nederland

Van der Steur doet flinke concessies bij reorganisatie politie

31 augustus 2015Leestijd: 2 minuten

Minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) doet concessies in zijn plannen voor het reorganiseren bij de politie. Daarmee wil hij het niveau van de opsporing fundamenteel verhogen en de problemen van de afgelopen jaren verhelpen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van der Steur dat de politie op meer tijd en geld kan rekenen voor de reorganisatie. Hij hoopt daarmee de ontstane problemen te verminderen.

Van der Steur is ontevreden over het aantal zaken dat onopgelost blijft. Hij vindt dat de recherche anders te werk moet gaan, omdat de criminele wereld verandert. De minister pleit voor meer financieel-economische- en cybercrime-specialisten. Ook is hij van mening dat het leidinggeven in de opsporing beter moeten worden.

Nationale politie

De minister zegt dat er op organisatorisch gebied te veel in te weinig tijd moest gebeuren. Er was onvoldoende deskundigheid en kennis aanwezig bij de politie om de reorganisatie probleemloos te laten verlopen. Het gat in kwaliteit en kwantiteit in de opsporing nam de laatste maanden alleen maar toe.

‘Al met al is de stapeling van ambities te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie,’ schrijft Van der Steur.

De minister onderschrijft de houding van de toezichthouders en Tweede Kamer dat er ‘meer realisme’ nodig is bij het tempo en de ambities voor het vormen van de Nationale Politie. ‘Dat de prestaties van het korps ondanks het bovenstaande op peil zijn gebleven, is te danken aan de inzet van de medewerkers die zich hier 24 uur per dag, zeven dag per week en 365 dagen per jaar voor inspannen,’ is te lezen in de zogeheten herijkingsnota.

Veranderingen

De politie krijgt meer tijd om de basis op orde te krijgen. ‘De noodzakelijke verbeteringen en veranderingen in de politieorganisatie zelf kunnen daardoor grotendeels pas starten na de vijf jaar die zijn uitgetrokken voor de vorming van de Nationale Politie, te weten in 2018,’ schrijft Van der Steur.

Ook zal er meer aandacht aan het welzijn van de politiemensen worden besteed. ‘De kwaliteit van de opsporing vraagt serieuze versterking. Dit is van dusdanig belang dat ik hiermee niet wil wachten tot 2017.’

Budget

Het budget voor de reorganisatie is opgeschroefd van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. Die eenmalige kosten zijn verwerkt binnen de begroting van de politie. De veranderingen zijn in 2013 in gang gezet. Het was eigenlijk de bedoeling dat de reorganisatie dit jaar gerealiseerd zou zijn, maar daarvoor is drie jaar extra uitgetrokken.

De reorganisatie wordt geleid door korpschef Gerard Bouman. ‘Bouman heeft de reorganisatie zeer gemotiveerd begeleid de afgelopen jaren en is van plan dat te blijven doen’, zei Van der Steur.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.