het is maar de vraag of het akkoord over het actieplan hun houding zal veranderen.

Verdeling

Van de storting van 1,87 miljard euro, wordt 1,8 miljard euro afgeschreven van de Europese begroting van de Europese Commissie. De ruim 70 miljoen euro die overblijft, moet worden betaald door 25 lidstaten van de EU en Noorwegen en Zwitserland.

Een aantal Europese landen is erg terughoudend met het beschikbaar stellen van financiële hulp voor Afrika, omdat zij denken dat het voor de verkeerde doeleinden wordt ingezet.

Van alle lidstaten die de akte voor de oprichting van het fonds hebben ondertekend, levert Nederland de grootste bijdrage: 15 miljoen euro. Italië en België hebben 10 miljoen beloofd, terwijl onder meer Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje 3 miljoen euro zullen reserveren. Cyprus, Kroatië en Griekenland storten niets.

Premier Mark Rutte (VVD) motiveert de bijdrage: ‘Of we vinden het niet erg dat er grote groepen mensen uit Afrika of Turkije naar Europa komen, of, als we dat wél erg vinden en ik accepteer die stroom niet, dan moeten we dingen doen.’ Daarmee doelt Rutte op afspraken en financiële hulp leveren om de stroom van migranten in te dammen.