De beste hogescholen en universiteiten van 2020

02 oktober 2020Leestijd: 3 minuten
Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen. Foto: ANP

De oordelen van studenten over hun eigen opleiding vormen sinds de eerste editie het fundament onder Beste studies. Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête (NSE) aan hoe tevreden zij zijn over allerlei aspecten van hun opleiding.

Als gevolg van het coronavirus is de NSE in 2020 niet uitgevoerd. De tevredenheidsscores voor universiteiten zijn daarom berekend over resultaten van de NSE tot en met 2019. Voor hogescholen zijn resultaten tot en met 2018 beschikbaar.

 

Beste studies 2020 online

 

De oordelen zijn in Beste studies verdeeld over zes rubrieken: faciliteiten (zoals werkplekken en computers), inrichting van de opleiding (is er samenhang in het studieprogramma?), onderwijs (ontwikkel je kennis, vaardigheden en een kritische houding?), docenten (zijn ze bekwaam en betrokken?), toetsing, organisatie en communicatie. Over alle resultaten berekende ResearchNed één totaalscore per opleiding.

Medailles

ResearchNed en EW ontwikkelden een model waarmee de ontwikkeling over meerdere jaren van alle opleidingen wordt aangetoond. Het betreft trendanalyses over 2014 tot en met 2019 (en voor hogescholen tot en met 2018). De trendanalyses over de afgelopen jaren geven inzicht in de prestaties van bachelor- en masteropleidingen.

Opleidingen die de laatste drie van de onderzochte jaren bovengemiddeld scoorden, krijgen een gouden medaille als zij in die jaren ook tot de beste van hun sector behoorden. Twee jaar uitblinken resulteert in zilver, één jaar in bron. Voor alle universiteiten en hogescholen waarvoor voldoende opleidingen beoordeeld konden worden, is het percentage opleidingen met een gouden, zilveren of bronzen medaille berekend. De ranglijst is vastgesteld op basis van die percentages, waarbij het aandeel gouden medailles het meest bepalend is, gevolgd door zilver en brons. De methode is hierdoor iets anders dan vorig jaar. Toen bepaalde het absolute aantal behaalde medailles de plaats op de ranglijst.

Medaillespiegel hogescholen

N.B. In het overzicht worden percentages getoond die zijn afgerond op hele getallen. Voor het vaststellen van de rangorde zijn percentages met decimalen gebruikt.
© EW     Bron: Beste studies 2020, EW/ResearchNed, NSE, Studiekeuze123,

Medaillespiegel universiteiten

© EW    Bron: Beste studies 2020 (EW/ResearchNed), NSE (Studiekeuze123)

Toelichting bij de medailles

Studenten beoordelen hun opleiding op verschillende onderdelen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Studiekeuze123, een organisatie die is opgericht door het Ministerie van Onderwijs in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs, is verantwoordelijk voor de NSE.

 

Over alle onderdelen berekende ResearchNed per opleiding een totaalscore. Opleidingen waar studenten de laatste drie jaar (tot en met 2018 voor hogescholen en tot en met 2019 voor universiteiten) bovengemiddeld tevreden waren over hun opleiding, krijgen een medaille als die opleiding daarnaast ook ten minste één jaar tot de opleidingen met meest tevreden studenten behoort. Daarbij is de opleiding vergeleken met de scores uit de betreffende sector. Zo zijn bedrijfskundeopleidingen vergeleken met opleidingen uit de sector economie en recht.

Drie jaar bij de top levert een opleiding goud op, twee jaar zilver, één jaar brons.

 

De medaillespiegel toont per hogeschool en universiteit het percentage van de beoordeelde opleidingen dat een medaille behaalde. Voor een betrouwbare vergelijking tellen alleen met belastinggeld bekostigde voltijds bachelor- en masteropleidingen mee. Kleine instellingen blijven buiten de medaillespiegel. Universiteiten en hogescholen met het hoogste aandeel medailles staan bovenaan de ranglijst.