EU, neem dreiging uit moorddadig Iran serieus

11 januari 2019Leestijd: 5 minuten
Militaire parade in Iran. Rechts een portret van ayatollah Khamenei. Foto: AFP.

Goed dat de EU eindelijk wakker is en sancties oplegt aan Iran voor de liquidaties op Europees grondgebied. Hopelijk gaan Europeanen nu eindelijk snappen waarom Israël de terreurdreiging vanuit Teheran zo serieus neemt, schrijft Afshin Ellian.

Wij zijn geschrokken. Dit hoorde ik van vrienden en kennissen naar aanleiding van sancties van de Europese Unie (EU) tegen de islamitische republiek van Iran.

Ze zijn opeens bezorgd over mijn veiligheid. Nu pas ontdekken ze dat het Iraanse regime een monsterlijk regime is. Een beetje te laat, maar beter dan nooit. Die sancties hebben te maken met twee door de Iraanse staat georganiseerde aanslagen in Nederland en nog een aantal verijdelde aanslagen elders in Europa.

EU legt op voordracht van Nederland sancties op aan Iraans ministerie

Het kabinet meldde in een brief aan de Tweede Kamer dat op 8 januari 2019 de Europese Unie, mede op voordracht van Nederland, in het kader van de EU-sanctielijst (Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB) sancties heeft opgelegd aan het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) en twee Iraanse personen.

Dit gebeurde nadat Nederland in overleg met andere Europese NAVO-landen een front had kunnen vormen tegen Iran: met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en België. Dat zijn  landen waarin een aanslag werd voorbereid (of uitgevoerd), en/of waar de infrastructuur van Iran wijdverbreid is. Dat laatste geldt voor Groot-Brittannië.

Deze passage uit de kabinetsbrief aan de Kamer bracht sommige Iraanse ballingen in tranen: ‘De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran betrokken is geweest bij de liquidaties van twee Nederlanders van Iraanse komaf in Almere in 2015 en in Den Haag in 2017. Het betrof in deze gevallen tegenstanders van het Iraanse regime. Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn. Iran heeft – hiermee geconfronteerd door Nederland – elke betrokkenheid bij deze liquidaties ontkend.’

Voor het eerst bevestigt een NAVO-land onomwonden dat de Iraanse staat dissidenten heeft laten vermoorden. Eindelijk!

Sancties goed begin, maar veel meer nodig tegen Revolutionaire Garde

De maatregelen tegen de Iraanse geheime dienst zijn een goed begin, maar niet afdoende. Het is niet alleen de Iraanse geheime dienst die buiten Iran en ook dus in Europa zijn tentakels heeft. Ik denk ook aan de Quds-divisie, een internationale militaire tak van de Iraanse Revolutionaire Garde. Historisch is het bijna ongekend dat een staat een grote militaire eenheid heeft die uit verschillende volkeren rekruteert voor gewelddadige clandestiene acties ter verspreiding van revolutionaire terroristische ideeën. Alleen nazi-Duitsland beschikte over zo’n organisatie, namelijk de Waffen-SS.

De Quds-divisie wordt geleid door generaal Qasem Soleimani. Zijn organisatie beschikt over een eigen begroting, die de Iraanse overheid recentelijk nog heeft verhoogd. De Quds-divisie omvat talloze proxymachten: milities in Irak, Syrië, in Afghanistan et cetera – gewapende groepen die Quds elders zijn strijd laat voeren. Hezbollah uit Zuid-Libanon valt eveneens onder de Quds.

Ik weet via inlichtingenbronnen en Iraanse dissidenten dat de Quds-divisie zich ook in Europa heeft genesteld. Hezbollah heeft contacten met een drugskartel. Via deze lijn hebben ze aanslagen in Nederland uitgevoerd. De vermenging van terrorisme, een fundamentalistische staat en een drugskartel levert een extreem gevaarlijke combinatie op .

Zij beschikken nu ook in Nederland over hun eigen infrastructuur, die vaak niet door Iraniërs wordt gerund. Daarnaast zijn er de Iraanse inlichtingendiensten. Deze diensten maken ook gebruik van de Iraniërs die in Nederland verblijven. Sommige Iraniërs werken bewust mee, anderen worden onbewust ingezet voor klusjes. Dat is niet moeilijk voor Teheran.

Iraanse ‘vluchtelingen’ werken vanuit buitenland voor regime Iran

Er is een aanzienlijk aantal Iraniërs die, nadat ze de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, naar de Iraanse ambassade in Den Haag gaan om een Iraans paspoort aan te vragen. Bij het verkrijgen van dat paspoort moeten ze speciale formuleren invullen, die inlichtingsmatige waarde hebben.

Bovendien worden deze dubbelaars van tijd tot tijd in Iran ondervraagd door de inlichtingendiensten over Iraanse dissidenten (adres en andere gegevens) en over de politie en politici in het betreffende Europese land. Dit is een onwenselijke toestand. Het is vreemd dat iemand als hij zes jaar in Nederland is een Iraans paspoort aanvraagt, terwijl hij zes jaar eerder een vluchtelingenverhaal heeft verteld.

In de jaren na hun vertrek is het Iraanse regime niet veranderd. In Canada en in Noorwegen ontstond ook rumoer over deze types Iraniërs. Eigenlijk kun je met terugwerkende kracht constateren dat ze geen echte vluchtelingen waren. Maar omdat ze over de Nederlandse nationaliteit beschikken, is de overheid machteloos.

Nu Nederland weet hoe Iran opereert, komt er hopelijk begrip voor Israël

Nu velen in Nederland tot inzicht komen hoe de Iraanse staat opereert, is het te hopen dat ze ook langzamerhand begrip kunnen opbrengen voor de positie van Israël. Daarom hoop ik dat ze niet alleen voor mij, maar ook voor de positie van staat Israël meer begrip hebben.

Israël neemt de dreiging van Iran serieus. En dat is geen propaganda. In zijn recente ontmoeting met de vertegenwoordiger van de Islamitische Jihad uit Gaza zei Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, dat Israël aan het verliezen is en dat ze Tel Aviv zullen veroveren. Hij denkt en hoopt dat de jihadisten Tel Aviv  veroveren. Dat komt overeen met de gedachte om Joden de zee in te drijven. De ayatollahs willen Israël echt van de kaart vegen. Dat is geen holle retoriek.

Nu moet Nederland de inlichtingeninfrastructuur van Iran in Nederland ontmantelen. Deze infrastructuur is niet alleen gevaarlijk voor de Iraanse dissidenten, maar ook voor de Nederlandse veiligheid in het algemeen.

Nederland wordt dus ook bedreigd door de Iraanse jihadisten.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.