Den Haag

Ruzie partijleider en bestuursleden blaast 50Plus op

23 april 2021

Het partijbestuur van 50Plus staat op voet van oorlog met  politiek leider Liane den Haan. De bestuursleden verwijten haar een ‘volstrekt onhoudbare situatie’ te hebben gecreëerd. Een nieuwe scheuring dreigt in de vaak door interne conflicten geteisterde partij.

Liane den Haan zit nog maar net in de Tweede Kamer. De lijsttrekker van 50Plus werd op 17 maart als enige 50Plusser verkozen. De partij verloor drie van de vier zetels. De nederlaag hing samen met een interne ruzie over de AOW-leeftijd, die aan het slot van de campagne tot uitbarsting kwam.

Conflict over wetsvoorstel rekenrente

Naderhand ontstonden nieuwe conflicten over een initiatiefwetsvoorstel voor de rekenrente van de pensioenfondsen. Den Haan weigerde dit wetsontwerp van de vorige 50Plus-fractie over te nemen. Met de twee Eerste Kamerleden van 50Plus – Martin van Rooyen en Martine Baay-Timmerman – heeft zij geen contact hierover. Die hebben er nu voor gezorgd dat de SP het plan overneemt. Een hogere rekenrente leidt tot veel betere cijfers voor de pensioenfondsen, waardoor niet hoeft te worden gekort op de pensioenen en zelfs een verhoging mogelijk wordt.

Reactie Liane den Haan

‘Zo ga je niet met elkaar om. Ongelooflijk onprofessioneel,’ zegt 50Plus-Kamerlid Liane den Haan in een reactie op de verklaring van het partijbestuur. ‘De negatieve uitlatingen van het hoofdbestuur aan mijn adres horen helaas wel bij de partijcultuur die ik binnen 50PLUS heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekend staat. Bij 50PLUS moet heel wat gebeuren, voordat er een cultuur is waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin je je veilig kunt voelen en waarin wordt samengewerkt.’

In een gesprek met EW zegt Liane den Haan dat een relatief klein aantal actieve leden haar voor de voeten loopt en verbitterd op haar reageert via social media. Zij zoekt naar ‘een cultuuromslag’ en een andere organisatie van de partij. ‘Niet het ego en de status van partijbestuurders moet vooropstaan, maar de inhoud,’ zegt Den Haan. Zij wil via ledenraadplegingen contact houden met de achterban en niet via de bestaande partijorganisatie.

Den Haan wil naam 50Plus houden

Voor begin mei staat een ledenvergadering van 50Plus gepland, waar een nieuw partijbestuur moet worden gekozen. Partij-oprichter Jan Nagel trekt zich terug. Van de zes overige bestuursleden, hebben zich er vijf opnieuw kandidaat gesteld. Peter Schut (65) is kandidaat om Nagel op te volgen als partijvoorzitter. Worden de vijf herkozen, dan kunnen zij Den Haan niet dwingen om van koers te veranderen. Zij heeft het mandaat van de kiezers.

Den Haan wil via een amendement de procedures rond de bestuursverkiezing wijzigen. Een harde confrontatie lijkt onafwendbaar. Als haar plan mislukt, kan zij in theorie met 50Plus breken en als fractie-Den Haan verdergaan in de  Kamer. Den Haan zegt tegen EW dat zij wil vasthouden aan de partijnaam.

Meer dan een protestpartij

Den Haan was tot voor kort directeur van ouderenbond ANBO. Zij ziet haar werk in het parlement als ‘vertegenwoordiger van belangen’ en ze wil 50Plus niet presenteren als protestpartij. ‘Als je iets wilt bereiken voor de 50Plus-kiezers moet je lobbyen, ook in de achterkamertjes. Dan kun je niet altijd nee zeggen en moet je soms ook dingen accepteren, zoals een AOW-leeftijd die niet teruggaat naar 65 jaar.’

Volgens de huidige bestuursleden heeft Den Haan het bestuur gesommeerd géén geluidsopnamen of videomateriaal meer van haar te gebruiken voor 50Plus-spotjes. Ook zou zij hebben laten weten onder geen beding te willen samenwerken met het door zichzelf voorgedragen bestuur. Afhankelijk van de uitkomst van de ledenraadpleging zal zij ‘haar positie bepalen’.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.