Afshin Ellian Afshin Ellian

We betalen zelf mee om te worden gedemoniseerd

29 november 2019

We leven in krankzinnige tijden, schrijft Afshin Ellian. Linkse activisten wenden slavernij en slavenhandel aan voor de ontwaarding van straatnamen, volksfeesten, boeken en andere zaken. De identiteitsdiscussie is niet zonder reden een eenrichtingsdebat.

Afshin Ellian

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

Eindelijk is er een gedegen bundel verschenen over het thema van deze tijd: Diversiteit, Identiteit en de ‘Culture Wars’, onder redactie van Paul Cliteur en Perry Pierik.

Historicus Sid Lukkassen ontvouwt hierin in een messcherpe bijdrage de aard van het identiteitsdebat: ‘Identiteitspolitiek is anti-Europees in die zin dat alles wat schoonheid, eigenwaarde en kracht uitstraalt, verdacht wordt gemaakt als autoritair of suprematistisch. De essentie van de postmoderne ironische levenshouding is dat men alles aan het westen dat niet clownesk is, toch afdoet als clownesk, en alles aan het westen dat niet clownesk wil zijn, afdoet als nazi. Wat overblijft is geen identificeerbare Europese Leitkultur, maar een mengelmoes van culturen uit de derde wereld en een afgevlakt consumentisme.’

De manier waarop Lukkassen zijn stelling formuleert, is nietzscheaans. De nietzscheaanse wijze van formuleren was na de Tweede Wereldoorlog het exclusieve recht van linkse en later postmoderne denkers. Lukkassen stelt zich daarom kwetsbaar op ten overstaan van de heersende linkse media. Met identificeerbare Europese Leitkultur verwijst Lukkassen naar een herkenbare, aanwijsbare Europese Leitkultur.

Dit is niet een neonazipoging om de superioriteit van het blanke ras te positioneren. Leitkultur is een uitvinding van Bassam Tibi, een Duitse geleerde van Syrische afkomst en indertijd lid van de SP, ofwel de PvdA van Duitsland. Zijn uitvinding is onmiddellijk door de Duitse christen-democraten overgenomen. De leidende Europese cultuur is voor Tibi: de mensenrechten, democratie, en basiswaarden van de Verlichting.

De derde wereld is geen echte wereld en kent geen waarden

Maar nu is het de vraag of de tweede stelling van Lukkassen kan standhouden, dat wat er overblijft een mengelmoes is van culturen uit de derde wereld en een afgevlakt consumentisme. Welke waarden van de derde wereld in Europa de boventoon gaan voeren? Geen. De derde wereld is geen echte wereld en kent ook geen waarden. Het is zelfs geen coherente wereld met een gemeenschappelijke geschiedenis. Daaruit komen juist geen waarden voort. Dat is het probleem van de derde wereld.

Lees ook van Jelte Wiersma:

Identiteitspolitiek is het gif van deze tijd

Diversocraten willen reële gelijkschakeling van alle identiteiten

De identiteitspolitiek streeft naar een nieuw type staat: de diversocratie. De diversocraten willen de gelijkheid voor de wet omvormen tot reële gelijkschakeling van alle mogelijke identiteiten. De diversocraten kunnen alleen functioneren in het Westen. Omdat zij alleen en vooral in de westerse democratieën in staat zijn een identiteitsdiscussie te ontketenen. Het multiculturalisme en de multiculturele samenleving maken een identiteitsdebat mogelijk.

De meeste landen in de wereld hanteren het multiculturalisme niet als een maatschappelijk model. Daarom heeft Lukkassen gelijk wanneer hij stelt dat identiteitspolitiek anti-Europees is. Wat de diversocraten in de weg staat, zijn de Europese waarden die in verschillende gemeenschappen worden gevormd.

Lees ook van Geerten Waling:

Individu verliest het van identiteitspolitiek

Weinigen zijn tegen diversiteit als feitelijk fenomeen. Het is een feit dat ik in Iran ben geboren. Maar daaruit kunt u niet de norm afleiden dat Nederland moet worden geïraniseerd. Daarentegen moet ik juist worden geëuropeaniseerd om deel te kunnen uitmaken van een gemeenschappelijke ordening met haar eigen waarden en normen. Maar in de diversocratie gaat het niet om wat ons bindt met elkaar, maar wat ons scheidt van elkaar. De diversocraat ontkent deze gemeenschappelijkheid.

Diversocraten bestrijden andersdenkenden door ze te demoniseren

De diversocratie draait om afkomst en uiterlijke kenmerken. De democratie draait om de gemeenschappelijke toekomst.

De diversocraten bestrijden andersdenkenden door ze te demoniseren: de tegenstanders van diversocratie zijn nazi’s! Het propagandawerkstukje van omroep Human, Medialogica, is een schoolvoorbeeld van mediamanipulatie, propaganda en demonisering van andersdenkenden. Zondag 24 november was de uitzending ‘Handboek voor haatzaaiers’ te zien, waaruit zou moeten blijken hoe alt-right door online haat te zaaien de media en politici manipuleert. Volgens de ‘experts’ die in het programma aan het woord komen, worden zo complottheorieën over immigratie tot gemeengoed gemaakt.

Medialogica gebruikt glijdende schaal voor nazificatie tegenstanders

Daarvoor gebruiken ze de glijdende schaal om hun tegenstanders te nazificeren: van neonazi-extreem-rechts naar alt-right, en van alt-right naar radicaal rechts, en van radicaal rechts naar rechts. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u volgens de logica van Human bij Thierry Baudet, Frits Bolkestein en ondergetekende aankomt.

We leven in een bijzonder land waarin wij meebetalen (via subsidie voor de NPO en dus Human) om te worden gedemoniseerd.

De diversocratie is een antidemocratische beweging die de taal en cultuur barbariseert.

Bekijk hier de uitzending van Medialogica:

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.