‘Liberale partijen moeten terugkeren naar hun liberale wortels’

26 december 2018Leestijd: 4 minuten
Foto: Samuel Zeller

Moderne vraagstukken vragen om een liberale visie, menen  Hessel Knippels (bestuurslid Politiek JOVD) en Lars Benthin (voorlichter JOVD).

De afgelopen vijftien jaar is de wereld drastisch veranderd. Door de technologische vooruitgang is de wereld tegelijkertijd kleiner en groter geworden. We kunnen contacten onderhouden over de hele wereld via sociale media en  door het internet binnen een minuut kunnen we zien wat er op aarde gebeurt.

Daarentegen worden we door deze globalisering geconfronteerd met fundamentele vragen: wie zijn wij? Wat is de Nederlandse samenleving? Als liberaal kijk je altijd eerst naar het individu, maar kan je niet ontkennen dat een maatschappij een wisselwerking is tussen de gemeenschap en datzelfde individu.

Deze bijdrage werd ingezonden door Hessel Knippels en Lars Benthin. Beiden zijn werkzaam bij de JOVD. Knippels als bestuurslid Politiek en Benthin als voorlichter.

Door de globalisering zijn problemen vaker grensoverschrijdend. Nederland kan niet alleen de migratieproblematiek oplossen, of maatregelen nemen tegen klimaatverandering, of ons tegen oprukkende grootmachten verdedigen. Maar waar ligt de balans tussen internationale samenwerking en nationale soevereiniteit? Wat zijn de voordelen van een internationale markt en open grenzen en wat zijn de nadelen? Wat is de rol van (nationale) identiteit? Het zijn moderne vraagstukken waar liberalen in de politiek nog geen goed antwoord op hebben gevonden. Sterker nog, er wordt ook geen serieus onderzoek naar gedaan, terwijl dat wel nodig is. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan de christen-democraten van het CDA, die onderzoek willen doen naar een christen-democratische visie op moderne problemen.

Technocratie versus populisme

De liberale partijen in het Nederlands parlement, D66 en de VVD, zijn duidelijk op zoek naar een nieuwe visie. De VVD die bijvoorbeeld ‘volkser’ wil worden met een festival, of D66 die het antwoord zoekt in pragmatisme en federalisme. Beide partijen wijken op hun eigen manier steeds meer af van het liberale pad. De Donorwet? Tegen het liberale zelfbeschikkingsrecht. Verschillende maatstaven in probleemwijken? Tegen gelijkheid van allen voor de wet. Een federaal Europa? Tegen de soevereiniteit van een nationale gemeenschap. Demonstraties verbieden tijdens de Sinterklaasintocht? Tegen het liberale recht op demonstratie. Volgens mij hoeven we niet door te gaan.

Beide partijen moeten natuurlijk hun eigen politieke identiteit behouden. Ze representeren verschillende interpretaties van het liberalisme. Maar als ze allebei het liberale fundament verzaken, dan vormt dat een probleem. In de Nederlandse politiek hebben we een liberaal geluid nodig, maar D66 lijkt steeds meer haar band met het volk te verliezen. De VVD daarentegen lijkt te veel te willen luisteren naar het onderbuikgevoel, terwijl het liberale gedachtegoed juist als leidraad moet dienen.

Als politiek onafhankelijke JOVD hebben we sinds kort een nieuw politiek programma, dat moet dienen als liberale toekomstvisie voor Nederland. Wij, als liberale jongeren, hebben ook niet het antwoord op alles, maar we verzoeken de liberale partijen van Nederland om te werken aan hun liberale verhaal. Mensen zoeken naar antwoorden in deze steeds complexer wordende tijd. Dan moeten we niet meegaan met technocratische en populistische oplossingen, maar juist een liberale visie bieden.

Liberale oplossingen

Als JOVD kiezen we voor realistische oplossingen op menselijke maat. Zo willen we de btw-tarieven vereenvoudigen door het invoeren van een enkel tarief, waardoor arbitraire discussies worden vermeden over welk product onder welk tarief valt. Dit staat los van het feit dat de JOVD voorstander is van het principe ‘de vervuiler betaalt’, dus dat er wel accijns worden geheven op producten en diensten die maatschappelijke kosten met zich meebrengen.

Een ander punt: opvang in de regio en de constructie van asielsteden zorgen voor een beter Europees migratiebeleid. We moeten als Europese landen samenwerken, maar dat betekent niet dat we de soevereiniteit van landen moeten aantasten door ze een migrantenquotum op te leggen. Ook op medisch-ethisch gebied is meer liberaal geluid nodig, zoals het zorgvuldig verruimen van de euthanasiewetgeving en de mogelijkheid om organen te kweken. Verder moet werk worden gemaakt van het legaliseren van (soft)drugs, omdat het de drugsmarkt uit de criminaliteit haalt en het zorgt voor een gezonder en liberaler drugssysteem.

Wij erkennen ook dat we met onze tijd mee moeten gaan en dat de VVD te conservatief omgaat met democratische vernieuwingen. Maatregelen die nu tegen zetelroof worden genomen, moeten worden teruggedraaid. Zetels komen individuele gekozen Kamerleden toe, niet partijen. Als JOVD zijn we nog steeds tegen referenda, maar menen we wel dat er een grondige reorganisatie nodig is van ons democratisch stelsel. Er moet een nieuw kiesstelsel komen, zodat de kloof tussen de kiezer en de politiek kleiner wordt. Daarnaast moet de Eerste Kamer worden verlost van de politisering en politieke spelletjes door bijvoorbeeld senatoren zes jaar te laten zitten en een deel van de kamer om de paar jaar te laten vervangen.

D66 en de VVD zullen het vast niet met alles eens zijn. Toch verzoeken wij deze partijen om zich te gaan herijken en een liberale visie op te stellen voor de toekomst, want we zien internationaal een structurele afbraak van de liberale democratische rechtstaat. Een toekomst waarin de vrijheid en het individu centraal staan, vereist dat de handen uit de mouwen worden gestoken. Er is werk aan de winkel.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Elsevier Weekblad. 

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.