politiek

Commissie kraakt wetsvoorstel: waarom VVD geen Antillianen mag weren

04 februari 2014Leestijd: 3 minuten

De VVD wil voorwaarden stellen aan inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten die zich in Nederland willen vestigen. Een commissie die onderzoek deed naar dit wetsvoorstel, concludeert dat dat in strijd is met internationale verdragen.

Wat wil de VVD precies en waarom kraakt de commissie-Meijers, die bestaat uit deskundigen op het gebied van vreemdelingenrecht, de plannen? Hier volgen wat feiten.

Waar gaat het wetsvoorstel precies om?

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman wil de instroom van inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen beperken. ‘Met deze wet beoogt de VVD de prikkel om naar Nederland te komen weg te nemen en dwingt het tegelijkertijd de eilanden om zelf te investeren in hun mensen om zich te ontwikkelen.’

Bosman wil vier eisen stellen aan de Antilliaanse immigranten, waarbij ze voor een verblijf in Nederland aan minstens één moeten voldoen. De eisen zijn: werk in Nederland, voldoende geld, hier een studie volgen of een direct gezinslid in Nederland hebben.

Waarom wil de VVD Antillianen weren?

Kansarme Antillianen staan vaak bovenaan bij criminaliteitscijfers. ‘We zijn nu al dertig jaar bezig met het organiseren van activiteiten voor kansarme Antillianen,’ zei Bosman eerder. ‘Er zijn miljoenen in gestopt om ze op het rechte pad te krijgen, maar vaak vergeefs.’

VVD en PvdA hebben overigens in het Regeerakkoord al afgesproken dat zij de vestiging van mensen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten wilden reguleren.

Wat oordeelt de commissie-Meijers?

De Bosmanwet, zoals het initiatiefwetsvoorstel al wordt genoemd, kan er volgens de commissie-Meijers niet komen. De wet zou onverenigbaar zijn met internationale verplichtingen omdat er direct onderscheid wordt gemaakt naar afkomst tussen Nederlandse staatsburgers.

De commissie oordeelt dat de wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Onder meer met artikel 3, waarin ‘vernederende behandeling’ is verboden. Daarnaast verwijst de commissie naar een uitspraak over de Commonwealth Immigration Act 1968.

Die wet moest voorkomen dat Britse staatsburgers van Aziatische herkomst, die in Kenia en elders in Afrika woonden, het recht hadden om zich in Groot-Brittannië te vestigen. Die wet tastte de menswaardigheid van deze groep aan, oordeelde de voormalige commissie voor de Rechten van de Mens.

De wet van Bosman zou bovendien niet bijdragen aan de oplossing van problemen en kan zelfs nieuwe veroorzaken, concludeert de commissie-Meijers.

De betrokken Antilliaanse burgers zijn ook burgers van de Europese Unie (EU). Het voorstel is in strijd met het EU-recht, omdat de Antillianen zich niet mogen vestigen in een specifieke EU-lidstaat.

Wat gaat Bosman nu doen?

De VVD’er pareert de kritiek van de commissie: ‘Mijn initiatiefwet is een uitvloeisel van een verdrag dat wij hebben gesloten met de andere landen binnen het koninkrijk. Deze landen stellen al eisen ten aanzien van vestiging aan Europese Nederlanders. Gelijke monniken, gelijke kappen. Er is dus geen sprake van het maken van onderscheid tussen Nederlanders, maar van het uitvoeren van een rijkswet.’

Tweede Kamerlid voor de PvdA Roelof van Laar hield zich dinsdag nog op de vlakte: ‘De PvdA bekijkt de wet Bosman kritisch. We willen nu niet vooruitlopen op de wetsbehandeling die volgende week plaatsvindt.’

Volg Shari Deira op Twitter

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.