Immigratie

Syriërs veel lager opgeleid dan gesuggereerd

01 juni 2018Leestijd: 3 minuten

De integratie van Syrische vluchtelingen in Nederland verloopt maar moeizaam. Het overgrote merendeel van de groep met een verblijfsstatus voor ons land, 78 procent, heeft geen betaald werk.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPP) donderdag onder 3.200 Syriërs.

Lees ook de column van Gertjan van Schoonhoven: Nederland importeert armoede op grote schaal

‘Het beeld dat integratie snel zou gaan omdat het elitemigratie zou zijn, klopt inderdaad niet,’ zegt onderzoeker Jaco Dagevos in het AD. ‘Er zijn wel hoogopgeleiden onder deze groep, maar het gaat toch vooral om geschoolde arbeidersklasse.’ Het beeld dat het zou gaan om de ‘apothekers uit Aleppo’, waar het vorige kabinet over sprak klopt volgens hem niet: eenderde van de Syriërs in ons land heeft alleen het basisonderwijs afgerond. Nog bijna niemand heeft een Nederlands onderwijsdiploma gehaald. De afhankelijkheid van overheidssteun onder de Syriërs is dan ook groot: 90 procent zit in de bijstand. Bijna de helft geeft aan dat het niet rond kan komen.

Vergelijk in onderstaande grafiek het opleidingsniveau van verschillende bevolkingsgroepen.

Of ze wel ooit goed zullen integreren is maar de vraag. Veel zijn getraumatiseerd . Driekwart van de ondervraagden is onderweg slachtoffer geworden van onder meer mishandeling, afpersing of schipbreuk. Een grote groep Syriërs kampt met psychische problemen: 41 procent kan als psychisch ongezond worden aangemerkt. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig, somber en neerslachtig.

Lees ook: Duizenden afgewezen asielzoekers nog in Nederland. Hoe komt dat?

Syriërs zijn zeer tevreden met hun leven hier

Meer dan driekwart zegt zich thuis te voelen in ons land en geeft gemiddeld een 8,5 voor hun leven hier. De overgrote meerderheid (93 procent) verwacht over vijf jaar nog in Nederland te wonen als zij nog niet terug kunnen naar hun eigen land. Mocht terugkeer naar Syrië wel mogelijk zijn, dan zou slechts een vijfde van de Syriërs willen terugkeren.

Lees ook dit veelgelezen artikel van Syp Wynia: Nee, migratiedeskundigen: de wereld is niet van iedereen

Bij hun keuze voor Nederland als eindbestemming zijn de belangrijkste factoren voor de Syriërs de manier waarop Nederland omgaat met vluchtelingen, de kans om een verblijfsvergunning te krijgen en het positieve beeld dat men heeft van ons land.

Maar een op tien voldoet aan inburgeringsplicht

Toch heeft nog maar een tiende van de Syriërs voldaan aan de inburgeringsplicht. Veel volgen wel een taalcursus: 80 procent. Slechts 7 procent doet dit niet, de anderen volgden eerder een taalcursus. De taal gaat de meeste Syriërs nog niet goed af: ze geven zichzelf een onvoldoende voor de taalbeheersing (4,6).

Een grote meerderheid van de Syriërs geeft aan gelovig te zijn, 76 procent is moslim, 8 procent christen. Het merendeel van de Syrische gelovigen bidt dagelijks en ruim driekwart van de Syrische moslima’s draagt een hoofddoek.

De acceptatie van de homoseksualiteit lijkt een gevoelig punt te zijn onder de Syrische statushouders: minder dan een vijfde geeft aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat het goed is dat homoseksuelen met elkaar mogen trouwen. Ongeveer de helft is het helemaal eens met de stelling dat homoseksualiteit van een kind problematisch is.

‘Iedereen heeft recht op psychische zorg’

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zegt dat in een reactie op de studie dat iedereen recht heeft op psychische zorg en dat dat ook geldt voor mensen met een asielstatus.

De Jonge zei het rapport goed te gaan bestuderen en te bekijken of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn. ‘De kern is dat iedereen toegang moet hebben tot psychische zorg. Dat betekent overigens niet dat je dan elk incident kunt voorkomen.’

Angst voor ihadgangers onder vluchtelingenstroom

Bij zowel internationale inlichtingendiensten als politici bestaat de angst dat nu IS geen grondgebied meer heeft, jihadhangers zich onder de vluchtelingenstroom naar Europa zullen begeven om daar aanslagen te plegen. Ook Europese jihadisten die afreisden naar het kalifaat en zich daar aansloten bij de gewapende strijd, vormen een risico.

Het Amerikaanse Soufan Center meldde in oktober dat van alle naar het kalifaat afgereisde Europeanen eenderde is teruggekeerd, zo’n 5.600 strijders. Volgens de denktank vormen deze terugkeerders de komende jaren een groot probleem voor de Europese veiligheid.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.