Afshin Ellian Afshin Ellian

De politieke islam is niet verslagen, wees op je hoede

27 december 2019

Een decennium is voorbij. De eenentwintigste eeuw begon met oorlog, schrijft Afshin Ellian. Niet in 2000, maar in 2001 werd een einde gemaakt aan het kinderlijke optimisme.

Het uiteenvallen van het laatste Europese totalitaire regime gaf bij sommigen aanleiding om het einde van de geschiedenis aan te kondigen. Niet de oorlog in Balkan (in de jaren negentig van de vorige eeuw), maar de aanslag van 11 september 2001 (9/11) spoorde iedereen in het Westen aan om te aanvaarden dat de geschiedenis nog steeds leeft.

Afshin Ellian

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

De geschiedenis leeft. Niemand ontkomt aan de geschiedenis: de mens is een gebeurtenis.

Het eerste decennium van deze eeuw verliep gewelddadig. Het terroristische geweld werd naar het westen gebracht. De aanslagen van 9/11 en wat daarop volgde, leidde tot twee grote oorlogen: Afghanistan en Irak. In beide landen is het niet gelukt om vrede en veiligheid te brengen. Wat niemand in het eerste decennium van deze eeuw voor mogelijk hield, dreigt nu werkelijkheid te worden: de rechtstreekse onderhandelingen tussen de politieke islam (Taliban) en het Westen. Wellicht komt er binnenkort nog een sharia-regime bij, wanneer Afghanistan met de instemming van het Westen aan terreurbeweging Taliban wordt overgedragen.

De geschiedenis is een wrede rechter. Zij zal zich werken op de politici die de politieke islam ruimte geven.

Het Westen wist het eigen economische monster te verslaan

De economische crisis luidde de afsluiting in van het eerste decennium. Maar in tegenstelling tot de jaren dertig van de vorige eeuw bleek dat de westerse politieke en economische structuren in staat zijn om de economische crisis op te vangen. De pessimisten die ons waarschuwden voor een herhaling van de jaren dertig van de vorige eeuw zijn reeds begraven door optimisten. Dit succes is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Het Westen wist het monster, het eigen economische monster te verslaan.

Terwijl het Westen bezig was met het economische herstel, hergroepeerde de militaire vijand zich in de nasleep van de Arabische opstanden. Het tweede decennium werd een bloedbad: de opkomst en bloei van Islamitische Staat (IS), de reorganisatie van Al-Qa’ida en aanverwante groepen liet ook een spoor van dood en verderf achter op straten van Europa: Parijs, Nice, Berlijn, Londen enzovoort. Wat een bloedbad, wat een slachting! De politici sloegen aanvankelijk de waarschuwing van mensen zoals ondergetekende in de wind. Ook nu is de politieke islam niet verslagen, wees op je hoede.

Westen staat nu voor drie grote vraagstukken

Het nieuwe decennium wordt nog spannender dan de voorbije decennia. Het Westen staat nu immers voor drie grote vraagstukken: de politieke islam, migratie en het klimaat. De politieke islam bedreigt minstens op twee manieren het Westen: de verspreiding van salafisme in het Westen en het islamitische terrorisme.

Nu zijn er meer salafisten dan twintig jaar gelden. En er is nog steeds geen enkel uitzicht op een beleid gericht op het inperken en elimineren van het gevaar van salafisme. Er is al lang een bloedig godsdienstconflict gaande, en toch ontkennen velen deze waarheid nog steeds.

Internationale migratieverdragen zijn niet meer geschikt voor deze eeuw

De buitengrenzen van de Europese Unie vormen de toegangspoorten van Europa. Als Europa niet durft een fort-Europa te worden, zal de instroom van migranten naar het beloofde continent niet stoppen. Ook moeten wij ons beseffen dat internationale verdragen omtrent migratie niet meer geschikt zijn voor deze eeuw. Er is geen andere weg dan een terugtrekking uit deze verdragen. Doet men dit niet, dan zal chaos ontstaan in de internationale betrekkingen.

Brexit en Trump zijn pas het begin van een politiek antwoord op massamigratie, oftewel de massale volksverhuizing. De Europese liberaal-conservatieven zouden de verkiezingen moeten ingaan met serieuze plannen voor de hervorming van het internationale migratiesysteem. Anders zullen de nieuwe partijen naar de macht grijpen.

Klimaatdebat bereikt haar hoogtepunt

In het nieuwe decennium zal het klimaatdebat haar hoogtepunt bereiken. De energietransitie is op zich – dus ook los van het wetenschappelijke debat over de klimaatverandering – een verstandige weg. Het Westen moet energie-onafhankelijk worden van ondemocratische en islamitische landen. Maar op korte termijn kan dit alleen door de introductie van de kernenergie. Als het het Westen lukt om de energietransitie binnen twee of drie decennia te voltooien, dan is dit de grootste revolutie van onze tijd. Zij kan alleen met wijsheid en geduld voltooid worden. Deze transitie mag onder geen beding welvaart en economie van het Westen in gevaar brengen.

Ten slotte wil ik hier de redactie van Elsevier Weekblad bedanken. Ook wil ik u, de trouwe lezers van Elsevier Weekblad bedanken voor uw steun aan dit belangrijke medium.

Ik wens jullie allen een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.