Dijkhoff komt met lijst veilige herkomstlanden asielzoekers

03 november 2015Leestijd: 2 minuten
''

Om de asielprocedures te versnellen, heeft het kabinet een lijst opgesteld met herkomstlanden die als veilig kunnen worden beschouwd. Een asielzoeker uit een land op de lijst zal met een ‘zwaardere bewijslast’ moeten komen om zijn gevaar aan te tonen.

Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Albanië

Met de lijst loopt de staatssecretaris vooruit op een Europese lijst van veilige landen. Totdat die lijst er is, zal Nederland zijn eigen lijst gaan hanteren.

Op dit veilige lijstje staan in ieder geval de landen Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië. Nederland gaat er nu vanuit dat inwoners van deze landen in principe geen gegronde vrees voor vervolging kunnen hebben en ook geen risico lopen op ‘ernstige status’.

Hiermee komen zij niet in aanmerking voor een vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming (de meeste Syriërs krijgen deze status toegewezen).

Bewijs

Inwoners van deze landen zullen bij hun asielaanvraag met zwaardere bewijzen moeten aankomen die vervolging of gevaar aantonen. Lukt dit niet, dan zal de aanvraag worden beschouwd als ongegrond.

‘Dit heeft tot gevolg dat het indienen van beroep tegen de afwijzing geen schorsende werking heeft en dat de afgewezen asielzoeker de uitkomst van zijn beroep dus in beginsel niet in Nederland mag afwachten,’ schrijft Dijkhoff. ‘Ook kan hem de verplichting worden opgelegd Nederland onmiddellijk te verlaten.’

Veilig

Op Kosovo na hebben alle landen op de lijst zelf het VN-vluchtelingenverdrag ondertekend. Ook erkennen zij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Daarmee moeten deze landen als veilig worden beschouwd, oordeelt het kabinet. Ook speelt mee dat deze landen geen of een soepele visumplicht hebben voor de Europese Unie. Daarnaast zijn Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië ook nog eens kandidaat-lidstaten van de EU.

Voor de zekerheid heeft Dijkhoff ook andere veilige landen, zoals Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland op de lijst laten plaatsen.

Turkije

Grote afwezige op de lijst is Turkije. Dijkhoff schrijft dat plaatsing van Turkije ‘nog niet opportuun’ is vanwege de ‘verschillende ontwikkelingen die nu gaande zijn’. ‘Ik noem enerzijds de bredere migratiediscussie tussen de EU en Turkije en anderzijds de besprekingen binnen de EU over de samenstelling van de Europese lijst. In dit licht acht ik het verstandig om niet op de ontwikkelingen vooruit te lopen,’ schrijft de staatssecretaris.

Dijkhoff schrijft dat Turkije, ondanks dat het niet op de lijst staat, kan worden beschouwd als een veilig derde land (niet EU-lidstaat). Daarmee zegt hij impliciet dat vluchtelingen die Turkije verlaten dit in principe niet doen uit veiligheidsoverwegingen.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.