nederland

Moslims hebben meer aan de Grondwet dan aan een dodelijk boek

19 september 2014Leestijd: 4 minuten

De Grondwet is noodzakelijk voor een vrije samenleving. Dat veel Nederlandse moslims de islamitische wetgeving belangrijker achten, is reden voor grote zorg.

Het lukte PVV-Kamerlid Geert Wilders dit jaar niet om de Algemene Politieke Beschouwingen naar zijn hand te zetten.

Toch veroorzaakte hij rumoer, door een tweevoudige bewering: volgens een onderzoek zou driekwart van de Nederlandse moslims de terroristische beweging IS steunen. En driekwart van de Nederlandse moslims zou zich liever onderwerpen aan de sharia dan aan de Nederlandse wet.

In mei 2013 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction hoe Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland dachten over hun geloofsgenoten die naar Syrië zijn afgereisd om te strijden tegen president Bashar al-Assad.

Helden

Aan het onderzoek werkten 370 moslims mee. Uit dit onderzoek bleek dat 72 procent van de respondenten het goed vindt dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om daar te vechten. En 73 procent van de ondervraagden beschouwt de Syriëgangers als helden, schrijft elsevier.nl.

Het onderzoeksbureau zegt dat niet is gevraagd naar IS, omdat ‘de terreurbeweging toen bij velen niet bekend was’. Ze beweren dat ze de vragen hebben gesteld ‘over de strijd tegen president Assad, niet over de steun voor IS’.

Filiaal van Al-Qa’ida

Allereerst moet ik vaststellen dat dit onderzoek niet echt representatief is. Er hebben slechts 370 moslims aan deelgenomen. Niettemin was in mei 2013 bij iedereen bekend dat juist het islamitische terrorisme de meeste strijders leverde in de burgeroorlog van Syrië.

Van de ondervraagden typeerde 73 procent de Syriëgangers als helden. In mei 2013 was bij iedereen bekend dat Nederlandse jihadisten zich hadden aangesloten bij de islamitische terreurgroepen, onder meer bij Al-Nusra, een rechtstreeks filiaal van Al-Qa’ida.

Wrede daden

Precies om die redenen waarschuwde de AIVD voor de Syriëgangers en vroeg de politiek om maatregelen te nemen. ISIS was ook in mei 2013 bekend binnen de sociale media. Al-Nusra en ISIS waren buitengewoon actief op sociale media, en de Arabische media berichten vaak over deze groepen en hun wrede daden.

De conclusie moet luiden dat 73 procent van de 370 ondervraagden de jihad in Syrië steunde. En dat was en is het islamitische terrorisme. Desondanks is het onjuist om de mening van 370 moslims te projecteren op bijna een miljoen moslims in Nederland.

Sharia

Wilders beweerde ook dat driekwart van de Nederlandse moslims liever de sharia heeft dan de Nederlandse wet. Deze uitspraak is volgens elsevier.nl gebaseerd op een onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans, werkzaam voor het prestigieuze Berlijnse instituut WZB, van eind vorig jaar.

Verder meldde elsevier.nl dat 70 procent van de respondenten aangaf de regels van de Koran belangrijker te vinden dan seculiere wetten. Dit onderzoek wijkt af van dat van Motivaction. Het gaat hier om een wetenschappelijk onderzoek.

Overdrijving

We moeten juist dit onderzoek serieus nemen. De onderzoeker, Ruud Koopmans, is een zeer gerenommeerde wetenschapper. Hij zei het niet eens te zijn met Wilders’ bewering: ‘De regels van de Koran gelijkstellen aan de sharia, vind ik een overdrijving.’

Technisch gezien heeft Koopmans een punt, en terecht wijst hij erop dat ‘de resultaten van zijn onderzoek al verontrustend genoeg zijn’.

Van de respondenten in een wetenschappelijk onderzoek plaatst 70 procent de Koran boven de Nederlandse rechtsstaat. Hoe wordt in een democratische rechtsorde de verhouding tussen een hemels boek en de Grondwet opgevat?

Evangelie

De Volkskrant sprak hierover met Andries Knevel, een gelovige man:

– In het onderzoek staat wel dat 70 procent zei de regels van Koran te verkiezen boven wet van eigen land. Gek?

‘Ik snap het antwoord. Als je als moslim zegt dat je volgens de regels van de islam wilt leven, dan begrijp ik dat je de Koran verkiest. Een deel van de moslims in Nederland – en nou moet ik heel voorzichtig zijn – herkent zich niet in de Nederlandse politiek en de Nederlandse rechtsstaat.’

– Van de ondervraagde christenen stelde één op de zes mensen de regels van de Bijbel boven de Nederlandse wet. U ook?

‘Ik ben buitengewoon tevreden met het Nederlandse politieke systeem en de rechtsstaat, maar ik leef volgens de regels van de Bijbel, waarin over naastenliefde en liefde voor God wordt gesproken. Dus zou ik de Bijbel boven de wet verkiezen? Ja. Primair reagerend zou ik bevestigend antwoorden. In de samenleving kies ik voor deze rechtsstaat. Voor mijn eigen leven, het Evangelie.’

Naastenliefde

Deze laatste woorden van Knevel laten zien hoe de verhouding tussen staat en religie wordt opgevat: in de samenleving onderwerpt Knevel zich aan de rechtsstaat. Voor zijn eigen leven kiest hij het Evangelie met naastenliefde als ankerpunt.

Knevel maakt een onderscheid tussen zijn persoonlijke ethiek en de rechtsorde. In zijn persoonlijke ethiek stelt hij het principe van naastenliefde als het gezichtspunt vanwaaruit hij zijn persoonlijke ethiek vormgeeft.

Dodelijk boek

Hierom zou geen enkel mens bezorgd hoeven te zijn. Maar wanneer iemand de Koran – een boek met nogal gewelddadige politieke en juridische bevelen – zonder een duidelijk vredelievend gezichtspunt verheven acht boven de rechtsstaat, ontstaat een situatie waardoor de wetenschappers en politici zich zorgen gaan maken.

De Nederlandse Grondwet garandeert het openbare voortbestaan van de Koran en andere gevaarlijke en minder gevaarlijke boekjes. In deze wereld hebben de moslims meer aan een levende constitutie dan aan een dood, nee dodelijk boek, de Koran.

Onze Grondwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de vrije samenleving. De Koran is de noodzakelijke voorwaarde voor IS.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.