Prognose: forse bevolkingstoename in 2060

18 december 2018Leestijd: 3 minuten
De Hoogstraat in Rotterdam. Foto: ANP

Nederland telt in 2060 zo’n 18,6 miljoen mensen. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe bevolkingsprognose. Die 18,6 miljoen is een gemiddelde. Het getal ligt hoger dan de voorspelling die het CBS vorig jaar deed over 2060. Vier vragen en antwoorden over de voorspelde bevolkingsgroei en de gevolgen daarvan.

Wat is de precieze voorspelling voor 2060?

Volgens het CBS telt Nederland in 2060 ten minste 17,3 miljoen inwoners en maximaal 19,9 miljoen. Het gemiddelde daarvan is 18,6 miljoen. Komend jaar, op 1 januari, vermoedt het CBS dat Nederland 17,3 miljoen mensen telt.

Het statistiekbureau zegt dat de voorspellingen ‘met onzekerheden zijn omgeven’. Zo kan de komst van het aantal migranten per jaar veranderen en weet het CBS niet of ‘Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden.’

De voorspelling van dit jaar is hoger dan die van vorig jaar. Toen voorspelde het CBS dat Nederland in 2060 zo’n 18,4 miljoen mensen zou tellen. Dat aantal is met 183.000 mensen toegenomen.

Wat voorspelt het CBS voor de nabije toekomst?

Over de voorspelling voor 2030 is het CBS een stuk zekerder dan die voor 2060. Naar verwachting telt Nederland dan iets meer dan 18 miljoen mensen, bijna een miljoen meer dan de huidige bevolkingsomvang.

Voor 2030 wordt een aanzienlijke toename van het aantal 65-plussers verwacht. Bijna een kwart van de Nederlanders zal dan ouder dan 65 zijn. Die stijging is volgens het CBS vooral een gevolg van de naoorlogse geboortegolf en de langere levensduur.Het CBS denkt dat Nederland 4,2 miljoen 65-plussers telt in 2030.

In hetzelfde jaar telt Nederland zo’n 3,8 miljoen nul- tot twintigjarigen. Dan zijn er meer ouderen dan jongeren in het land. Door het lage geboortecijfer van de afgelopen jaren zullen er vooral weinig tieners en kinderen tot zeven jaar oud zijn. In 2017 werden er 169.836 kinderen geboren. Het CBS houdt er rekening mee dat dit de komende jaren zal toenemen.

Wat is invloed migratie op de groeiende bevolkingsomvang?

De toename van de migratie is een belangrijke groeifactor voor de Nederlandse bevolking. Tweederde van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Het aantal inwoners met een immigratieachtergrond neemt daardoor toe. Nu is dat 24 procent, in 2030 zal het 27 procent zijn. Verwacht wordt dat tot 2030 jaarlijks 230.000 migranten naar Nederland komen. Dat is minder dan het aantal immigranten dat dit jaar naar Nederland komt. Dat waren zo’n 241.000 mensen.

Het migratiesaldo neemt de komende jaren wel af volgens het CBS. Tussen 2010 en 2018 kwamen er jaarlijks 48.000 personen meer aan in Nederland dan er vertrokken. De komende jaren zal dat saldo nog verder dalen, vermoedt het CBS.

Voor maar eenderde groeit de bevolking doordat er meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden.

Waarom verschillen voorspellingen CBS en VN?

Volgens de Verenigde Naties (VN) zou Nederland in 2100 zelfs 24 miljoen mensen kunnen tellen, aanzienlijk meer dan het CBS voorspelt. Dat komt vooral doordat de projectie van de VN veertig jaar later in de toekomst ligt dan die van het CBS. Daardoor is die van de VN ook meer gebaseerd op aannames. Het CBS gebruikt in zijn berekeningen ‘een simulatiemodel’ dat voorspellingen doet over ‘geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting’.

Lees het essay hier terug >> De saamhorigheid staat op het spel

cover Elsevier Weekblad editie 37 2018

De VN voorspelt vooral een groter aandeel van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. In 2100 zou volgens de VN meer dan de helft van de Nederlanders een migratieachtergrond hebben. In september publiceerde Elsevier Weekblad daarover een essay van Jan Latten, voormalig hoofddemograaf van het CBS, en cultureel antropoloog Jan van de Beek.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.