Flows Revalued

20 januari 2018Leestijd: 2 minuten
San Francisco gold als testcase - foto Jared Erondu

Flows Revalued begint met de opvatting dat de Strategie van de Twee Netwerken (S2N) een methode behelst die bijdraagt aan de toekomstige uitdagingen in het stedelijk milieu.

Peter Steehouder – TU Delft

Vanuit het perspectief van het milieu, worden innovaties in het mobiliteit systeem (positief) en de verandering in het hydrologische systeem (negatief) beschouwd als trends waaruit het stedelijke programma zich moet ontwikkelen. Het primaire doel van het onderzoek is om een product van de Nederlandse planningstraditie in een onbekende context te plaatsen en het potentieel te onderzoeken in de test casus van San Francisco.

Het uiteindelijk resultaat is een methode die berust op een vereenvoudigde weergave van de realiteit (drie conceptuele bouwstenen), die complexe systemen beter inzichtelijk maakt. De conceptuele bouwstenen maken vervolgens de integrale benadering van techniek en stedenbouwkundig ontwerp mogelijk, ten behoeve van milieucrisis in een scenario van toekomstige technologische interventies op het gebied van mobiliteit.

English

From the environmental point of view, future mobility (positive) and the change in the hydrological system (negative) are taken as trends from which the urban program needs to develop. This research starts with the conception that the Strategy of the Two Networks (S2N) internalizes a method that could help face the given challenges occurring both globally and as tested in San Francisco. The primary objective of this thesis, is to put this product of the Dutch planning tradition in another context and explore its potential in the San Francisco context. San Francisco lies in a unique natural context and possesses great capital which is of great value for the whole Bay Area. However, this capital is under pressure of future dynamics, caused by decades of human interference without acknowledging the natural conditions of the Bay. This uncertainty makes San Francisco an unsustainable city to for people to settle in the future.

The aim of the project is to provide a method in which integrated engineering and urban planning and design will mitigate environmental crisis in a scenario of future technological interventions in mobility. Moreover, the aim is to revalue the S2N, in order to develop a conceptual framework that guides and structures this approach.