Kabinet benadeelt aanvragers huurtoeslag

20 december 2017Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Het kabinet beloofde dat vrijwel iedereen er op vooruit zou gaan. Maar opnieuw blijkt dat er niet voor iedereen goed nieuws is. Door een wetswijziging kan de eigen bijdrage van iemand die huurtoeslag ontvangt vanaf 2019 flink stijgen.

Een toeslaggerechtigde ontvangt een tegemoetkoming in de huurkosten. Het huurbedrag dat hij zelf moeten betalen, de ‘basishuur’, is afhankelijk van zijn inkomen. Op dit moment kan de basishuur maar beperkt stijgen, dit kan echter vanaf 2019 veranderen door een nieuw wetsvoorstel.

Het AD heeft het nadeel voor huurders door de Woonbond laten berekenen. De maatregel kost een gemiddelde huurder 94 euro in 2022, het nadeel wordt in de jaren daarna alleen maar groter. Op dit moment ontvangen ongeveer 1,4 miljoen mensen huurtoeslag.

De voorwaarden voor huurtoeslag

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update, de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Er is een nogal ingewikkeld systeem opgetuigd voor het recht op huurtoeslag, en de berekening van de hoogte hiervan.

Als de huur te hoog is, bestaat er helemaal geen recht op huurtoeslag. Ook als het inkomen te hoog is en/of het vermogen meer bedraagt dan de vrijstelling voor box 3, kan geen aanspraak worden gemaakt op huurtoeslag.

De hoogte van de huurtoeslag is mede afhankelijk van de eigen bijdrage die geldt voor de aanvrager. Ook de hoogte van de huur bepaalt de te ontvangen huurtoeslag. Het huurbedrag dat de aanvrager minimaal zelf moet betalen, de basishuur, wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld. Voor mensen met een hoger inkomen geldt een opslag op de minimale basishuur, zij moeten een groter deel van de huur zelf betalen.

Wetsvoorstel aanpassing basishuur en inkomensgrens

Op dit moment wordt er bij het jaarlijkse vaststellen van de basishuur rekening gehouden met de hoogte van de bijstand. Als de bijstandsuitkeringen minder stijgen dan de huren, wordt de minimale basishuur slechts verhoogd met het percentage dat de uitkeringen stijgen. Het percentage van de gemiddelde huurstijging wordt alleen voor de verhoging gebruikt als de uitkeringen sneller stijgen dan de huur.

In het wetsvoorstel is bepaald dat de basishuur vanaf 2019 altijd wordt verhoogd met het percentage waarmee de huren stijgen. Of de bijstandsuitkeringen achterblijven bij de huren, is dus niet meer van belang. Ongeveer twee derde van de mensen die huurtoeslag ontvangen verdient zo weinig dat zij alleen de minimale basishuur hoeven te betalen. Deze groep zal het hardste worden getroffen, omdat zij geen enkele financiële ruimte hebben.

Een lichtpuntje in het wetsvoorstel is het afschaffen van de huidige maximale inkomensgrenzen per 2020. Hierdoor verliezen mensen niet meer, vaak met terugwerkende kracht, de hele huurtoeslag als zij één euro meer verdienen. Vanaf 2020 wordt de huurtoeslag langzaam afgebouwd naarmate het inkomen stijgt.

Per saldo een bezuiniging

Het grotere aantal huishoudens met recht op huurtoeslag gaat de overheid vanaf 2020 elk jaar 70 miljoen euro kosten. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanpassing van de basishuur, deze maatregel levert het Rijk in de periode 2019 – 2022 al ongeveer 335 miljoen euro op.