Geen arbeidskorting voor proefdienstverband

09 januari 2018Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Een vrouw met een IOAW-uitkering werkt in het kader van haar re-integratie ‘gratis’ voor een werkgever, met een baangarantie. Zij claimt tevergeefs de arbeidskorting voor het verrichte werk.

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Een oudere werkloze vrouw ontvangt van de gemeente een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

In 2015 wordt zij door de gemeente met behoud van haar uitkering geplaatst bij een werkgever. Het gaat om een ‘proefplaatsing’, waarbij de werkgever beoordeelt of de uitkeringsgerechtigde het werk aankan én een dienstverband toezegt. Tijdens de proefplaatsing werkt de uitkeringsgerechtigde ‘gratis’ voor de werkgever.

Tegenwoordige arbeid

De vrouw loopt, net als veel anderen, tegen de zeer strikte uitleg van de wettelijke regels aan. Het bedrag aan arbeidskorting is een percentage van het arbeidsinkomen, en hiervoor telt alleen het inkomen uit tegenwoordige arbeid mee. Uitkeringen zoals de IAOW-uitkering worden aangemerkt als een inkomen uit vroegere arbeid.

Ook Hof Arnhem-Leeuwarden maakt een hard onderscheid tussen het werken met behoud van uitkering en het direct betaald worden door de werkgever.

Het maakt niet uit dat er daadwerkelijk is gewerkt in het betreffende jaar, het als IOAW-uitkering ontvangen bedrag telt niet mee voor de arbeidskorting. Dit scheelt de vrouw ruim 1.400 euro aan arbeidskorting.

Als de vrouw na de proefperiode het beloofde dienstverband krijgt, heeft zij voor dezelfde werkzaamheden wél recht op de arbeidskorting. Het enige verschil is dat het loon dan wordt betaald door de werkgever, in plaats van de gemeente.

Wajong

Er is ook vaak geprocedeerd over het kunnen claimen van de volledige arbeidskorting door een Wajong-er die fulltime werkt, maar slechts deels wordt betaald door de werkgever. Hij komt door een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) op hetzelfde CAO-loon uit als zijn collega’s.

Ook in die (re-)integratiegevallen is de arbeidskorting niet van toepassing op de uitkering, omdat de uitkering geen direct verband zou houden met de verrichte werkzaamheden.

Winstgerechtigden en ‘verplicht werken’

Voor de arbeidskorting wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen iemand die alleen gerechtigd is tot de winst van een onderneming, een ‘medegerechtigde’, en de persoon die de onderneming drijft. De Hoge Raad heeft terecht geoordeeld dat een medegerechtigde geen arbeidskorting kan claimen, omdat er geen sprake is van ‘arbeid’.

Ook het weigeren van de arbeidskorting bij het verplicht moeten werken voor het behoud van een (volledige) bijstandsuitkering is verdedigbaar. Het gaat immers om een heel andere situatie dan bij (re-)integratieprojecten.

Tijd voor verandering

Het wordt tijd dat er eens iets wordt geregeld voor proefplaatsingen, en vergelijkbare projecten ter bevordering van re-integratie. Er wordt nu een heel formeel onderscheid gemaakt naar de bron van inkomen. Dit komt het verhogen van de arbeidsparticipatie niet ten goede.