Plasterk: Zeven topfunctionarissen kregen vorig jaar te veel betaald

13 december 2014Leestijd: 2 minuten

Van zeven mensen in de (semi-)publieke sector was het salaris of de ontslagvergoeding vorig jaar hoger dan het wettelijk vastgestelde maximum.

Dit blijkt uit de WNT-jaarrapportage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. WNT staat voor ‘Wet Normering Topinkomens’. Minister Ronald Plasterk (PvdA) heeft kenbaar gemaakt dat de excessen zullen worden teruggevorderd. Daar zijn volgens de minister al stappen voor gemaakt.

Topfunctionaris

Wat valt er precies onder het begrip ‘topfunctionaris’? Topfunctionarissen binnen de (semi-) publieke sector kunnen worden onderverdeeld in ‘topbestuurders’ en ‘interne toezichthouders’.

Topbestuurders zijn bijvoorbeeld directeuren van een gehele (overheids)organisatie. Interne toezichthouders zijn bijvoorbeeld voorzitters van een Raad van Toezicht of voorzitters of leden van een Raad van Commissarissen.

130 procent

Volgens het rapport werkte 95 procent van alle topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector in 2013 voor een salaris onder de wettelijke norm. Het wettelijke maximum is 130 procent van een ministerssalaris, namelijk 228.599 euro.

Bij de overige vijf procent viel de betaling volgens de minister meestal onder de ‘overgangsregels’ maar in het geval van zeven mensen dus niet.

Overtreding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken specificeert verder dat bezoldigingen en ontslagvergoedingen van boven de norm in een aantal gevallen niet als overtreding worden gezien. Dit is bijvoorbeeld zo in het geval van topfunctionarissen die extern zijn ingehuurd en korter dan zes maanden in dienst zijn geweest.

Met de WNT wil de regering bovenmatige bezoldigingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector naar een ‘maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtig en verantwoord niveau’ terugbrengen.

Topsalaris

Het kabinet wil het maximum salaris van topfunctionarissen verder aan banden leggen en verlagen tot 100 procent van een ministerssalaris.

Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer en wordt waarschijnlijk niet meer voor de jaarwisseling behandeld.

Daardoor kan het nieuwe maximum niet al vanaf 1 januari 2015 ingaan, zoals het kabinet aanvankelijk wilde.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.