Antisemitische Turkse jongeren in Arnhem zeggen in feite hetzelfde als Erdogan

13 maart 2013Leestijd: 4 minuten

Het Openbaar Ministerie wil onderzoeken of er sprake is van antisemitisme onder Turkse jongeren in Arnhem, om ze te kunnen vervolgen. Ik ben tegen dit onderzoek.

Antisemitisme onder sommige moslims dreigt een onverwoestbare werkelijkheid te worden. De islam kent zijn eigen antisemitische verhalen. Door recente ontwikkelingen in Europa en de islamitische wereld wordt het antisemitisme alleen maar bevorderd.

Giftige vrucht

Te vaak benaderen westerse media de Joodse staat op onevenwichtige, gepassioneerde en uiterst negatieve wijze. Soms wordt een gebeurtenis veel te snel aan Israël toegeschreven. De zieke obsessie met Israël levert in samenhang met andere factoren een giftige vrucht op: het antisemitisme in Europa.

‘Joden zijn gewoon slecht, daarom haten wij ze.’ Deze uitspraak komt niet uit geschiedenisboeken over de jaren dertig van de vorige eeuw, en werd ook niet geuit door Nederlandse neonazi’s.

Baby’s

Het zijn de woorden van een paar Turkse jongeren. Janny Groen doet verslag in de Volkskrant: ‘De minderjarige jongens, vol in beeld, zeggen de vreselijkste dingen. Dat iedereen op een dag Hitler dankbaar zal zijn dat hij alle Joden probeerde te vermoorden. Dat ze de moord op zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog “wel zielig” vinden, maar van Joden niet. “Weten jullie wel dat Hitler ook baby’s van 6 maanden liet ombrengen,” zegt onderzoeker Mehmet Sahin vertwijfeld. “Als het Joden zijn, is het goed,” antwoord een van de jongens.’

Laat tot u doordringen dat deze Turkse kinderen in Nederland zijn opgegroeid. Wie zijn deze Turkse jongeren?

Anne Frank

De Turkse onderzoeker Mehmet Sahin maakte voor de NTR een reportage over de Holocaust en Turkse jongeren. In het programma deden de jongeren antisemitische en nazistische uitspraken.

De jongeren wonen in de Arnhemse achterstandswijk ’t Broek. Sahin woont zelf ook in deze wijk. Hij wilde in zijn programma met vier Turkse jongens van gedachten wisselen over het lot van Anne Frank. Ze waren niet erg ontvankelijk voor het verhaal van Anne Frank. Ze hadden meer sympathie en begrip voor de nazi’s.

Schrikbarend

Nu blijkt dat de Turkse jongeren uit ’t Broek het eens zijn met de antisemitische uitspraken van de vier die door de NTR werden geïnterviewd. Na deze uitzending kwam ook de maker van de reportage in de problemen. Sahin werd geïntimideerd en uitgemaakt voor verrader en Joodse Turk, aldus de Volkskrant.

Janny Groen onderzocht hoe deze Turken precies over Sahin denken. Het beeld dat naar voren komt, is schrikbarend: ‘Een Turkse man sist dat Sahin “een Koerdische verrader” is, die “werkt voor de joodse geheime dienst en kinderen misleidt”. Een vrouw noemt hem “slecht”, omdat hij kwetsbare minderjarigen op tv heeft gebracht zonder toestemming van de ouders. Diverse bronnen melden dat twee jongens aangifte tegen Sahin hebben gedaan.’

Impact

Het Openbaar Ministerie wil onderzoeken of er sprake is van antisemitisme, om deze jongeren te kunnen vervolgen. Ik ben tegen dit onderzoek.

Welllicht leveren deze uitspraken een strafbaar feit op. Maar wat is het doel van deze vervolging? Worden de jongeren veroordeeld door de rechter wegens aanzetten tot haat of groepsdiscriminatie, dan rijst de vraag welke impact deze veroordeling op hun denken zou hebben.

Zouden ze daarna niet meer antisemitisch denken? Het strafrecht helpt in dit geval niet. Het antisemitisme bij deze jongeren moet op brede, educatieve wijze worden aangepakt. Deze Turkse jongeren weten niet hoe aanhangers van het nazisme over Turken denken. Als het aan Duitse neonazi’s ligt, worden alle Turken in Duitsland aan een uitroeiingsprogramma onderworpen.

Obsessie

We moeten de oorzaken van het antisemitisme bij de Turkse jongeren durven onderzoeken.

De Turkse jongeren kijken naar het Nederlandse Journaal en naar de Turkse televisie. De obsessie van het Journaal met de Joodse staat heb ik al genoemd.

De Turkse televisie produceert sinds de machtsovername door premier Recep Tayyip Erdogan en zijn vrienden anti-Israëlische en anti-Joodse series en programma’s. Erdogan is een van de oorzaken van de toename van het antisemitisme bij Turken. Waar moslimfundamentalisten aan de macht komen, groeit het antisemitisme.

Misdaad tegen menselijkheid

Premier Erdogan zei recentelijk dat nazisme, communisme, zionisme en islamofobie misdaden tegen de menselijkheid zijn. Het zionisme is de politieke overtuiging waarop de Joodse staat is gebaseerd. Wanneer wordt gezegd dat het zionisme een misdaad tegen de menselijkheid is, wordt eigenlijk gezegd dat de Joodse staat een misdadige staat is en dus dat de meeste Joden misdadigers zijn. Islamofobie is niets anders dan kritiek op de islam. Ook dat is geen misdaad – laat staan een misdaad tegen de menselijkheid.

Erdogan is intelligent genoeg om de onzinnigheid van deze stelling te begrijpen. Maar hij is een fundamentalist en haat Atatürk (volgens deze zienswijze een islamofoob) en hij haat de Joodse staat.

Rotterdam

Wie de Turkse jongeren wil helpen, moet een kritische houding aannemen ten opzichte van Erdogan en zijn partij. Maar dat gebeurt niet in Nederland. De Islamitische Universiteit van Rotterdam – wat eigenlijk geen universiteit is – nodigde de haatdragende Erdogan uit om binnenkort een toespraak te houden.

Seculiere Turken moeten ruimte krijgen om het islamisme en de anti-Atatürk-politiek van Erdogan te kritiseren en te bestrijden. Niet Erdogan maar seculiere Turken moeten worden uitgenodigd om de Turken toe te spreken.

Dat is de beste manier om dit on-Turkse fenomeen, namelijk het antisemitisme, te bestrijden.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.