Hulde aan PvdA-top voor optreden tegen Turkse bemoeizucht

17 november 2014Leestijd: 4 minuten

Met het verwijderen van twee Turks-Nederlandse Kamerleden durft de PvdA eindelijk stelling te nemen in het integratiedebat. Nederland heeft geen behoefte aan een vijfde colonne die door Erdogan wordt georkestreerd.

Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk verliet de PvdA met een Allah-verwensing: moge Allah je straffen. Die arme Ahmed Marcouch!

Heeft de PvdA een Turkenprobleem? Zijn alle Turken onbetrouwbaar? Wij zijn Nebahat Albayrak bijna vergeten, maar ook zij is van Turkse komaf. Ze stond op de tweede plaats op de PvdA-lijst. Albayrak werd staatssecretaris van Justitie inzake vreemdelingenvraagstukken.

De PvdA heeft geen slechte ervaringen met haar. Ook andere partijen – VVD, D66 en CDA – kenden volksvertegenwoordigers van Turkse komaf. En ook hier ging het goed.

Voorpagina

De seculiere Turkse Nederlanders functioneren beter en makkelijker binnen de Nederlandse democratie dan andere figuren.

Kamerlid Tunahan Kuzu zei tegen de journalisten dat ‘het precies het probleem is dat God de voorpagina van De Telegraaf niet haalt, maar Allah wel’. Dat is helemaal waar. Maar in naam van God werden de afgelopen jaren geen onthoofdingen uitgevoerd, geen aanslagen gepleegd, geen burgeroorlogen ontketend, geen vrouwen gestenigd en geen vrouwen verhandeld op de slavenmarkt.

Dit alles gebeurt bijna elke seconde in naam van Allah. En dat heeft echt niet te maken met ‘verharding, verruwing en verrechtsing in het integratiedebat‘.

Liefhebbers van Allah

Allah is nadrukkelijk aanwezig in het gewelddadige segment. Wie dat niet leuk vindt, moet een gesprek voeren met de militante liefhebbers van Allah, en niet met de redactie van De Telegraaf. Zorg wel dat je terugkomt met je hoofd.

Terecht heeft de PvdA-fractie Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu eruitgezet. Daarbij zou de PvdA naar alle waarschijnlijkheid steun krijgen van de meerderheid van de Nederlanders. De Turkse afdeling van de PvdA-fractie keerde zich tegen het integratiebeleid van de PvdA, en vooral tegen de duidelijke lijn van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) ten opzichte van de Turkse organisaties en de Turkse overheid.

Nader onderzoek

Zij waren het niet eens met Asscher over zijn brief aan de Tweede Kamer waarin hij nader onderzoek wil verrichten naar de activiteiten van vier belangrijke Turkse stromingen en organisaties in Nederland: de Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging.

Het gemeenschappelijke kenmerk van deze vier Turkse organisaties is dat het islamitische organisaties zijn. Waar blijven de seculiere Turkse organisaties?

De islamitische organisaties willen greep krijgen op de geest van de Nederlandse Turken. Terwijl het Nederlandse beleid is gericht op de emancipatie en integratie van immigranten en niet de integratie van de islam of de islamitische cultuur en zeden in Nederland.

Botsing

De Nederlandse overheid moet zoeken naar wegen om deze organisaties ver te houden van de integratievraagstukken. Eigenlijk zouden ze geen aanspraak mogen maken op subsidies of andere vormen van belastinggeld.

Hier botsen minimaal twee concepten van integratie: integratie in Nederland en integratie in het islamitische Turkije. Dat laatste moet door de overheid worden tegengewerkt.

De PvdA moet zich afvragen hoe deze lieden zo veel macht konden veroveren in de partij. Een analyse van de lokale afdelingen van de partij zal voor de partijtop leerzaam zijn.

Het Turkse cliëntelisme is een onwenselijk fenomeen dat een politiek mandaat verwart met het representeren van particuliere belangen. Voor dat laatste moet ook bij de PvdA geen plaats zijn.

Premoderne figuren

Al eerder konden we constateren dat de PvdA wordt gegijzeld door premoderne figuren. In de PvdA leek zich een proces van premodernisering te voltrekken. De godsdienstvrijheid werd door premoderne figuren opgevat als het respecteren van de islam.

Deze misvatting werd eerder niet rechtgezet door de PvdA-top. De huidige leiders van de PvdA willen dat alsnog doen, maar dat kost stemmen.

Dat is niet helemaal waar: het levert weer veel meer stemmen – van een ander type – op, doordat de PvdA bij haar natuurlijke aanhang terechtkomt: Nederlanders van niet-Turkse en niet-Marokkaanse komaf, en seculiere nieuwe Nederlanders.

Paard van Troje

Als de uitgezette Kamerleden geloven dat hun politieke loyaliteit bij de vier islamitische organisaties ligt, dan zijn ze niet alleen gevaarlijk voor de PvdA, maar voor de Nederlandse democratie in het algemeen.

Zij vertegenwoordigen de buitenlandse stromingen en machten. Als dat allemaal waar is, dan horen ze niet in Nederland maar in Turkije, bij president Recep Tayyip Erdogan. Wie zich als een paard van Troje voor de Turkse islamitische organisatie gedraagt, moet niet gaan klagen over Asscher of Diederik Samsom.

Eigen partij

Eindelijk heeft de PvdA-top op een waardige en duidelijke wijze gehandeld in het integratiedebat: de Nederlandse staat moet onder geen beding de integratie van nieuwkomers in andere rechtsculturen of organisaties bevorderen.

De afgezette PvdA’ers willen hun eigen partij oprichten. Wat mij betreft mogen ze een zusterpartij voor de partij van Erdogan oprichten. Ze moeten echter worden geweerd uit de commissie waarin staatsgeheimen worden besproken. Het is ook zeer de vraag hoeveel Nederlandse Turken op deze islamitische partij gaan stemmen.

Nederland heeft geen behoefte aan een vijfde colonne die door Erdogan en zijn handlangers wordt georkestreerd. Daarom, hulde aan Lodewijk Asscher! De PvdA begint zich te emanciperen van eigen premoderne elementen. Dat is een goed begin voor een seculiere emancipatiepartij.

Dit is geen einde, maar wellicht het langzame begin van een wederopstanding van de PvdA in de integratievraagstukken.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.