Dit zijn de belangrijkste punten van atoomdeal met Iran

03 april 2015Leestijd: 2 minuten
'EPA'

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu overlegt vrijdag met zijn ministers over de deal met Iran. Volgens Netanyahu is de overeenkomst een ‘bedreiging voor het voortbestaan van Israël’. Wat hebben de landen precies afgesproken?

Netanyahu heeft al gesproken met de Amerikaanse president Barack Obama en heeft zijn zorgen overgebracht. Obama spreekt juist van een ‘historische overeenkomst’, die de wereld veiliger zal maken.

‘Deze deal legitimeert het nucleaire programma van Iran, stimuleert de Iraanse economie en het laat de agressie van Iran stijgen in het Midden-Oosten en daarbuiten,’ zegt Netanyahu in een verklaring. Bovendien zou de overeenkomst het risico op een ‘afschuwelijke oorlog’ doen toenemen.

Majoor-generaal Nimrod Sheffer van het Israëlische leger benadrukte dat Israël bereid is om nucleaire installaties aan te vallen. ‘De militaire optie bestaat, zoals we altijd hebben aangegeven.’

Akkoord

Donderdag werd bekend dat Rusland, China, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Iran het eens waren geworden over de belangrijkste zaken om eind juni tot een allesomvattend akkoord te komen over de nucleaire activiteiten van Iran.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn:
1. Tweederde van de huidige Iraanse capaciteit om uranium te verrijken, zal worden bevroren.
2. Uraniumverrijking wordt onder internationaal toezicht gesteld.
3. Van de 19.000 centrifuges mogen er 6.104 blijven draaien.
4. De andere centrifuges komen onder toezicht te staan van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA).
5. Voorraad laag verrijkt uranium wordt van 10.000 teruggebracht naar 300 kilo.
6. Als Iran zich aan de afspraken houdt, zullen sancties gerelateerd aan het nucleaire programma worden opgeschort.
7. Het IAEA zal er op toezien dat Iran zich daadwerkelijk aan de afspraken houdt. De komende 25 jaar zijn er inspecties. Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, zijn de sancties onmiddellijk weer van kracht.

De overeenkomst was voor veel Iraniërs reden tot feest. Op video’s is te zien dat Iraniërs de straat op gaan en vuurwerk afsteken om te vieren dat er een akkoord is bereikt.
https://twitter.com/mohamma18655123/status/583722682539057152