Syp Wynia

Klimaatwet betekent dat Jesse Klaver regeert tot 2050

28 juni 2018

Diederik Samsom is momenteel invloedrijker dan toen hij PvdA-leider was. Zoals Jesse Klaver van GroenLinks nu invloedrijker is in de oppositie, dan wanneer het wel was gelukt om in Rutte III mee te regeren, al is het maar omdat deze coalitie zo’n nipte meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer heeft.

Samsom en Klaver dienden twee jaar geleden de Klimaatwet in, die naar het zich laat aanzien door 113 van de 150 Tweede Kamerleden wordt gesteund. Ook de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen de wet.

Samsom werkte bij Greenpeace voordat hij voor de PvdA de politiek inging. Als PvdA-leider had hij het zo druk met het klimaat, dat hij zijn partij na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 verweesd, uitgewoond en gemarginaliseerd achterliet. Maar zijn Klimaatwet komt er gewoon. En als een van de leiders van het aanstaande ‘Klimaatakkoord’ zet hij een stempel op Nederland, vooral met het doel Nederland (of, beter gezegd: de Nederlanders) van het gas af te halen.

Met Klimaatwet ‘telt Nederland weer mee’

GroenLinks was altijd al de politieke arm van de natuur-, milieu- en klimaatbewegingen, de laatste jaren meer dan ooit. En partijleider Klaver kan nu vanuit de oppositie zijn klimaatdoelen – zij het licht afgezwakt – opleggen aan het land, inclusief vijfjarenplannen tot 2050 en een jaarlijkse ‘Klimaatdag’ in de Tweede Kamer. Klaver regeert officieel niet mee, maar hij regeert tot 2050.

boortorenLees meer over de strijd tegen aardgas in het dossier ‘Van het gas af

Licht afgezwakt of niet, Nederland is met de Klimaatwet van Samsom en Klaver weer eens een gidsland. Dat blijkt ook uit de opzet. In de decennia voor de eeuwwisseling wilde Nederland haantje de voorste zijn met ontwikkelingshulp en zo wereldwijd invloed uitoefenen. De glunderende politici die gisteren de Klimaatwet presenteerden, lieten er geen misverstand over bestaan dat Nederland met zijn Klimaatwet opnieuw zo’n rol gaat spelen. Nederland telt weer mee, Nederland hoeft zich niet meer te schamen. Nee, Nederland zit straks weer in de positie om andere landen de maat te nemen.

Klimaatwet is een regeerakkoord voor de komende 32 jaar

En dus doet Nederland, zoals eerder ook wel gebruikelijk was, weer aan ‘goldplating’. ‘Vergulding’ zou je dat ook kunnen noemen: in Brussel uitgevaardigde milieumaatregelen van een schepje extra voorzien, doorgaans met het risico dat Nederland zich uit de markt prijst. Zo luidt de Europese afspraak dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2030 in vergelijking met 1990 met 40 procent moet zijn gereduceerd, maar staat in het Klimaatakkoord (net als in het Regeerakkoord) 49 procent voor 2030. En volgens Brussel moet de reductie in 2050 80 procent zijn, maar de Klimaatwet maakt daar voor Nederland 95 procent van.

Lees ook de mening van klimaatscepticus Marcel Crok: De energietransitie wordt onbetaalbaar

De actievoerders (en sommige bedrijven) die om de Klimaatwet hebben gevraagd, reageren teleurgesteld omdat de Klimaatwet niet bij de rechter kan worden afgedwongen. Dat is een vals huilpartijtje, want iedereen weet dat de Klimaatwet – zeker in samenhang met het aanstaande Klimaatakkoord, waarin lobbyisten hun belangen kunnen uitruilen – barst van de verplichtingen en dwang. Dat uitgerekend is gekozen voor ‘vijfjarenplannen’ voor het bereiken van een klimaatneutraal Nederland illustreert dat op navrante wijze. Vijfjarenplannen zijn een uitvinding van de voormalige Sovjet-leider Jozef Stalin. Hitler kopieerde ze.

In feite is de Klimaatwet een regeerakkoord voor de komende 32 jaar, al helemaal voor de deelnemende partijen. Bovendien laat het zich voorspellen dat er – weer zoals gebruikelijk – in tv-praatprogramma’s, debatten en persconferenties aan zal worden gerefereerd als ‘de beschaving’, dan wel ‘zoals we met zijn allen hebben afgesproken’. Weinig verstandige politici zijn tegen dergelijke agitprop bestand.

Lees ook: Van het gas af? Dit moet u (niet) doen