Actie voor nieuw referendum over brexit

24 juni 2016Leestijd: 1 minuut

LONDEN (ANP) – Het Britse parlement moet waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een debat houden over een herhaling van het referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Een campagne op internet van voorstanders van lidmaatschap heeft vrijdagmiddag al veel meer dan de benodigde 100.000 handtekeningen bij elkaar gebracht om het voorstel in het parlement als agendapunt ‘neer te zetten’.

De initiatiefnemers vinden dat bij gewichtige zaken zoals EU-lidmaatschap, referenda aan minimumeisen moeten voldoen. Ze stellen dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiezers een meerderheid van 60 procent nodig is om van de uitslag van het referendum beleid te maken. Met slechts 52 procent van de kiezers voor het vertrek uit de unie, de brexit, zou de regering de banden met Brussel dan niet kunnen opzeggen. De website van het parlement, waarop de petitie kan worden getekend, lag vrijdag enige tijd plat door de enorme belangstelling.