Opinie

CDA-jongeren: Europa moet snel anders!

20 juli 2017

Als we de Europese verhoudingen niet veranderen, zullen de burgers de Europese Unie omvertrekken, betogen twee prominenten uit het CDJA, de jongerenclub van het CDA, in dit opiniestuk.

In Brussel geloofden ze hun oren niet toen op 23 juni 2016 bleek dat een meerderheid van de Britten de Europese Unie wilde verlaten. Al gauw werd de schuld bij de anti-EU-campagnes van UKIP en de conservatieven, het groeiende populisme en de ‘boze blanke mannen’ gelegd. Maar de uitslag is wat ons betreft juist een signaal om anders naar de Europese Unie te kijken. Hoewel deze week de onderhandelingen over de Brexit echt zijn begonnen, lijkt het signaal dat de Britten afgaven nog niet tot veel verandering te hebben geleid in Europa.

‘Wie niet in staat is het slechte aan te pakken, is niet in staat het goede te beschermen’ – aldus de Franse christen-democraat Robert Schuman. Dit motto moet leidend zijn bij het bepalen van de toekomst van de Europese Unie. Europarlementariërs, maar ook, of zelfs juist, volksvertegenwoordigers binnen de nationale parlementen moeten fouten binnen de EU durven benoemen en deze aanpakken. Als we niet aan de bel trekken, zullen burgers de Europese Unie omvertrekken. De Britten deden het al. Dan is het goede verloren.

De nationale parlementen weer aan het roer

Wij pleiten dan ook voor een ander Europa. Een Europa waarin de machtsbalans dusdanig verandert dat de nationale parlementen en daarmee de inwoners van de EU weer aan het roer komen te staan. Sluipenderwijs zijn er steeds meer nationale bevoegdheden overgedragen naar de EU zonder dat er voldoende wordt gekeken naar het meest geschikte niveau voor de uitvoering van deze bevoegdheden. Dit terwijl volgens het subsidiariteitsbeginsel beslissingen het best zo laag mogelijk kunnen worden genomen. De verdeling van bevoegdheden zou van onderop moeten komen.

Groepen, gemeenschappen en zelfs bestuurslagen moeten autonoom kunnen beslissen over eigen aangelegenheden zonder ongewenste inmenging van buitenaf. Deze soevereiniteit en zelfstandigheid worden stelselmatig ondermijnd door de overdracht van bevoegdheden aan de EU.

Wij roepen dan ook onze volksvertegenwoordigers op om trouw te blijven aan die beginselen van soevereiniteit en subsidiariteit. Door werk te maken van een heldere verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten en de EU, waarbij een betere bescherming van de soevereiniteit van lidstaten het uitgangspunt zou moeten zijn. Het is van belang dat samenwerking tussen lidstaten wordt geïnitieerd door de lidstaten en niet door Brussel. Daarnaast moeten lidstaten als zij dat willen de afgestane bevoegdheden weer kunnen terugkrijgen.  Zonder een drastisch besluit als een Brexit dus.

Europarlementariërs, leg verantwoording af in de Tweede Kamer

Voor de gewone man moet ook duidelijk zijn wie binnen Europa de politieke verantwoordelijkheden dragen. Omdat de basis die nodig is voor democratische eenwording in Europa ontbreekt, is controle door burgers op dit niveau niet mogelijk. Wij pleiten er dan ook voor dat Europarlementariërs, die in Brussel nog weleens de neiging hebben zich zelfs van hun eigen partijstandpunten weinig aan te trekken, zich op nationaal niveau politiek verantwoorden. Hiervoor is het nodig dat Europarlementariërs verantwoording komen afleggen in de Tweede Kamer.

Daarnaast moeten nationale parlementen meer invloed kunnen uitoefenen op de besluiten die worden genomen in Brussel. Via een zogenaamde rode kaartprocedure moeten nationale parlementen ervoor kunnen zorgen dat een wetsvoorstel in plaats van in het Europees Parlement in alle nationale parlementen wordt behandeld. Wanneer 40 procent van de nationale parlementen tegenstemt, moet het wetsvoorstel dan ook worden ingetrokken.

De Europese Unie staat op een belangrijk keerpunt. We kunnen ervoor kiezen om de komende jaren aan te blijven modderen of we kunnen het slechte aanpakken om het goede te behouden. Wij kiezen voor het laatste.

Lotte Schipper is voorzitter van het CDJA. Bart Bouwman schreef mee aan het visiestuk Europa van het CDJA.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.