Reacties op de stelling

‘Ik trek me niets aan van al die voorspellende goeroes’

07 augustus 2019Leestijd: 4 minuten

Na jarenlange economische groei – waar door lastenverzwaring niet iedereen iets van heeft gemerkt – lijkt Nederland af te stevenen op een recessie, denken economen. We vroegen onze lezers of zij voorbereid zijn op een volgende crisis. Lees hier een selectie van de reacties op de Stelling.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

Ermin de Winkel

Ja. Maar dat komt omdat ik me niets aantrek van al die voorspellende goeroes. Ik trek mijn eigen plan en meestal gaat dat een stuk beter dan die duurbetaalde specialisten voorspellen.

 

Annette Schols

Je kunt beter een buffer hebben in de vorm van voedsel en drinken. Daarnaast een mogelijkheid om iets warm te maken als je verstoken bent van elektriciteit en gas. Verder natuurlijk genoeg water om het even uit te houden. Wat warme dekens op Marktplaats gekocht behoren tot onze laatste aanwinst. Het beste is om niet teveel geld op de bank te hebben. Voor je het weet word je bestraft met een renteboete. En het zou mij ook niet verbazen als op een x moment je niet meer kan beschikken over je eigen rekening. Klinkt als een doemscenario, maar de signalen staan allang op rood!

 

Neetje Hoogesteger

Wij werken alle twee full time. Dan is het wel te doen. Hopen dat we gezond mogen blijven. Maar voorzie in mijn omgeving veel armoe bij volgende crisis. Maar ook enorme onvrede als immigratie gewoon door blijft gaan met alle profiteurs van dien…..

 

Peter Janssens

Wat buffer? Als je vroeger geld had ( bv als zelfstandige voor je oude dag) kon je deels van de rente leven en bepalen hoeveel je nodig had om een periode door te komen. Als je tegenwoordig een buffer hebt moet je werken om de kosten van die buffer terug te verdienen ( inflatie, geen of negatieve rente , en vervolgens belasting op het negatieve rendement.) Daarnaast zal je zien dat bij de volgende crisis het deposito garantie stelsel geen enkele waarde meer heeft. Kortom de gemiddelde buffer die Jan Modaal zich kan permitteren zal nooit voldoende zijn om uit de problemen te blijven.

 

Pieter Sibinga Mulder

Terugkijkend naar de laatste jaren kom ik tot de conclusie dat van ons vrij besteedbare inkomen elk jaar een stuk wordt afgeknabbeld. Met dank aan Mark Rutte en zijn clubje. CONCLUSIE: verbijsterend dat er nog Nederlanders bestaan die op deze grijnzende druiloor stemmen !!

 

Cornelis van Rein

Er is wereldwijd een vertraging van de economische ontwikkelingen, de handelsoorlog Amerika/China komt daar bovenop. Tien jaar “quantitative easing” (2.6 triljoen Euro gedrukt en op de markt gebracht door de ECB) heeft niet de gewenst vorm van inflatie gebracht, wel vergroting kloof arm/rijk. Desondanks is ECB van plan dit nog verder uit te breiden, overheids obligaties in Europa zijn al afgeroomd door ECB en is van plan bedrijfs obligaties op te kopen, een extra risico. ECB heeft bij een volgende recessie weinig of geen ruimte meer voor remedies. Fiscale verlichting kan dan nog helpen maar Europese overheden hebben dit steeds tegengehouden. Nog een mogelijkheid is “helikoptergeld”, de ECB drukt meer geld en verdeelt dit onder de bevolking, in deze 2 gevallen wordt er meer geld uitgegeven wat kan leiden tot de hogere gewenste inflatie. De financiele  milieu plannen van de overheid zijn kortzichtig, terwijl de overheid pretendeert lange termijn visie te hebben want weet zelfs hoe de wereld er in 2050 uitziet. Kolen, olie en gas zijn tot 2040 voor 85% de leveranciers van basis energie, momenteel 90%. Alternatieve energie tot dusver 8% van de totale energie productie. Tot het moment dat wereldwijd harde afspraken worden gemaakt kan een zinvolle oplossing komen, eerder niet. Bovenstaande feiten zullen de overheid dwingen de overhaaste en onverantwoord grote en extreem ingrijpende milieu plannen te herzien tot een wereldwijde echte gecoördineerde actie bestaat.

 

Willemijn Voigt

Wát een gotspe! Een financiële buffer….waarvan? Van mijn pensioentje zeker, dat in de afgelopen jaren al gezakt is met zo’n 100 euri per maand, van de nog nooit gekregen compensatie voor de duurder geworden producten. Of misschien van de “giga” rente die ik van de bank krijg op mijn bijeengesprokkelde spaarcentjes voor calamiteiten! Nee hoor, de pluchezitters draaien zichzelf goed in weelde, maar voor de mensen die hun hele leven keihard gewerkt hebben, is de armoede nabij. En van die armoede moeten we dan ook nog de CO2 verminderen met dure maatregelen. O ja! Meneer Rutte heeft gezegd dat je daar geld voor kunt lenen……. Deze onrealist beseft niet dat je al het geld dat je leent moet terugbetalen, mét rente. Waarvan??????

 

Frits W. van Dijk

Ik heb niks gemerkt van de voorspoed tot nu toe. Als die nu omslaat zal ik er ook weinig van merken. Met sobere wensen ben je altijd gelukkiger. Maar het gezwets uit Den Haag blijft altijd een grote ergernis. Ze liegen niet uit slechte wil, maar uit onkunde. DAT IS HEEL ERG!

 

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.

 

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.