Afshin Ellian Afshin Ellian

Ach, tot een oorlog met de Groningers zal het heus niet komen

17 januari 2014Leestijd: 4 minuten

De bewering dat Groningen zelf geen baat heeft gehad bij de gaswinning, is complete onzin. We moeten voorkomen dat het algemeen belang, namelijk de schatkist, wordt gegijzeld door regionale emoties.

Eindelijk na een paar eeuwen van rust en vrede dreigt nu een burgeroorlog uit te breken. De laatste oorlog eindigde in Berlijn.

Toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vielen de Duitsers Nederland aan – of eigenlijk de hele wereld. Maar een echte burgeroorlog kent Nederland al een paar eeuwen niet. We weten gelukkig niet hoe zoiets eruitziet.

Burgeroorlogen worden elders uitgevochten. En dat is maar goed ook. De nuchtere Nederlander heeft geen zin in een burgeroorlog. Maar nu dreigen ze er in Groningen mee. Met een gasoorlog.

Nuchter

De Groningers zijn boos en verontwaardigd. Ze voelen zich achtergesteld en onderontwikkeld. Al sinds 1959 wordt in hun gebied gas gewonnen. Gronings gas wordt sindsdien uit de grond gehaald en naar de Randstad gebracht, dat daardoor rijk werd, terwijl de Groningers armer werden.

Zo denkt de nuchtere Groninger.

God behoede de Randstad wanneer de Groningers blootsvoets naar de Randstad komen om hun gas terug te vragen. Waarom liggen in de meeste landen gas en olie in vreemde gebieden die worden bewoond door volkeren met vreemde gebruiken?

Emoties

Maar Groningers zijn beslist geen vreemd volk. Bijna overal ter wereld wordt het geld dat met gas-  of oliewinning wordt verdiend, elders uitgegeven. De natiestaat eist alles op.

Groningen is boos. Het mythische volk uit het hoge noorden is meester in het inkapselen van emoties en inefficiënte gevoelens.

Er zat ooit 2.800 miljard kubieke meter gas onder de voeten van de Groningers; 2.073 miljard kubieke meter gas werd door Den Haag verkocht. Er zit dus nog 727 miljard kubieke meter gas: Groningen voert dus een strijd over de opbrengst van 727 miljard kubieke meter gas.

Onzin

Luisterend naar radioreportages uit Groningen kom ik tot de conclusie dat het om geld (gerechtigheid) en om de veiligheid gaat.

Den Haag heeft naar schatting 500 miljard euro verdiend aan de gaswinning in Groningen. Dit bedrag is niet alleen in de Randstad geïnvesteerd. Veel geld ging ook naar de verzorgingsstaat: uitkeringen, onderwijs, gezondheidszorg, universiteiten, politieagenten, omroepen et cetera.

De bewering dat Groningen helemaal geen baat heeft gehad bij de gaswinning, is complete onzin. De Rijksuniversiteit Groningen en andere Groningse instellingen als scholen en gezondheidscentra hebben ook geprofiteerd van de opbrengst van gaswinning.

Bevoorrecht

De economische reden voor een nog aan te kondigen burgeroorlog valt derhalve weg.

Natuurlijk kunnen de Groningse politici hun huidige emotionele toestand gebruiken om de achterstand weg te werken. Die achterstand heeft niets te maken met de gaswinning. Willen ze een bevoorrechte positie? Commissaris van de Koning Max van den Berg mag het zeggen.

Groningen eist gerechtigheid. Zoals alle Nederlanders hebben de Groningers bij de periodieke verkiezingen hun stem uitgebracht. Daardoor werden regeringen gevormd, ook met instemming van Groningen, en deze regeringen hebben verschillende bestemmingen gevonden voor die 500 miljard.

Rode ingenieurs

Groningen is geen Kuweit aan de Waddenzee. Nietwaar rode vrienden? Het gaat niet om gerechtigheid, vooral niet in Groningen, waar rode ingenieurs zorgen voor ‘gerechtigheid’.

De aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt, vormen wel een probleem. De staat moet zich absoluut bekommeren om de veiligheid van de mensen die daardoor worden getroffen.

Ook de economische schade die door de aardbevingen bij huizenbezitters wordt veroorzaakt, moet worden gecompenseerd.

Diederik Samsom

De staat kan in het uiterst geval zelfs de huizen van getroffenen opkopen. Zij kunnen dan verhuizen naar andere, veilige gebieden.

Nederland kan nu niet stoppen met de gaswinning. Stoppen biedt overigens geen garantie dat zich op korte termijn geen aardbevingen voordoen. Het is de vraag hoe de regering het ontstane financiële gat van bijna 15 miljard euro zou moeten vullen.

PvdA-leider Diederik Samsom zegt dat het Groningse probleem geen financiële kwestie is. Desnoods gaan we bezuinigen, zegt de rode ingenieur. Ik heb zelden een PvdA’er gezien die zo gemakkelijk wil bezuinigen.

Verwaarlozen

Als Samsom lastenverhoging bedoelt, zou dat funest zijn voor de economie.

Samsom zal bij de volgende gemeenteraadverkiezingen veel stemmen verliezen in Groningen. Maar dat is geen reden om het algemeen belang te verwaarlozen.

Samsom moet beseffen dat zodra de politieke partijen de regionale belangen boven het nationale belang laten prevaleren, dit de weg zal vrijmaken voor collectieve armoede en ellende. Groningen is een PvdA-gebied.

Charlatanisme

Moeten VVD- en CDA-gebieden vanwege de aankomende verkiezingen, dan ook regionale belangen laten prevaleren boven het algemene, nationale belang?

Politici moeten voorkomen dat het algemeen belang wordt gegijzeld door de regionale belangen. Er komt geen burgeroorlog. De nuchtere Groninger wil niet worden verward met emir van Kuweit.

Regionaal charlatanisme was altijd een typische trekje van mediterrane gebieden, niet van het hoge noorden.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.