Ruben Brekelmans (VVD)

Ingezonden opinie: Laten we ruimte maken voor échte vluchtelingen

07 maart 2022Leestijd: 3 minuten

Het is nu belangrijker dan ooit dat elke opvangplek beschikbaar is voor échte vluchtelingen, schrijft Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) in een ingezonden opinie. In Nederland verblijven duizenden uitgeprocedeerde vreemdelingen uit landen als Marokko of Tunesië, die veilig terug kunnen. ‘Elk bed dat zij bezet houden, is een bed waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen.’

Ruben Brekelmans (1986) is Tweede Kamerlid Buitenlandse Zaken voor de VVD.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Vorige week werden we wakker in een ander Europa. Er is oorlog op het Europese continent. De Russische president Vladimir Poetin kiest in Oekraïne voor meedogenloos geweld. Raketten vallen op huizen, scholen en ziekenhuizen. Er is een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Het is schrijnend om te zien hoe mensen, vooral vrouwen en kinderen, Oekraïne ontvluchten. Dit zal alleen maar toenemen.

Als VVD pleiten wij altijd voor opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Oekraïne is het grootste land van Europa, grenst aan vier EU-lidstaten, en ligt ongeveer even ver weg als Spanje. Kortom, dit is onze regio.

Zelfs zonder Oekraïners is er een tekort aan bedden voor vluchtelingen

De bereidheid van Nederlanders om Oekraïners op te vangen, is hartverwarmend. Tot nu toe heeft een beperkt aantal Oekraïners zich hier gemeld, maar we moeten ons voorbereiden op meer mensen in nood. De huidige asielopvang piept en kraakt. Zelfs zonder Oekraïners is er een tekort aan bedden. We zullen de komende tijd elke opvangplek nodig hebben. Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig.

Diverse steden en dorpen maken spontaan locaties vrij om Oekraïners op te vangen. Zij moeten snel duidelijkheid krijgen van de rijksoverheid over waaraan een goede opvanglocatie moet voldoen. Waar nodig moeten gemeenten hulp krijgen om opvang te organiseren. Ook moeten mensen die thuis plek willen bieden aan Oekraïners gebruik kunnen maken van de bestaande logeerregeling. Deze geldt nu alleen voor statushouders.

Lees ook het commentaar van Jelte Wiersma

Steun Polen: neem vluchtelingen uit Oekraïne op

Dit alles vraagt een heleboel handen, terwijl bij de uitvoeringsorganisaties in de asielketen (het COA en de IND) al jarenlang krapte is aan personeel. Tegelijkertijd zijn er duizenden Nederlanders die eerder dit werk hebben gedaan, ook in tijden van een vluchtelingencrisis. Maak het voor deze mensen aantrekkelijk om weer tijdelijk terug te komen. Juist hen hebben we nu nodig.

Bovendien is het nu belangrijker dan ooit dat elke opvangplek beschikbaar is voor échte vluchtelingen. In Nederland verblijven duizenden uitgeprocedeerde vreemdelingen, die geen recht hebben op asiel. Dit zijn mensen uit bijvoorbeeld Marokko of Tunesië die veilig terug kunnen. Elk bed dat zij bezet houden, is een bed waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen. Het is nu daarom nog belangrijker dat zij snel terugkeren naar hun veilige herkomstland.

Tijd voor terugkeeroffensief uitgeprocedeerde vreemdlingen

De VVD vindt het daarom tijd voor een terugkeeroffensief. Intensiveer de contacten met herkomstlanden om terugkeerdocumenten te regelen. Werk samen met Europese partners om druk op deze landen uit te oefenen. Zet uitgeprocedeerden met de juiste documenten versneld uit. Neem een verplichte coronatest af als vreemdelingen hiermee hun vertrek frustreren. Scherp de meldplicht aan en maak maximaal gebruik van de mogelijkheid tot vreemdelingendetentie.

Lees het omslagverhaal terug: De gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne

En maak illegaal verblijf minder aantrekkelijk door de volgende twee afspraken uit het Coalitieakkoord snel uit te voeren. Vang uitgeprocedeerden alleen nog op als zij meewerken aan terugkeer. Pas daarnaast de wet aan, zodat uitgeprocedeerden strafrechtelijk gedwongen kunnen worden het land te verlaten.

Nederland steunt Oekraïne. Oekraïners die vluchten voor de raketten van Poetin verdienen een veilige plek. Dat vraagt om creativiteit in de opvang, alle hens aan dek, maar ook een stevig terugkeeroffensief voor wie geen recht heeft hier te blijven. Zo maken we in Nederland ruimte voor de échte vluchtelingen uit onze eigen regio. Zij hebben onze hulp nu hard nodig.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.