Victor Pak

Nederland is niet afgehaakt, maar terecht teleurgesteld

02 september 2022Leestijd: 2 minuten

Op tal van vlakken is het land vastgelopen. Maar is er ook sprake van een vertrouwenscrisis in de politiek? Nee, blijkt andermaal uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De burger is vooral boos over de onmacht van de politiek en bureaucratie. Terecht, schrijft Victor Pak.

Tijdens de coronacrisis in 2020 steeg het vertrouwen in de politiek tot recordhoogte. Zowel kabinet als Tweede Kamer kon keurige rapportcijfers van de burger noteren. Die jubelstemming verdween afgelopen jaar rap. Dat is opvallend, het is bijna een wetmatigheid dat na verkiezingen het politiek vertrouwen stijgt.

Politiek keerde zich na verkiezingen af van de burger

Dat liep anders, politieke partijen voerden begin 2021 een bange campagne, waardoor verschillen tussen partijen nauwelijks naar voren kwamen. Daarna was de politiek tijdens een ellenlange formatie vooral met zichzelf bezig. De problemen stapelden zich intussen op.

Aan sommige van de vele crises heeft de politiek zelf schuld, andere overkwam het. Bij elke crisis, zelf veroorzaakt of niet, kan het bepalen hoe het reageert. Tijdens de Oekraïne-oorlog en daaropvolgende energiecrisis bleek het kabinet laks. Voor de asielcrisis geldt hetzelfde.

Slechts een klein deel van Nederland is écht afgehaakt

De burger ziet dat feilloos, zo blijkt uit het onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Burgers uiten veel kritiek op politici en hoe zij hun werk verrichten. Het SCP somt op: ‘De politiek zou beter moeten luisteren, leren van fouten en eerlijker moeten zijn.’

Afgehaakten

Lees ook deze column van Geerten Waling terug: Het verdriet en de boosheid van de ‘afgehaakten’

Voor veel Nederlanders is dat gelukkig geen reden om af te haken. De democratie als bestuursvorm kan nog op veel steun rekenen onder de bevolking. De meeste burgers zijn nog ‘aangehaakt’. Zij beoordelen de regering met een nipte voldoende of kleine onvoldoende. Slechts een klein deel geeft dikke onvoldoendes en een nog kleiner deel torenhoge cijfers.

Het is belangrijk de bron van het wantrouwen te begrijpen van de kleine groep afgehaakten. Het is ijdele hoop te denken dat de politiek het iedere burger naar de zin kan maken, maar winst is te boeken. Daarvoor heeft de politiek alle kansen. Door resultaten te boeken, niet te veel te betuttelen en problemen op te lossen die de burger niet alleen aan kan.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.