nederland

Eerstejaarsstudenten krijgen te weinig college

24 september 2013Leestijd: 2 minuten

Eenderde van alle eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs zegt nog geen twaalf uur per week les te krijgen. Hun opleiding aan hogeschool of universiteit voldoet niet aan de norm die stelt dat eerstejaars minimaal twaalf uur per week college moeten krijgen.

Dat wijst het onderzoek De beste studies 2013 van Elsevier en onderzoeksbureau ResearchNed uit. Elsevier heeft voor 348 bacheloropleidingen aan hogescholen en universiteiten in kaart gebracht hoeveel lesuren eerstejaarsstudenten krijgen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Voor het eerst dit jaar is in de NSE gevraagd naar de zogeheten contacttijd.

In 2011 spraken hogescholen en universiteiten met toenmalig staatsecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) af dat studenten in het eerste jaar van hun opleiding ten minste twaalf uur per week les moeten krijgen. Het Elsevier-onderzoek wijst nu dus uit dat lang niet alle opleidingen aan die norm voldoen.

Docent

Van de eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) zegt een kwart nog geen twaalf uur college per week te hebben. Van de eerstejaars die een universitaire opleiding volgen, is dat zelfs 41 procent.

Als het aan de studenten zelf ligt, zien ze liever vaker een docent. Uit het onderzoek De beste studies blijkt dat hbo’ers bij voorkeur ongeveer 16 uur per week les krijgen en academici rond de 14 uur.

Studiekeuze

Om eindexamenkandidaten te helpen bij hun studiekeuze beoordeelde Elsevier de opleidingen behalve op contacttijd op nog veel meer punten, zoals de tevredenheid van studenten, de oordelen van hoogleraren, het studierendement en selectie-eisen.