politiek

Kabinet sluit salafisme bij ‘atoombunkermoskee’ niet uit

19 januari 2015Leestijd: 3 minuten

De moskee die waarschijnlijk bovenop de te slopen atoombunker van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda zal worden gebouwd, kan door salafisten worden gefinancierd. Salafistische groeperingen proberen door financiering van nieuwbouwprojecten hun invloed te vergroten.

Niet alle bewoners van Gouda Noord zijn er even blij mee, maar dat er op het terrein van de Prins Willem Alexanderkazerne een islamitische centrum gaat komen, lijkt reeds beslist.

Compromis

De voormalige kazerne zal door het Rijk worden verkocht aan de gemeente Gouda. Die heeft het terrein beloofd aan een school, een kinderdagverblijf voor verstandelijk gehandicapten en de Vereniging van Goudse moskeeën.

Door het terrein te delen is er volgens de gemeente een compromis bereikt. Aanvankelijk wilde de Vereniging van Moskeeën een groot gebedshuis bouwen dat plaats moest bieden aan 4.500 personen. In de afgeslankte variant biedt de moskee plaats aan 1.500 personen.

Financiën

De vraag is nog hoe de moskee zal worden gefinancierd. De gemeente Gouda laat op dit moment onderzoeken wie de (buitenlandse) geldschieters van het project zijn.

Er bestaan zorgen over de financiering aangezien de radicale Belgisch-Marokkaanse imam Tarik Ibn Ali is aangesteld als fondsenwerver. Deze Ibn Ali zou banden hebben met de Dawa-beweging die onder meer jihadisten werft voor de strijd in Syrië.

Vanwege deze zorgen stelde het CDA Kamer-vragen aan minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) over de financiën van het project.

Salafistische invloed

De minister zei dat hij niet op ‘individuele gevallen’ kon ingaan, maar gaf vervolgens wel in algemene zin aan dat salafistische groeperingen nieuwbouwprojecten gebruiken om hun invloed te vergroten:

‘In het algemeen kan echter worden gesteld dat de financiering van nieuwbouw-moskeeën vaak deels vanuit het buitenland komt. Ook kan in het algemeen worden gesteld dat salafistische netwerken vaak internationaal van aard zijn en dat er dus ook sprake is van internationale fondsenwerving. Salafisten streven naar de vestiging van een samenleving die volledig is gebaseerd op de waarden en normen van de “zuivere islam”. Om dit doel te bereiken, trachten salafistische groeperingen hun invloed daar waar mogelijk te vergroten. Gelet op het geld dat gemoeid is bij nieuwbouwprojecten, kan dat een moment zijn waarop dergelijke groeperingen instappen’.

Kweekvijver jihadisme

Dat rijke Golfstaten het orthodox-islamitische en anti-democratische salafisme met oliekapitaal aan de man proberen te brengen in het westen is geen nieuws. Maar het baart de Nederlandse inlichtingendiensten zorgen dat de gematigde toon van de salafisten in Nederland weg lijkt te ebben. De AIVD waarschuwde afgelopen zomer dat het salafisme ook in Nederland weer ‘een kweekvijver van het jihadisme’ is geworden.

Opstelten zegt hierover: ‘De AIVD stelt dat als gevolg van ontwikkelingen het Nederlandse dawa-salafisme veel minder dan een aantal jaren geleden een buffer vormt tegen het jihadisme en weer sterker een kweekvijver ervoor is geworden. Dit laat onverlet dat moslims in Gouda het recht hebben een moskee te bouwen, zolang betrokkenen zich aan de wet houden.’ Volgens Opstelten staat de aanpak van jihadisten ‘los van de kwestie van de moskeebouw’. Dat er mogelijk salafistische geldschieters bij de bouw zijn betrokken, lijkt hierbij niet uit te maken.

CDA-Kamerlid Peter Oskam vindt de antwoorden van Opstelten niet bevredigend. ‘De minister neemt de zorgen niet weg en neemt een onverschillige houding aan door alles bij de gemeente neer te leggen,’ zegt Oskam.

Het CDA wijst erop dat de gemeente slechts een eenvoudig onderzoek kan doen naar de verdachte geldstromen. ‘De minister heeft veel meer bevoegdheden. We zullen hem morgen wederom verzoeken een gedegen onderzoek in te stellen naar de financiering van deze moskee’.

Atoombunker

Er is nog een opvallend detail dat bij de verkoop naar voren komt. De Goudse Prins Willem Alexanderkazerne was bedoeld om huis te bieden aan het landmachtonderdeel dat in tijden van dreigende oorlog de mobilisatie moest coördineren. Vanwege deze taak is het terrein uitgerust met een bunker die tegen aanvallen van onder meer napalm beschermt.

Uit de brief van de minister blijkt dat deze atoombunker is betrokken bij de deal. Maar de moskeevereniging lijkt geen interesse te hebben in deze extra bescherming tegen nucleaire aanvallen. Opstelten: ‘de bunker behoort in principe tot de te verkopen onroerende zaak. De gemeente Gouda heeft aangegeven dat als de plannen voor gezamenlijke huisvesting doorgaan en de gemeente het complex aankoopt de bunker gesloopt gaat worden. De gezamenlijke moskeeën hebben overigens ook vanaf het begin aangegeven de bunker te willen slopen.’

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.