Afshin Ellian Afshin Ellian

DENK wil burger heropvoeden. Waar zagen we dat eerder?

16 november 2016Leestijd: 3 minuten

DENK moeten wij begrijpen vanuit de recente Nederlandse linkse geschiedenis. Bij de PvdA leerde de nieuwe beweging dat minderheden tot de onderdrukte en zielige groepen horen aan wie vooral alle rechten toekomt, schrijft Afshin Ellian.

De sociaaldemocratie bracht zijn eigen minderheid voort. Overal in de grote steden van Nederland zorgde de PvdA dat minderheden in en buiten de partij konden en kunnen deelnemen aan de macht.

Deze sociaaldemocratische ambitie was niet gefundeerd in de gelijke spreiding van kennis, macht, kennis en inkomen. Het ging om positieve discriminatie. De minderheden zelf hoefden niet noodzakelijkerwijs in de sociaaldemocratische geschiedenis of idealen te geloven.

Was dat het geval geweest, dan zouden de gebeurtenissen anders zijn verlopen. Maar gaandeweg ontdekte de partij in de minderheden een belangrijke groep kiezers. Dat geldt ook voor partijen als GroenLinks en D66.

En toen was er DENK

Twee afvallige sociaaldemocraten met een sterk Turkse achtergrond hebben een eigen beweging opgericht: DENK. Lang heb ik nagedacht om deze beweging tegen de achtergrond van de Nederlandse geschiedenis te kunnen plaatsen. Het is geen conservatieve religieuze beweging. Als dat zo was, zouden ze naar een eigen zuil streven. Dat willen ze niet.

Weliswaar bagatelliseren ze de ernst van de jihadistische strijd en de dreiging van het islamisme, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat ze sympathie koesteren voor de fundamentalistische islam. Wat niet is, kan nog komen. Het blijft natuurlijk een raadsel waarom de voorman van DENK de jihadistische aard van de moord op Theo van Gogh ontkent.

Wij moeten DENK begrijpen vanuit de linkse geschiedenis

DENK moeten wij begrijpen vanuit de recente Nederlandse linkse geschiedenis. Daar hebben ze geleerd dat Nederland een multiculturele samenleving is. Daarnaast leerden ze bij de PvdA dat minderheden tot de onderdrukte en zielige groepen horen aan wie vooral alle rechten toekomt.

Om een en ander in de geschiedenis recht te zetten, leerden ze bij de PvdA en GroenLinks dat er een positief, discriminerend beleid moet worden gevoerd ten gunste van minderheden. Deze zienswijze werd negatief gefundeerd: de oorspronkelijke Nederlandse bevolking bestaat uit een grote groep foute mensen die nu moet worden gedwongen om bij te dragen aan het herstel van de mondiale rechtvaardigheid.

Ook leerden ze dat de overheidspogingen soms stranden, omdat ze door niet-linkse mensen worden getorpedeerd.

Stevig  geworteld in de multiculturele ideologie

De PvdA-pupillen van Turkse of Marokkaanse afkomst gaan het oorspronkelijke sociaaldemocratische beleid tot en met de uiterste consequenties doordenken. Dat is het partijprogramma van DENK.

De multiculturele ideologie wordt niet alleen door de PvdA uitgevoerd. Ook D66 is een van de grondleggers van deze ideologie. Het partijprogramma van DENK is gewoon een eerlijke en consequente doordenking en voortzetting van de multiculturele ideologie van de PvdA en D66.

Daarom willen ze alle mensen opvoeden tot voorbeeldige multiculturele burgers. Ze willen daarbij gebruik maken van middelen die door de PvdA en D66 zijn gecreëerd: positieve discriminatie met overheidsdwang. Maar dat is niet alles. Er moet nog meer gebeuren.

DENK komt met een fantasieprogramma

Een onderdeel van de opvoeding van Nederlanders is het bestrijden van gedachten, woorden en uitingen die de fundamenten van de multiculturele ideologie zouden aantasten.

Ook hier grijpt DENK naar middelen die door PvdA en D66 vurig worden verdedigd: de zogenaamde antiracistische en anti-discriminatoire bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht.

Er moet een racismeregister komen en wiens naam daarin voorkomt, mag niet meer voor de overheid werken. Er moet ook een speciale politie-eenheid van duizend man worden opgericht, die racisme en discriminatie gaat bestrijden. Veroordeelden moeten verplicht in contact komen met het slachtoffer. Het is een fantasieprogramma om volwassen mensen te heropvoeden tot modelburger!

Denk doet eigenlijk aan totalitair denken

Deze fantasie kwam en komt ook voor in de totalitaire staten: de heropvoeding van burgers. In Noord-Korea wordt dit met succes toegepast. De multiculturele ideologen wilden niet toegeven dat in de multiculturele ideologie een vorm van het totalitair denken schuil gaat.

De partij DENK is een Turkse uitvinding, het Turkije van Erdogan. De voormannen zijn Erdogan-aanhangers. Ze willen overheid en onderwijsinstellingen zuiveren van wat zij als racisme kwalificeren. Dankzij deze mensen wordt het belangrijke begrip discriminatie een leeg en lachwekkend fenomeen.

DENK is geen ‘denkend aan Nederland’, maar DENK is denkend aan Erdogan.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.