Reacties op de stelling

‘Politici gaan met arbeidsmigranten zelfde fout maken als vroeger’

08 maart 2019

D66-fractieleider Rob Jetten kwam gisteren opnieuw met een controversieel voorstel: Nederland moet veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar Nederland  halen om hier te komen werken. 50.000 Polen erbij, zijn die nodig om de vacatures in te vullen? De reacties op de Stelling van de Dag zijn duidelijk: nee.

In de rubriek Lezersreacties lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

 

P Rotsvast

Dhr. Jetten, heeft geen flauw benul, waar hij het over heeft. Zoals altijd.

Er zijn meer dan genoeg werklozen in Nederland; ouderen, en vooral jongeren.

Elke samenleving moet zijn problemen, intern oplossen.

Massa-immigratie ONTWRICHT een hele samenleving, op onherstelbare wijze.

De achterliggende redenen zijn :

– omlaag drukken van de lonen

– het overeind houden van de door regeringen opgelegde schulden-economieën:

dat kan alleen door de laagste lonen en een groeiende bevolking.

En : De verborgen agenda van “d66” : de totalitaire “EU”-eenheids-staat.

 

Frtts Assenaar

Zeker voor laagbetaald productiewerk loopt een grote arbeidsreserve rond. Dat men zulk werk niet wil doen, akkoord, maar voor wie door de rest van werkend Nederland onderhouden wordt behoort dat geen geldig argument te zijn.

 

Eva. M Kellerman

De normaalste zaak zou zijn om de mensen in de bijstand op te roepen voor werkzaamheden. Jetten, heeft geen flauw idee waar hij het over heeft met zijn kretologie. Gelukkig, komen veel D66 kiezers tot de zelfde conclusie.

 

J van Deventer

Jetten is aan de haal gegaan met de CBS-cijfers. Het CBS heeft het over personeelstekorten, Jetten maakt daar een tekort aan buitenlanders van.

Mensen met enige levenservaring kunnen getuigen dat het klakkeloos binnenhalen van buitenlanders meer effecten heeft dan alleen het opvullen van vacatures (als dat al het geval zou zijn). Maar Jetten kijkt niet verder dan zijn neus lang is en roept maar wat. Hij wil aandacht, en die heeft hij nu. Ik vraag me bij zulke figuren altijd af of het nu domheid of kwaadaardigheid is. Het is waarschijnlijk een combinatie van beide, waarbij het een het ander versterkt.

 

Henny Rensenbrink

Onder statushouders zijn heel veel mensen zonder werk. Laaggeschoold productiewerk  kan gedaan worden zonder onze taal voldoende te spreken. Laat die mensen werken in die baantjes. En alvorens duizenden Polen naar Nederland te halen eerst maar eens voor goede huisvesting voor die mensen zorgen.

 

J. de Wit

Alweer een reden voor weldenkende mensen om niet op D66 te stemmen. Immigranten veroorzaken in meerderheid kosten voor de samenleving en grote sociale problemen. Behalve de goed opgeleiden die we uitstekend kunnen gebruiken. Dus: het Australische model invoeren: wie wat komt brengen, onze waarden onderschrijft en wil meedoen, die is welkom. Wie alleen maar zijn hand komt ophouden: blijf waar je bent en bouw je eigen land eerst op.

 

J. de Rooij

Om zich heen kijkend kan men zich toch echt niet aan de indruk onttrekken dat die roep om meer arbeidsmigranten voornamelijk komt van de Primarks, tuinders enz. Die hebben er heel veel voordeel van vanwege de lage lonen. Een Nederlandse arbeidsloze kan niet voor 9,00 per uur gaan werken, dan doet hij/zij zichzelf te kort. Met WW of bijstand en toeslagen en vrijstellingen ben je beter af zonder je bed uit te hoeven komen.

Dit hiaat moet eerst opgelost worden. Als er dan echt geen inwoners meer zijn die het werk kunnen doen, moet men kijken of de groei wel noodzakelijk is, of alleen een wens naar nog meer winst van de ondernemer. Als er dan toch nog buitenlandse krachten nodig zijn, dan alleen met werkvergunning voor bepaalde tijd, b.v. het seizoen, of maximaal 2 jaar en dan terug.

 

Wil Vlasveld

Dat de heer Jetten in navolging van anderen onzin verkondigt is duidelijk. Resumerend zijn er circa 251.000 vacatures. Er zijn circa 330.000 werklozen en 460.000 bijstandsgerechtigden. Wij hebben het dan niet eens over mensen die van baan willen wisselen, van part time naar full time willen gaan en zzp-ers die op zoek zijn naar een baan.

Waarom kunnen de vacatures dan niet vervuld worden door Nederlanders?

  1. De lonen die men betaalt zijn te laag. Een voorbeeld hiervan is de horeca en tuinbouw waar een absoluut minimum word betaald, eventueel op basis van stuksproductie, waardoor het loon soms nog onder de armoedegrens ligt. Mensen uit landen waar de omstandigheden slechter zijn vinden dat prima en daar spelen de werkgevers op in.
  2. Uitkeringen zijn te hoog. De armoedeval is een bekend verschijnsel. Alle toeslagen, kortingen, kwijtscheldingen, tegemoetkomingen, enz. leveren een mooi inkomen op welke je kwijt raakt wanneer je gaat werken tegen inkomen rond de 100-120% van het minimum inkomen. Hierdoor gaan werkenden in die groep er netto op achteruit.
  3. Opleiding? Voor laag geschoold werk zoals in de tuinbouw is dat niet nodig en daarmee geen argument.
  4. Vaak hoor je dat de tuinbouw en horeca medewerkers zoekt. Dit werk is niet altijd in de woonomgeving. Een ieder heeft echter de verplichting voor zichzelf te kunnen zorgen. Bijstand en WW zijn vangnetten en geen vakantieparadijs. Een verhuizing is in 5 maanden terugverdiend door besparing op uitkering.

 

Hans Bouman

De politici gaan weer dezelfde fout maken als in het verleden: extra handjes erbij, liefst minder geschoold maar hardwerkend. Dat houdt alles bij het oude en vergroot de winst voor de ondernemer. De kosten voor de maatschappij op iets langere termijn worden ‘gesocialiseerd’. Dat is weggemoffeld tegen hogere belastingen en doorschuiven van problemen aar de toekomst. Veel beter is het om meer te automatiseren en naar een nieuw business model gaan.

 

Glenn Hille

Jetten, eerst maar eens wetten maken dat wie hier wil komen werken aantoonbaar de juiste opleiding heeft, Nederlands spreekt en schrijft en de eerste 5 jaar geen aanspraak kan maken op alle sociale voorzieningen en in het geval van het aanvragen van de Nederlands burgerschap die van het land van herkomst komt te vervallen

 

Johan Wiersma

Als we onze eigen mensen aan het werk krijgen voor goede waardevaste lonen kan de rest wordt opgevuld met automatisering/robotisering etc. om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Daar worden we met zijn allen welvarender van. Miljoen(en) armoedzaaiers importeren maakt voor ons allen de spoeling dun!

 

Louis Peters

Nederland heeft die arbeidsmigranten helemaal niet nodig. Deze arbeidsmigranten zorgen er voor dat de lonen voor de minima niet of nauwelijks stijgen. Dat de industrie die deze arbeidsmigranten nodig heeft maar naar het buitenland vertrekt. Als de economie weer gaat afnemen zitten we opgescheept met buitenlandse werkelozen die hier een goede (dure) uitkering krijgen.De kosten van het huisvesten van al die arbeidsmigranten wordt ook nog eens naar de burger doorgeschoven. De industrie en met name de landbouw profiteert van deze arbeidsmigranten en de Nederlandse burger kan voor de kosten opdraaien, nog afgezien van alle overlast.

 

Markus Haneveld

Dit is Jettens zijn vertaling naar ‘ er moeten meer immigranten komen in Nederland’ . Hij leidt de bevolking om de tuin door te zeggen dat Nederland Oost Europese immigranten binnen moet halen. Maar dat is een onwettige handeling. We mogen namelijk niet discrimineren bij het binnenhalen van immigranten. Wij mogen dus geen onderscheid maken tussen Polen, Bulgaren, Noord Afrikanen of mensen uit het Midden Oosten.

Het is ook een slecht idee om nog meer migranten binnen te laten als van de huidige immigranten uit Afrika en het Midden Oosten een ongezond groot aantal geen werk hebben. Niet doen dus!

 

Matt L.G. Knubben

Zelfs als we alle Nederlanders die nu thuis zitten aan een baan helpen, hebben we nog mensen nodig.  Nou Jetten ga dus eerst eens  werken aan die werkzoekenden die wij al hebben en probeer niet de zaken om te draaien.  Wij hebben de afgelopen 10/15 jaar al genoeg van die draaiers de revue zien passeren.

 

 

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.