Reacties op de stelling

‘Een politiekorps hoeft geen afspiegeling te zijn van de bevolking’

24 oktober 2019Leestijd: 3 minuten

Een foto van de beëdiging van zeventig nieuwe aspirant-politieagenten leidt tot discussie in Rotterdam. Het valt critici op dat op het groepsportret, gemaakt in de monumentale Laurenskerk, uitsluitend blanke mannen en vrouwen zijn te zien. Moet een politiekorps een afspiegeling zijn van de bevolking?, vroegen we u.

In de rubriek Reacties op de stelling lichten we een aantal reacties uit. Alleen reacties die onder eigen naam zijn achtergelaten, komen hiervoor in aanmerking.

Bekijk alle reacties op de Stelling van de Dag

Ruben Keestra

Gezien de ervaringen in het verleden zou ik zeggen dat de islam geweerd moet worden uit de politie en bestuurlijke top. De belangen die dan gediend worden zijn de islamitische belangen en die staan haaks op de Nederlandse belangen. Corruptie, lekken, wegkijken, vriendjespolitiek, alles wat islamitische landen tot een hel maakt, wordt hier dan normaal. Ik vind het al een potsierlijk gezicht dat op luchthavens voornamelijk islamitisch beveiligingspersoneel staat te controleren om islamitische terroristen op te sporen. We hebben inmiddels een jaar of 60 geprobeerd om de islam welwillend tegemoet te bejegenen en het is 60 jaar een ramp. We moeten er mee stoppen en kiezen voor ons eigen land.

Geert Nielander

Een politiekorps hoeft geen afspiegeling te zijn van de bevolking. Huidskleur, herkomst, ras of religie mogen allemaal geen rol spelen bij de selectie. Het enige wat telt is de verwachting dat de kandidaat zijn (of haar) werk als agent goed zal uitvoeren.

Willem de Jong

Mee eens. Wij, autochtonen, hebben geen idee van het dilemma dat iemand van een andere culturele achtergrond moet overwinnen van loyaliteit aan de baas óf aan de familie. Dan doel ik vooral op de Arabistisch gewortelde cultuur. Die gewoonte van trouw aan de familie is duizenden jaren de maatschappelijke basis geweest voor die mensen. Dat vlak je met een paar generaties niet uit. De kans is zeker 10 procent dat iemand door de mand valt en dat geeft de gehele groep gerelateerde Nederlanders weer grote problemen.

Adviseurs van de politie uit die gelederen kan wel werken. Elke grote stad of regio moet één of meer adviseurs zonder uitvoerende taak benoemen.

Sjoerd de Vries

Eens met de stelling. De politie en eigenlijk elke instelling moet wat personeel betreft geen beleid voeren dat gericht is op gelijkheid van uitkomsten, maar een beleid dat is gericht op gelijke kansen. Een beleid met quota m.b.t. achtergrond heeft altijd nadelige bijeffecten. De enige instelling die met succes een beleid heeft gevoerd gericht op gelijkheid van uitkomsten is het Amerikaanse leger die zwarte Amerikanen extra training gaf waardoor ze het benodigde niveau voor bepaalde fucties wel haalden, dus niet d.m.v. een quotum.

Johannes Mol

Politie moet alleen geschikte kandidaten aannemen. Als er onder de allochtone kandidaten te weinig mensen met de vereiste opleiding en taal vaardigheid zijn, jammer dan. Geen positieve beoordeling alleen op basis van etnische herkomst.

Wilt u ook meepraten over de Stelling van de dag? Neem dan een abonnement op Elsevier Weekblad. U kunt een reactie op de site plaatsen als u abonnee bent.