Jan Hein Sträter

Beste Onno Aerden …

12 december 2019

Onno Aerden, die wekelijks op zaterdag een blog voor EW schrijft, had vorige week advies voor Jan Hein Sträter van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK). Sträter reageert hierbij op het stuk van Aerden.

Lees de blog van Onno Aerden: Geachte Jan Hein Sträter, de tabaksindustrie moet stoppen met illegale praktijken

Deze bijdrage is ingezonden door Jan Hein Sträter, directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK).

 

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Elsevier Weekblad.

U neemt voetstoots aan dat het juist is wat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) stelt. Dat maakt u een goedgelovig mens. Hebt u dat ook bij uitspraken van de Belastingdienst, het CBR en het UWV? Dat moet haast wel want u gelooft zelfs Donald Trump.

Wij zijn wat achterdochtiger, in elk geval waar het de NVWA (en de president van de Verenigde Staten) betreft.

Onderzoek pas over enkele maanden gereed

Feit is dat het NVWA-document waarnaar u verwijst, slechts een voorlopig deel is van het onderzoek. Pas over enkele maanden is het volledige onderzoek gereed omdat de NVWA per geval eerst nog een ‘juridische toets’ moet doen. Tot die tijd weten wij niet waarvan wij concreet en specifiek worden beschuldigd. Tot die tijd kunnen wij ons dus ook niet verdedigen tegen de algemene verdenkingen die nu worden geuit. En ja, dat vinden wij onrechtvaardig want de publieke veroordeling vindt al plaats, blijkens ook uw column, nog voor de feiten op een rij staan. Trial by media, geïnitieerd door de overheid.

Onze verdediging blijft vooralsnog noodgedwongen heel algemeen. Wij handelen te goeder trouw en de commerciële afspraken die wij met de detailhandel maken zijn niet anders dan die van fabrikanten van willekeurig welke andere producten ook die een plek op het winkelschap willen bemachtigen.

Tabak roken is ongezond

Tabak roken is ongezond. De tabaksindustrie kan dat niet verhelpen, maar verergert dat ook niet, zoals u blijkt te denken, door toevoegingen die tabak opzettelijk schadelijker of verslavender zouden maken. De tabaksindustrie speelt dus niet met mensenlevens, maar probeert juist op een zo verantwoord mogelijke manier een product te maken dat tegemoet komt aan de wensen van de consument. Dat is niet cynisch en niet slinks, maar het verandert ook helemaal niks aan het gegeven dat roken slecht is voor de gezondheid.

Als u straks onder uw boom zit, hoop ik dat er ook voor u met Kerstmis een lichtje mag opgaan.