Stijgende prijs van containers en zeetransport

Het zal niemand ontgaan zijn: de inflatiecijfers zijn hoger dan ze in decennia zijn geweest. Eén van de redenen hiervoor is de gestegen prijs van containers en zeetransport in het algemeen. Wie zelf te maken heeft met de import en de distributie van artikelen per zeecontainer die elders in de wereld worden geproduceerd en verbouwd, is genoodzaakt zelf ook weer de prijzen fors te verhogen voor de afnemer. Hoe komt dit precies?

De prijs voor een container steeg in de afgelopen 2 jaar 

De afgelopen twee jaar zijn er meerdere wereldwijde ontwikkelingen geweest die de prijzen van zeetransport en zeecontainers, en van containers in het algemeen hebben beïnvloed. Ontwikkelingen in het zeecontainer nieuws hebben indirect ook een effect op bijvoorbeeld de prijs van een opslagcontainer.

Stijging kosten en wachttijd zeecontainers door COVID-19

In China en andere Aziatische landen sloeg het virus als eerste toe, waardoor fabrieken, havens en ook het transport in ieder geval deels kwam stil te liggen. In de westerse wereld leidden de lockdowns er juist toe dat mensen meer spullen gingen bestellen bij webwinkels. De vraag naar huishoudelijke artikelen, meubels en ook elektronica steeg hierdoor sterk.

Dit had tot gevolg dat er minder containers voorradig waren op de plekken waar deze nodig waren. Ook nu nog beïnvloedt COVID-19 nog regelmatig de container prijzen en de prijs voor het transport. China grijpt bij een oplopend aantal besmettingen nog altijd heel stevig in met sluitingen, waardoor de schaarste van producten en containers oploopt en de levering nog langer op zich laat wachten.

Andere factoren die meespelen bij transport en container prijzen

Naast corona spelen er ook andere factoren een rol bij de veranderde marktomstandigheden bij het verschepen van containers en de kosten hiervan. Het vastlopen van het grote containerschip Ever Given in het Suezkanaal maakte de aanvoer van goederen richting Europa nog moeilijker, omdat dit een file van containerschepen tot gevolg had. Deze vertraging werkte nog lang door in het logistieke systeem.

Bovendien waren er ook voor de coronaperiode bepaalde ontwikkelingen die de prijs op termijn zouden verhogen. In 2018 werden de internationale regels met betrekking tot brandstof voor zeetransport aangescherpt. Rederijen zijn nu verplicht om op schonere brandstof te varen, ofwel te investeren in dure machines die de uitstoot verminderen. Bovendien namen de brandstofprijzen na de lockdowns ook weer sterk toe. Een extra factor kwam daar begin 2022 nog bij door de oorlog in Oekraïne en de opvolgende sancties tegen Rusland.

Het transporteren van containers: structureel duurder  

Er liggen duidelijk meerdere redenen ten grondslag aan de gestegen transport- en container prijs. Er zijn zowel economische als politieke factoren. Sommige hiervan zullen tijdelijk zijn, maar verscherpte regelgeving rondom brandstoffen zal gezien de klimaatcrisis wel blijvend zijn. Daarom valt ook niet te verwachten dat de kosten voor het verschepen van een container op korte termijn gaan dalen. Tegelijkertijd kunnen de kosten van het verschepen van een container en bijbehorend transport vanaf de haven lonend blijven door dit door te berekenen. Dat maakt de kosten van zeetransport en de transport prijs voor een container tot een belangrijk element in de ontwikkeling van de inflatie.

Dit is een partnerpagina. De redactie van EW is niet verantwoordelijk voor de inhoud.