‘Medische vooruitgang danken we ook aan nalatenschappen’

Jaarlijks laten ongeveer 180 tot 200 mensen na aan de Nierstichting. Veel van deze donateurs hebben een intrinsieke motivatie om dat te doen: vooral omdat ze in hun directe omgeving hebben gezien hoe ingrijpend nierfalen is.

Cindy Letschert (37) is bij de Nierstichting verantwoordelijk voor de contacten met potentiële nalaters. Zij hoort uit de eerste hand waarom die mensen aan de Nierstichting willen nalaten. ‘Soms lijden ze zelf aan een nierziekte of hebben ze familie, vrienden of buren die daar aan lijden. Een nierziekte heeft een enorme impact op iemands leven en dat van zijn naaste omgeving.’

De Nalatenschap op tv

Het tv-programma De Nalatenschap (SBS6) vertelt het levensverhaal van mensen die iets willen betekenen voor een ander, door na te laten aan een goed doel. In de aflevering van zondag 2 december om 12.30 uur (herhaling op zaterdag 8 december, 16.30 uur) komt Eefje van ’t Rood aan het woord. Zij vertelt over de laatste wens van haar man, dochter en schoonzoon die allen aan nierfalen overleden.

De nieren hebben een belangrijke functie: ze reinigen het bloed en voeren afvalstoffen af via de urine. Nierfalen is een chronische en niet te herstellen ziekte. Als de nierfunctie voor nog maar 15 procent of minder functioneert, is dialyse of een transplantatie onontkoombaar. ‘Dialyse is nodig om in leven te blijven, maar het brengt geen kwaliteit van leven. Het is óverleven; slopend voor je lichaam en de bijwerkingen zijn groot. Jaarlijks overlijdt één op de zes dialysepatiënten’, zegt Hilde de Rooij (57), die als doelgroepmanager verantwoordelijk is voor nalatenschappen.

Vrijheid

Nalaten aan een goed doel kan op verschillende manieren. Wat het meest voor de hand ligt, is dat het goede doel een legaat ontvangt in de vorm van een geldbedrag óf dat het goede doel als erfgenaam is opgenomen in het testament en dat de nabestaanden juist legaten ontvangen. Omdat de Nierstichting als goed doel een ANBI-status* heeft, hoeft de stichting bij ontvangst van een nalatenschap of schenking geen successierechten te betalen.

Cindy Letschert (links) en Hilde de Rooij van de Nierstichting

De meeste mensen die nalaten aan de Nierstichting doen dat in algemene zin, zonder bijzondere wensen. Er zijn ook mensen die een duidelijke bestemming voor ogen hebben, weet De Rooij. ‘Zo is ons project, de ontwikkeling van de kunstnier, een geliefd doel.’ Dit is een draagbaar dialyseapparaat, dat nierpatiënten meer vrijheid en kwaliteit van leven zal geven. Hiermee kunnen ze thuis, onderweg, op het werk en op vakantie zélf dialyseren. En hoeven ze dus niet meer op gezette tijden naar het ziekenhuis of een dialysekliniek.’ Er zijn ook gevers die willen dat het geld aan medisch onderzoek wordt besteed. Een voorbeeld is regeneratieve geneeskunde. De Nierstichting is partner van het grootschalige onderzoeksproject RegMed XB dat onder meer genezing van nierziekten ambieert. De focus ligt op het herstellen van nierweefsel met lichaamseigen cellen, en zelfs het kweken van een nier op maat. Cindy Letschert: ‘Veel medisch onderzoek en dus ook veel medische vooruitgang voor patiënten, is te danken aan nalatenschappen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor deze vorm van steun.’

* Een ANBI, een algemeen nut beogende instelling, wordt toegewezen door de Belastingdienst

TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van EW. De thematiek komt tot stand op basis van wensen van adverteerders en de artikelen worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

‘ Bij werven nalatenschap is voorzichtigheid geboden’

Goede doelen hebben steeds meer oog voor ouderen die een organisatie willen opnemen in hun testament, zegt Arjen van Ketel. Hij is specialist in de werving van nalatenschappen. Ouderen die kinderloos zijn gebleven willen dat hun erfenis goed terechtkomt en zoeken een mooie bestemming. Arjen van Ketel (61), auteur van het Handboek Nalatenschappen, brengt ieder … Continued

Lees verder

Hoe uw vermogen generaties lang meegaat

Met de juiste strategie kunnen niet één, maar meer generaties na u profiteren van uw nalatenschap. Schenk bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen, of richt een familiefonds op dat uw kinderen leert met geld om te gaan. Wat u ook doet: laat uw partner niet met te weinig geld achter. De beroemde Amerikaanse familie Rockefeller denkt op … Continued

Lees verder

Een hoogsteigen cultuurfonds

Met een fonds op naam wordt een nalatenschap een blijvende bron van goeds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds telt al ruim 450 van dit soort persoonlijke fondsen, voor cultuur, natuur óf wetenschap. Marceline Loudon, adviseur mecenaat, licht de mogelijkheden toe. Wie nalaat aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, doet dat meestal uit innerlijke overtuiging, weet Marceline Loudon … Continued

Lees verder

‘Redders aan de wal’ onmisbaar voor KNRM

Al 194 jaar steunt een grote schare donateurs de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Dankzij genereuze giften en nalatenschappen varen snelle reddingboten over zee en kunnen vrijwilligers professioneel worden opgeleid. Jaarlijks voert de KNRM zo’n 2.100 reddingsacties uit op de Nederlandse wateren. Er staan 1.300 vrijwilligers 24 uur per dag klaar om mensen uit de … Continued

Lees verder

Kleine organisatie, grote impact

Geen grote administratieve afdeling, noch marketingcampagnes om nieuwe donateurs te werven. En toch weten ook veel kleine goede doelen hun hoofd prima boven water te houden. Hoe doen ze dat? Het is niet veel goede doelen gelukt om zo groot in het nieuws te komen als Favela Painting, een stichting die samen met de lokale … Continued

Lees verder