Oppositie uit stevige kritiek op kabinet na CPB-cijfers

28 februari 2013Leestijd: 3 minuten

De politieke partijen reageren verdeeld op de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De oppositiepartijen gebruiken de cijfers over een hoger begrotingstekort en een toenemende werkloosheid om kritiek te spuien op het kabinetsbeleid. Coalitiepartners VVD en PvdA hopen op politieke samenwerking met de oppositie.

Volgens fractieleider Halbe Zijlstra van regeringspartij VVD betekenen de cijfers van het CPB dat volgend jaar 4 miljard extra moet worden bezuinigd. Het kabinet neemt daarover volgens hem vrijdag een besluit. Zijlstra hoopt dat er snel overeenstemming komt met de oppositie over de bezuiniging, zodat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid is. Hij wil ‘geen politiek gekrakeel’.

PvdA

Coalitiegenoot PvdA maakt zich grote zorgen over de oplopende werkloosheid. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom moet alles wat het kabinet de komende tijd doet, erop gericht zijn om daar tegenwicht aan te bieden, onder meer door extra investeringen om de jeugdwerkloosheid binnen de perken te houden. ‘Het prille herstel van de economie moeten we in 2013 een kans geven,’ zegt Samsom, ‘en dus nu niet bezuinigen’. ‘Volgend jaar moet er wel extra bezuinigd worden. Het kabinet moet daarover afspraken maken met de oppositie en met de sociale partners,’ aldus de PvdA-leider.

CDA

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma: ‘Het kabinet strooit tot dusverre vooral zand in plaats van olie in de banenmotor. Het kabinet moet stoppen met lasten verzwaren en ruimte geven aan investeringen. Economisch herstel is ook de beste weg naar houdbare overheidsfinanciën. Voor 2013 zal het kabinet moeten zoeken naar maatregelen die het tekort kunnen verkleinen. Wij gaan ervan uit dat het kabinet zich houdt aan Europese afspraken, het tekort uiterlijk in 2014 onder de 3 procent brengt en blijft toewerken naar begrotingsevenwicht zodat we toekomstige generaties niet met onze schulden opzadelen.’

D66

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat het kabinet samen met de sociale partners snel tot een oplossing moet komen voor de oplopende werkloosheid en het begrotingstekort. ‘Ik maak me zorgen over de geluiden dat VVD en PvdA 2013 in februari al als een verloren jaar beschouwen. Laat dit vooral geen excuus zijn om de hervormingen die het kabinet in het regeerakkoord heeft opgeschreven uit te gummen en uit te stellen. Daadkracht van het kabinet kan het vertrouwen vergroten, zodat mensen weer gaan investeren en consumeren, en er weer banen bijkomen.’

PVV

PVV-leider Geert Wilders meent dat de ‘maat vol is’. De nieuwe CPB-ramingen betekenen volgens hem ‘een dikke onvoldoende voor dit vreselijke kabinet’. ‘De economie wordt kapot bezuinigd. Het kabinet moet op de overheid bezuinigen, niet op de burgers. Het verlagen van de belastingen zorgt voor een enorme stimulans voor de economie. Dat zorgt voor veel extra banen.’

SP

SP-leider Emile Roemer: ‘Dit maakt nog eens extra duidelijk dat het kabinet moet stoppen met staren als een konijn in de koplampen naar de bezuinigingsagenda. Zelfs rechtse economen zijn het erover eens dat die moet worden omgezet in een investeringsagenda. En het kabinet wil volgend jaar weer bezuinigen. Dan dalen de bestedingen en blijft het vertrouwen in de economie wantrouwen. In heel Europa hebben we door dat het anders moet, zelfs van het IMF krijgen we andere adviezen, maar het kabinet dendert maar door op dezelfde lijn.’

GroenLinks

GroenLinks-leider Bram van Ojik vindt dat de CPB-cijfers aantonen dat de crisis zich verdiept. ‘Met dank aan het ondoordachte bezuinigingsbeleid van dit kabinet.’ Over mogelijke samenwerking met het kabinet zegt Van Ojik: ‘Er bestaat een grote kloof tussen de plannen van GroenLinks en die van het kabinet, maar natuurlijk zijn we bereid om mee te praten over noodzakelijke maatregelen.’

50Plus

50Plus-leider Henk Krol noemt het begrotingstekort van 3,4 procent in 2014 ‘een meevallende tegenvaller’. ‘Ik heb veel zorg over de oplopende werkloosheid en het lage consumentenvertrouwen. Een goed begin voor het herstel van het consumentenvertrouwen: de aangekondigde pensioenkorting schrappen. Dat kost het kabinet bovendien geen geld.’

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.