Waarom moest professor Maat het veld ruimen?

04 augustus 2015Leestijd: 2 minuten
'ANP'

Er is geen enkele afspraak gemaakt met fysisch antropoloog en anatoom George Maat over geheimhouding van het MH17-onderzoek. Omdat anderen ook lezingen geven, ging Maat ervan uit dat ook hij toestemming had om lezingen te geven.

Dit blijkt uit het oriënterend feitenonderzoek dat de politie verrichte naar aanleiding van de lezing van Maat, schrijft minister van Justitie Ard van der Steur (VVD) aan de Tweede Kamer.

Andere lezingen

Van der Steur schrijft dat een vakgenoot van professor Maat een lezing had gegeven aan ongeveer 30 leden van de Nederlandse Vereniging van Fysische Antropologie. Aangezien het hoofd van het Landelijke Team Forensische Opsporing ook lezingen gaf, dacht Maat dat hij ook toestemming had om lezingen te geven.

Dit deed hij vervolgens zonder toestemming te vragen aan studenten Gezondheidswetenschappen. Dat de lezing open was voor andere studenten wist Maat niet.

Geen afspraken

Het is de vraag of Maat had moeten weten dat hij niet over het MH17-onderzoek mocht praten tegen de studenten. Er waren vooraf geen afspraken gemaakt over geheimhouding.

‘In de jarenlange gegroeide werkprocessen en gewoonten van het LTFO was het gebruikelijk om aan vakgenoten lezingen te geven,’ schrijft de minister die toegeeft dat ‘het aan formele kaders, afspraken en criteria ontbrak’.

Dat het voor Maat niet duidelijk was of hij wel of geen lezing mocht geven, valt hem lastig aan te rekenen aangezien duidelijkheid hierover ontbrak. Toch werd de veelgeprezen professor op non-actief gezet. Hij had toestemming moeten vragen, zo luidt de conclusie uit het feitenonderzoek.

Geheim

Dit feitenonderzoek is intern en zal niet openbaar worden gemaakt, meldt Van der Steur. Opvallend is dat ook Maat zelf geen inzicht heeft gekregen in dit onderzoek.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de minister extra vragen stelde over de situatie rond Maat vindt het ‘nogal ongebruikelijk dat je ontslagen wordt en dat je geen inzage krijgt in de onderliggende stukken’.

Het is niet duidelijk waarom het onderzoek naar Maat geheim moet blijven. ‘In het debat beloofde minister van der Steur het allemaal te laten onderzoeken en te rapporteren. Dan moet hij het rapport gewoon openbaar maken,’ stelt het Kamerlid.

Naar aanleiding van het incident wordt er een protocol opgesteld binnen het LFTO waarin formele regels worden vastgelegd voor het geven van lezingen aan derden. Voor professor Maat, die van het identificatieproces werd gehaald, komen deze afspraken te laat.