Verhaal van de Dag

Waar is aandacht voor bevolkingsgroei? Open brief EW aan de (in)formateur

25 juni 2021Leestijd: 4 minuten

EW roept Den Haag op eens werk te maken van de hoofdoorzaak van veel problemen in dit land: de bevolkingsgroei ten gevolge van immigratie. Arendo Joustra en Gertjan van Schoonhoven schreven een open brief aan de (in)formateur. Enkele passages uitgelicht.

Geachte informateur,

U krijgt veel brieven, dus deze kan er ook nog wel bij. Hopelijk is hij volstrekt overbodig en hebt u bevolkingsgroei als oorzaak van veel problemen al besproken met de heren en dames politici die voortdurend bij u langskomen. Wellicht zijn de toekomstige regeringspartijen het zelfs al eens over maat­regelen om de groei van de bevolking te temperen. Maar we weten het niet. Want wat in de Stadhouderskamer wordt besproken, blijft in de Stadhouderskamer.

Voor de zekerheid dus toch maar even deze uiteenzetting. Vooral omdat wij het raar vinden dat problemen als de uitstoot van stikstof en CO2, woningnood, files, druk op onderwijzers, zorgpersoneel, politie en openbaar vervoer in de formatie aan bod komen, zonder merkbare aandacht voor de achterliggende oorzaak: de groei van de bevolking, die zelf weer een gevolg is van immigratie.

Per saldo komt er elk jaar een stad als Deventer erbij

De cijfers zijn overduidelijk. De afgelopen jaren kwamen er per saldo elk jaar gemiddeld zo’n 100.000 inwoners bij. Dan praat je over de omvang van een stad als Deventer, Venlo of Delft. Ook voor de komende jaren voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek een groei van zo’n 100.000 per jaar.

Voor iedereen die een heldere duiding van het laatste nieuws zoekt is er EW. EW laat de feiten spreken. Scherp, kritisch, maar altijd positief. Al sinds het eerste nummer verscheen op 27 oktober 1945.

Lees EW al vanaf € 8 per maand >>

Die groei komt niet door een geboortegolf. Integendeel, de natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) is inmiddels te verwaarlozen als oorzaak. In coronajaar 2020 was die zelfs negatief. Er stierven toen meer mensen dan er werden geboren. Sinds 2014 speelt de natuurlijke aanwas geen rol meer als ­aanjager van de groei van de bevolking. Immigratie wel.

(…)

In 1970, telde Nederland zo’n 13 miljoen inwoners. Inmiddels zijn dat er ruim 17 miljoen. Van de aanbevelingen van Muntendam en de intenties van de politici van destijds is blijkbaar weinig terechtgekomen.

Stadstaat Nederland stuit op de grenzen van de mogelijkheden

Nederland heeft, zo hoor je vaak, die 4 miljoen extra inwoners makkelijk kunnen herbergen en voeden. Zoals ook Los Angeles, Londen en Tokio dat konden. Maar zo langzamerhand stuit de stadstaat Nederland op de grenzen van de mogelijkheden. Veel problemen waarmee het land kampt, hebben ­zoals gezegd te maken met de snelle groei van de bevolking.

Zoals je een rivier niet moet kanaliseren, maar een beetje de ruimte moet geven om te kunnen overstromen, om zo de kracht uit het water te halen, zo zou het ook helpen als de bevolking niet zo hard zou groeien. Even de tijd hebben om voldoende huizen te bouwen, wegen aan te leggen, het openbaar vervoer op orde te brengen, een luchthaven in zee te bouwen.

Immigratie is geen recht dat wordt beschermd door de Grondwet

Alle reden dus, geachte informateur, om uw gesprekspartners voor te stellen maatregelen te nemen tegen een ongecontroleerde immigratie. U zou kunnen beginnen met het op tafel leggen van Artikel 2 van de Grondwet. Alle aandacht gaat altijd uit naar Artikel 1, dat discriminatie verbiedt. Artikel 2 is veel minder bekend. Daarin staat dat de wet regelt wie tot ­Nederland wordt toegelaten. Niemand heeft zomaar het recht om te worden binnengelaten.

(…)

Een immigratiebeleid en een asielquotum formuleren is niet makkelijk. Het zijn ook geen tovermiddelen waarmee alle problemen worden opgelost. Maar helemaal niets doen, is jezelf en de kiezers voor de gek houden. Nederland is de afgelopen halve eeuw een immigratieland geworden zonder een helder immigratiebeleid. Dat is onverstandig, vooral omdat de grote problemen waarmee Nederland kampt, mede zijn terug te voeren op de snelle bevolkingsgroei.

Zo is er een steeds sterkere concurrentie als het gaat om ruimte. Wat wordt natuur, wat een weg, wat een wijk, wat een energieplantage met windmolens en zonnepanelen? En er is een toegenomen druk op het openbaar vervoer, het zorgpersoneel, onderwijs, de politie. En Nederland kampt met de uitstoot van stikstof en CO2 – problemen die alleen maar toenemen met een verdere groei van de bevolking.

Als klimaat maakbaar is, moet ’t toch ook lukken voor bevolkingsgroei

Als parlement en regering beleid kunnen formuleren om de stijging van de temperatuur op aarde te temperen, moet dat toch ook lukken voor immigratie. Als ze geloven in de maakbaarheid van zoiets ongrijpbaars als het klimaat, moet dat toch ook lukken voor bevolkingsgroei.

Geachte informateur, we wensen u graag veel succes met het onder de aandacht brengen van deze kwestie bij de heren en dames politici.

Dit is een verkorte versie van de open brief van Arendo Joustra en Gertjan van Schoonhoven aan de (in)formateur.

Lees de hele brief hier (alleen voor abonnees)

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.