Rob Ramaker

Kernenergie: Kaag, luister naar de D66-prominenten

04 april 2021

Een drietal D66-prominenten brak deze week een lans voor kernenergie. Gezien de immense uitdaging om komende decennia voldoende CO2-vrije energie op te wekken, zou het goed zijn als partijleider Sigrid Kaag naar ze luistert. Kernenergie verdient een eerlijke kans, schrijft Rob Ramaker.

Nu is het moeilijk voor te stellen, maar binnenkort zal het aan de formatietafel over de inhoud gaan. Ook over het klimaat moeten knopen worden doorgehakt.

Hoe om te gaan met het aangescherpte klimaatdoel van de Europese Unie? Maar ook: welke rol krijgt kernenergie komende decennia in de energietransitie?

Toekomstige rol voor kernenergie blijft mogelijk

Tot dusver speelt deze energiebron nauwelijks een rol. Zo hebben producenten van en potentiële investeerders in kernenergie geen recht op subsidies die andere CO2-vrije energiebronnen wel krijgen. En het Klimaatakkoord zet nadrukkelijk in op zonne- en windenergie. Maar er blijft ruimte voor kernenergie na 2030. Sowieso moet een nieuw kabinet besluiten over een eventueel langer openhouden van de kerncentrale in Borssele.

KernenergieAlles wat u wilt weten over kernenergie in 64 vragen

Bij het nemen van deze besluiten is D66, logische coalitiepartner, cruciaal. De partij zit niet uitgesproken in het kamp voor- of tegenstanders en is intern verdeeld over kernenergie. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij niet principieel tegen is, maar ook niets wil ondernemen om het oneerlijke speelveld te ‘repareren’.

Geen dogma’s in strijd tegen klimaatverandering

Wel lijkt de acceptatie bij de sociaal-liberalen – langzaam – te groeien. Zo was het verkiezingsprogramma positiever over kernenergie dan vier jaar eerder. Steeds meer mensen die het klimaat zien als een belangrijk thema, vinden dat geen middel onbenut mag blijven in de strijd tegen klimaatverandering. Daarbij gaat het meestal om jonge mensen.

Maar niet altijd. Zo ondertekenden D66-prominenten Jan Terlouw (89), Hans Weijers (70) en Alexander Rinnooy Kan (71) een manifest waarin wordt gepleit kernenergie een eerlijke kans te geven. Volgens de opstellers van het stuk is in de zoektocht naar een CO2-vrije energievoorziening geen plek voor dogma’s. Verder moeten we accepteren dat alle energiebronnen nadelen hebben en oog hebben voor geopolitiek als we beslissen over de energie van de toekomst.

Deze heren zitten (al lang) niet meer aan de knoppen, maar genieten nog altijd aanzien. Zij geven D66 nu een zetje in de goede richting. Het is te hopen dat de D66-leider Sigrid Kaag luistert en onbevangen kijkt wat kernenergie kan bijdragen aan verstandig klimaatbeleid. Het zo lang mogelijk openhouden van ‘Borssele’ zou een goede stap zijn. Maar het is vooral tijd om kernenergie een gelijk speelveld en eerlijke kansen te geven.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.