Reacties op de stelling

‘Als er te weinig vrouwen werkzaam zijn, zal dat wel hun eigen keuze zijn’

18 december 2019Leestijd: 3 minuten

Nederland keldert op de ranglijst die het World Economic Forum jaarlijks maakt over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bewijzen de cijfers de noodzaak van een vrouwenquotum?, vroegen we u.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

Teun Westdorp

Het CBS heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan en heeft daarop het rapport ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ uitgebracht. Daaruit blijkt dat er inderdaad loonverschillen bestaan tussen man en vrouw maar dat deze te verklaren zijn. De meeste werkgevers werken volgens het CAO waardoor het loon voor werknemers (man of vrouw) wettelijk is vast gelegd. De verschillen die er zijn bestaan uit meerdere factoren zoals de beroepskeuze, het aantal uren dat de man of vrouw werkt, de reisafstand die de man of vrouw bereid is af te leggen naar het werk enz.

Hieruit blijkt dat mannen vaker beroepen uitoefenen die beter betaald worden zoals in de techniek of aannemerij. Het blijkt dat mannen over het algemeen veel meer uren maken en vrouwen vaker voor deeltijdbanen kiezen. Ook blijkt uit het rapport dat mannen vaker bereid zijn langere afstanden af te leggen naar het werk.

Er zijn dus WEL loonverschillen maar deze zijn te onderbouwen, er is geen enkele reden aan te nemen dat de verschillen komen door discriminatie. Als er een vrouwenquotum zou komen zou dat de gehele verhouding juist kromtrekken naar een onrechtvaardige. Martin Luther King zei ooit “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character”. Laten we hopen dat de D66-minister deze quote op de juiste manier interpreteert maar daar heb ik grote twijfels over.

Cor van der Linden

De overheid moet zich niet met privébedrijven bemoeien. Het heeft daar niks te zoeken en moet zeker geen verplichtingen opleggen.

Marion Jansen

Een quotum is altijd een slechte zaak. Iedereen moet voor een bepaalde functie worden aangenomen op grond van zijn of haar capaciteiten. Als er in Nederland te weinig vrouwen in bepaalde functies werkzaam zijn, dan zal dat wel hun eigen keuze zijn. Nederlandse vrouwen kiezen over het algemeen ook voor kwaliteit van leven in plaats van fulltime werken.

Johan van Roekel

De clou zit hem in de zin ‘ontwikkelingsniveau en welvaart in die landen doen er niet toe’. In een groot aantal van de hoge scores moeten mannen én vrouwen wel werken om niet te verhongeren. Zodra er een vrijheid bestaat om keuzes te maken, maken vrouwen (al dan niet in overleg) andere keuzes. Dáárom wil de minister een quotum, en wordt er zo gepusht. De onderdrukking van de vrouw door de man (die er in het verleden zeker was), is vervangen door de onderdrukking van de vrouw door haar feministische zusters die wel even zullen bepalen hoe een geëmancipeerde vrouw zich moet gedragen en welke ‘keuzes’ die opgelegd moet krijgen.

Terwijl de gemiddelde vrouw zelf wellicht tot hele andere keuzes komt. The Atlantic had recentelijk een opvallend artikel in dit opzicht. Hoe meer repressiever een land was voor vrouwen, hoe hoger het percentage vrouwen met een bèta-achtergrond. Dit vanwege de financiële zekerheid en de grotere zelfstandigheid die dat meebracht als gevolg van krapte in die sectoren. In landen waar vrouwen wel gelijkwaardig zijn kiezen ze juist voor totaal andere studies.

Mar van Loveren

Vrouwenquotum is noodzakelijk om de transitie naar een evenwichtiger maatschappij te realiseren.

Mannen en vrouwen dienen ook de kinderopvoeding en verzorgingstaken samen te delen. Eventueel samen met inzet van grootouders. Grootouders blijven actief en betrokken door te participeren in de opvoeding van hun kleinkinderen.

Dat zal iedereen gelukkiger maken.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.