Afshin Ellian Afshin Ellian

Vormt het Turkse Diyanet een veiligheidsrisico voor Nederland?

22 maart 2017Leestijd: 4 minuten

Nederland is met DENK het eerste Europese land waar een pro-islamitische partij met de steun van een vreemde mogendheid en salafistische krachten in het hart van de democratische macht is gekomen. Het zou Afshin Ellian niet verbazen als de partij wordt gesteund door het Turkse Diyanet.

De definitieve uitslag van de verkiezingen is bekend. Nu kan de Tweede Kamer worden geïnstalleerd. Op woensdag 15 maart hebben volgens de kiesraad van de 12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456 burgers hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook meldt de raad dat het opkomstpercentage (81,9) het hoogst was sinds de Tweede Kamerverkiezing van 1986 (85,82 procent). Allemaal goed nieuws!

In de nieuwe Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn er dertien volksvertegenwoordigers met een islamitische achtergrond: vijf met een Turkse (3,3 procent) en acht met een Marokkaanse (5,3 procent) afkomst. Terecht merkte de Volkskrant op dat dit een keurige score is voor 2,34 respectievelijk 2,27 procent van de Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse afkomst.

Ook constateert de Volkskrant dat er geen rechtstreekse vertegenwoordigers zijn van de 349 duizend Surinamers, 150 duizend Antillianen en nog ruim 813 duizend overige niet-westerse allochtonen in Nederland. Persoonlijk vind ik vooral de afwezigheid van Surinamers en Antillianen vreemd. Zij zijn immers historisch en taalkundig in ernstigere mate verbonden met Nederland dan alle andere groepen.

Wat een vreemde toestand! We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zelfbewuster en actiever in het politieke leven staan dan andere groepen van minderheden. Toch klagen Nederlanders met Turkse of Marokkaanse achtergrond disproportioneel veel over de Nederlandse samenleving. Maar nu hebben ze de PvdA niet meer nodig.

De overheid had beter voor de Turken kunnen waarschuwen

De lange arm van Rusland zijn we in de voorbije weken niet tegengekomen. Terwijl de overheid ons daarvoor had gewaarschuwd. Daarom werden de stemmen handmatig geteld. Maar de overheid waarschuwde ons niet voor de echte, aanwijsbare lange arm van een andere staat, namelijk de Turkse. Ook nam de overheid geen enkele maatregel om hun invloed in te perken. Dat is het slechte nieuws.

Turkije heeft een ministerie voor godsdienstzaken, Diyanet. Dit ministerie is ooit opgericht om de fundamentalistische islam buiten de Turkse moskeeën te houden. Het ministerie leidt imams op, betaalt ze, geeft aanwijzingen over de vrijdagpreken, en het hoofd daarvan wordt als de grote moefti van Turkije gezien.

Ook bouwen en controleren ze de moskeeën in andere landen zoals Nederland of Duitsland. Wie een Turkse moskee bezoekt, bezoekt tegelijkertijd het Turkse ministerie Diyanet. En daarmee zit je aan tafel met de Turkse overheid en dus ook de Turkse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Een sprekend voorbeeld hiervan is het geval Yusuf Acar.

Niet lang geleden trok Turkije een in opspraak geraakte voorzitter van Diyanet in Nederland terug: Yusuf Acar. Dat moest doordat de Nederlandse regering bezwaar had gemaakt tegen de aanwezigheid van deze man. We moeten niet uit het oog verliezen dat dezelfde man ook waarnemend attaché religieuze zaken bij de Turkse ambassade was. Acar ging te ver. Hij verzamelde informatie over de Nederlandse Gülen-sympathisanten. Ook bestempelde hij het CDA als een Gülen-bolwerk. Juist deze week legde een CDA-raadslid in Rotterdam zijn werkzaamheden neer, omdat hij door Turkije en Erdoturken bedreigd werd. De dreiging is niet denkbeeldig.

Hebben de Diyanet-moskeeën DENK gepropageerd?

In Nederland beheert Diyanet 140 moskeeën. Nu is Diyanet volledig onder controle van president Erdogan. Ze zijn dus onderdeel van het Turkije van Erdogan. Het zou mij niet verbazen als Diyanet activiteiten ten gunste van DENK heeft verricht. De Raad van Marokkaanse moskeeën maakte bezwaar tegen DENK, omdat ze onder druk zouden zijn gezet om DENK te propageren.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Diyanet met zijn omvangrijke netwerken en moskeeën de DENK-campagne heeft gesteund. Ik vind dat we hierover moeten worden geïnformeerd door het ministerie van Binnenlandse zaken. Daarnaast is het de vraag of Diyanet niet een veiligheidsrisico vormt voor Nederland. Ik ken geen enkele vreemde mogendheid met een dergelijke goed georganiseerde infrastructuur in ons land.

Ook de salafistische moskeeën hebben hun bijdrage geleverd

DENK heeft zijn stemmen niet alleen te danken aan de ontevredenheid bij de gewone kiezers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De salafistische moskeeën en predikers hebben ook hun bijdrage geleverd aan het succes van DENK.

Dat is ernstig: het is de Arabische salafisten en het Turkse Diyanet gelukt om drie zetels in het Nederlandse parlement te bemachtigen. Ze hebben verschillende motieven: de salafisten willen dat de islamkritiek de mond wordt gesnoerd en Diyanet wil dat president Erdogan en zijn AK-partij wordt bediend.

Nederland is het eerste Europese land waar een pro-islamitische partij met de steun van een vreemde mogendheid en salafistische krachten in het hart van de democratische macht is gekomen. De overheid moet Diyanet uit Nederland weren.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.