Beleggen met impact: donkergroen rendement

Het is allang niet meer ’te mooi om waar te zijn’ om financieel rendement te behalen en tegelijkertijd goed te doen voor mens en klimaat. Impactbeleggen maakt dit mogelijk. Beleggers willen dan ook steeds een combinatie van een aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement, vertelt Jeroen Bos, Head of Equity Specialties bij NN Investment Partners.

Met impactbeleggen kunnen wij bijdragen aan een betere leefbaarheid van de planeet, zodat wij kunnen blijven voorzien in onze huidige behoeften én in die van toekomstige generaties. Financieel rendement moet daarbij gepaard gaan met een positief effect op mens, milieu en maatschappij. Dit effect, de ‘impact’ moet ook goed worden gedocumenteerd: de impact moet dus meetbaar zijn. Beide elementen van de belegging, financieel én maatschappelijk rendement, zijn even belangrijk: impactdoelen en financiële rendementsdoelen stellen wij naast elkaar vast en ze gaan niet ten koste van elkaar.

Wat is NN IP?

NN Investment Partners beheert als vermogensbeheerder ongeveer 245 miljard euro voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. De beleggingsfondsen van NN IP zijn verkrijgbaar via NNIP.com en het eigen online beleggingsplatform FitVermogen.nl

Wat voor impact vindt NN IP belangrijk?

Duurzame energie, schone industriële innovatie, duurzame bouw, klimaat, een goede gezondheidszorg, educatie: het zijn enkele van de duurzaamheidsthema’s waar de beleggingsspecialisten van NN Investment Partners (NN IP) zich op richten. Bij het bepalen van het beleggingsuniversum voor de impactstrategieën, gaat NN IP onder andere uit van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). De VN formuleerden in september 2015 17 doelen om armoede tegen te gaan, de aarde te beschermen en te zorgen voor meer welvaart voor iedereen.

Onze Impact doelstellingen

De impact-aandelenstrategie richt zich op een breed scala aan VN-duurzaamheidsdoelen, zoals te zien grafiek 1. Onze impact-obligatiestrategie richt zich met name op klimaatdoelstellingen, zoals te zien in grafiek 2. De ondernemingen die voor de fondsen worden geselecteerd kunnen bijdragen aan een of meerdere VNduurzaamheidsthema’s.

Aantoonbaar en meetbaar

Meetbaarheid is een van de belangrijkste vereisten en tegelijkertijd kenmerken van impactbeleggen. Voor impact beleggingen in aandelen (via het NN Global Sustainable Opportunities Fund) analyseren wij onder meer de ‘voetafdruk’ van bedrijven wat betreft de uitstoot van CO en afval. Wij werken hiervoor samen met de vooraanstaande adviseur en dataleverancier ISS Climate Metrics. Daarnaast maken wij uitgebreide kwalitatieve rapportages van de impact van de bedrijven waarin wij beleggen.

Door de impact te toetsen verzekeren wij onze beleggers van een verantwoord rendement’

Dubbele controle

Het is ook mogelijk om te beleggen in impact-obligaties. De opbrengsten van deze leningen worden uitsluitend gebruikt voor aantoonbaar duurzame projecten. Voor deze beleggingen (via het NN (L) Euro Green Bond) vindt een dubbele controle plaats: onafhankelijke gespecialiseerde partijen beoordelen of de ‘Groene obligaties’ voldoen aan de richtlijnen van de Green Bond Principles, een internationale richtlijn voor Green Bonds. Daarbovenop beoordeelt NN IP ook zelf elke Green Bond-emissie, waarbij wij onder meer kijken naar het gebruik van de opbrengsten, naar de rapportages en naar de overige activiteiten van het bedrijf.

Disclaimer. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN
Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van het in Nederland gevestigde NN Global Sustainable Opportunities Fund en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. NN (L) Euro Green Bond is een subfonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
NN investment partners

Beleggen met een goed gevoel

Beleggers krijgen liever advies van Annemarie van Gaal dan van Warren Buffett. Zo blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners, in samenwerking met ING en ONE Business. Beleggers zijn ervan overtuigd dat men op de lange termijn meer rendement haalt met beleggen dan met sparen. Dat geldt echter niet voor degenen die nog niet de … Continued

Lees verder
NN investment partners

Hoe emoties meewegen in de wijze van allocatie

Volgens de traditionele beleggingstheorie zijn wij rationele investeerders. Uit onderzoek blijkt echter dat emoties een grote rol spelen bij beleggingsbeslissingen. Analyse van gedrag is daarom een must, vindt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. ‘Angst, stress, onzekerheid of juist optimisme en plezier. Beleggers zijn net mensen. De manier waarop zij bijvoorbeeld … Continued

Lees verder
NN investment partners

NN IP leert de emotionele belegger steeds beter kennen

Een goed begrip van sentiment en gedrag, in aanvulling op fundamentele data. Die capaciteiten staan bij NN IP aan de basis van het succes van de multi-assetfondsen. Door het aftappen van social media en digitale nieuwsbronnen, het analyseren van beleggingsstromen en gedetailleerde inzichten in de positionering van andere beleggers dringt het multi-assetteam van NN Investment … Continued

Lees verder
NN investment partners

De Groeispurt van opkomende markten

Opkomende markten bevinden zich al ruim een jaar in een positieve flow. Houdt dit momentum aan in de huidige economische situatie? Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, beschouwt deze trend vanuit een breder perspectief. De wereldeconomie zit in de lift en bedrijfswinsten lieten in de afgelopen periode het sterkste herstel zien … Continued

Lees verder