JA21

Eerdmans ontvouwt hardere migratie-aanpak

11 februari 2021Leestijd: 3 minuten

De immigratie kan fors worden beperkt, schrijft lijsttrekker Joost Eerdmans in een plan van zijn partij JA21. In zijn stuk zet hij een aantal maatregelen op een rij.

De zogenoemde veiligelanders (asielzoekers uit landen als Marokko en Albanië) worden wat Eerdmans betreft niet meer toegelaten tot de asielprocedure. Statushouders krijgen geen voorrang meer bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Gemeenten zijn niet langer verplicht om huurhuizen bij voorrang toe te wijzen aan erkende asielzoekers.

Eerdmans zegt dat zijn plan de basis vormt voor een initiatiefwet die hij als Kamerlid wil indienen. Wel moet hij dan eerst nog één of meer zetels halen bij de verkiezingen in maart. In de peilingen staat de nieuwe partij op twee tot drie zetels.

Eerdmans zat eerder in de Kamer voor de LPF en een afsplitsing daarvan. Hij was voor Leefbaar Rotterdam wethouder en fractieleider. Hij sloot zich vorig jaar aan bij Forum voor Democratie en stond hoog op de kandidatenlijst, maar na een heftige ruzie met FVD-leider Thierry Baudet vertrok hij daar eind vorig jaar.

Eerdmans pleit voor mobiele-grenscontroles, die volgens hem niet in strijd zijn met EU-wetgeving. Denemarken voert immers ook mobiele-grenscontroles uit.

Gezinshereniging beperken

Verder moet de gezinshereniging worden beperkt. Jaarlijks komen zo’n 19.000 vreemdelingen naar Nederland om zich te herenigen met hun huwelijkspartner of gezinsleden. ‘In tien jaar Rutte gaat het om een aantal inwoners gelijk aan dat van de stad Nijmegen,’ aldus Eerdmans. Hij vindt dat alleen mensen die fors meer dan het minimumloon verdienen, hun familieleden mogen laten overkomen.

Mensen met een dubbele nationaliteit raken hun Nederlanderschap kwijt, indien ze een zwaar delict plegen. Eerdmans wil de wet daartoe aanscherpen, want nu is denaturalisatie alleen mogelijk indien de betrokkene oorlogsmisdaden of terroristische misdrijven pleegde.

Kansloze asielzoekers weren

Het VN Vluchtelingenverdrag moet desnoods worden opgezegd. Het heeft volgens de JA21-lijsttrekker geen zin om kansloze asielverzoeken in behandeling te nemen. Als dat van het VN Vluchtelingenverdrag wel moet, dan zegt Eerdmans dat verdrag liever op.

Lees ook dit commentaar van Gerlof Leistra: Criminele asielzoekers ondergraven ruimhartig opvangbeleid

Asielverzoeken moeten voortaan ‘in de regio’ worden ingediend. Dit betekent dat migranten hun asielprocedure in landen als Marokko of Turkije moeten beginnen en afwachten. Er moet een quotum komen van maximaal 5.000 asielzoekers per jaar. Meer worden er niet toegelaten. Asielzoekers die al hier verblijven en een misdrijf plegen, worden zonder pardon teruggestuurd. Afgewezen asielzoekers moeten binnen 7 dagen (en niet, zoals nu, binnen 28 dagen) vertrekken, zodat er volgens Eerdmans minder kans is dat zij in de illegaliteit verdwijnen. Generaal-pardonregelingen zijn voortaan uit den boze. Ze worden per wet verboden.

Landingsrechten Air Maroc

Eerdmans schetst in zijn migratieplan de problemen van het terugkeerbeleid van de laatste jaren. Hij vindt dat de druk op landen als Marokko fors moeten worden opgevoerd om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Doen ze niet wat Nederland wil, dan moeten er sancties komen. Eerdmans denkt aan het intrekken van landingsrechten van bijvoorbeeld Air Maroc en aan het weigeren van visa voor Marokkaanse beambten en hoogwaardigheidsbekleders die in Nederland op bezoek komen. ‘Diplomatieke belangen en handelsbelangen mogen het terugkeerbeleid niet vleugellam maken,’ schrijft Eerdmans.

Om de instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten af te remmen, wil Eerdmans opnieuw een werkvergunningenstelsel invoeren. Arbeidsmigranten die werkloos raken en terugkeer naar hun land van herkomst weigeren, verliezen hun recht op WW-uitkeringen. Migranten die hier werken en belasting betalen, krijgen geen kinderbijslag en geen fiscale kortingen meer, indien hun kinderen niet hier verblijven.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.