nederland

Argwaan bij SP: waar is subsidie ‘Raam op Rusland’ voor nodig?

17 februari 2016

SP-Kamerlid Harry van Bommel verbaast zich over een mogelijke subsidieverstrekking aan Raam op Rusland, een opinieplatform over Rusland en Oekraïne dat is opgestart door drie (voormalige) journalisten. Hij heeft hier dinsdag Kamervragen over gesteld.

De subsidie zou 294.000 euro moeten bedragen. Van Bommel vraagt zich af wat voor activiteiten hier precies van gefinancierd gaan worden en hoe de subsidie zich verhoudt tot de totale kosten van de website.

Vervroegd

‘Dat is erg veel geld om te verstrekken aan journalisten die in feite gewoon hun werk doen,’ zegt Van Bommel tegen Elsevier. Aangezien het slechts om een website gaat, heeft de SP’er ‘sterk het gevoel dat hier ook gewone journalistieke uren voor worden geschreven’.

De drie journalisten, Hubert Smeets (NRC Handelsblad), Laura Starink (ex-NRC Handelsblad), en Hella Rottenberg (voormalig Rusland-correspondent voor de Volkskrant), zouden de lancering van hun website vervroegd hebben naar 7 maart om nog een rol te kunnen spelen bij het aanstaande referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Bovendien lijkt de site voornamelijk ten faveure van het Associatieverdrag op te treden.

Dat komt de minister wel erg goed uit, vindt van Bommel. Verklaart dat soms waarom ze hier subsidie voor zouden kunnen krijgen? De drie oprichters zijn allen uitgesproken voorstanders van het Associatieverdrag. ‘De site past 100 procent in het Ja-kamp,’ aldus Van Bommel.

Precedent

De (ex-) journalisten zeiden eerder dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij het gesubsidieerde project. ‘Het is geen journalistiek project; het is een podium voor kennis, analyse en debat,’ zei Smeets eerder op dinsdag over ‘Raam op Rusland‘.

‘Raam op Rusland wil een debat organiseren tussen Oost en West. Wij bieden een platform aan politici wetenschappers, experts en zakenlui die zich zorgen maken over de toekomst,’ is te lezen op de website van het project.

Van Bommel vreest dat een subsidieverstrekking een precedent zal scheppen voor andere soortgelijke initiatieven. ‘Ik zou graag willen weten welk potje hier precies voor beschikbaar is,’ aldus de SP’er.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.