Eigen huis: hoogte eigenwoningforfait

21 december 2017Leestijd: 2 minuten

Het eigenwoningforfait (EWF) is een percentage van de waarde van de eigen woning dat huiseigenaren moeten optellen bij hun inkomen en waar zij belasting over verschuldigd zijn.

Lees hier meer artikelen van Elsevier Weekblad Belasting over het eigenwoningforfait en de afschaffing van de wet-Hillen (‘aflosboete’).

Er zijn verschillende categorieën. Het meest gebruikte is het percentage van 0,70 procent (2018) voor huizen met een WOZ-waarde van 75.000 euro (2018) tot de villagrens van 1.060.000 euro (2018). Dit is het standaardtarief dat op de meeste huizen van toepassing is.

Villagrens

Voor huizen die meer waard zijn dan 1.060.000 euro (2018) geldt voor het deel boven de villagrens een afwijkend, hoger percentage, van 2,35 procent (2018). Klik op de punten in de grafiek op het percentage per jaar te zien.

Rekenvoorbeeld standaardtarief 2018: wie een huis heeft met een WOZ-waarde van 400.000 euro, moet 0,7 x 400.000 euro = 2.800 euro bij zijn belastbaar inkomen optellen. Bij een tarief in de inkomstenbelasting van 52 procent leidt dit tot een extra te betalen belasting van 1.456 euro.

Wet-Hillen

Let op: huiseigenaren die hun hypotheek geheel of gedeeltelijk hebben afgelost, vallen onder de werking van de wet-Hillen. Zij zijn de facto vrijgesteld van (een deel van) het eigenwoningforfait.

Eind 2017 stemden Tweede en Eerste Kamer in met het afschaffen van de wet-Hillen. Dat gaat vanaf 2019 in dertig jaarlijkse stappen gebeuren. Elk jaar neemt het voordeel voor de groep huiseigenaren dus met 1/30ste deel af.

Wilt u elke week op de hoogte gehouden worden van het laatste fiscale nieuws? Neem dan een abonnement op onze gratis nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.