Den Haag

Kaag zet in op instabiele regio’s en tegengaan migratie

18 mei 2018

Minister Sigrid Kaag (D66) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteert vandaag een plan voor het beleid op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking de komende jaren. In de nota ligt de nadruk op het voorkomen van instabiliteit en ongelijkheid. Daarmee wil Kaag de grondoorzaken van terreur en migratie tegengaan.

Kern van het programma is het verwezenlijken van beleid dat door de Verenigde Naties is vastgesteld. Voor 2030 wil de VN zich de volgende doelen – zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s)– stellen: het realiseren van mensenrechten en arbeidsrechten voor iedereen, voorkomen van conflict in instabiele regio’s, de transitie naar een circulaire economie.

Werken aan de SDG’s is volgens het ministerie hetzelfde als werken aan preventie van terreur en migratie, stelt het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Met deze beleidsnotitie houdt minister Sigrid Kaag grotendeels vast aan het beleid dat onder het vorige kabinet is ingezet. Wel worden er andere accenten gezet. De meest ingrijpende veranderingen werden eerder al gepresenteerd bij het Regeerakkoord.

Voorkomen migratie en conflicten van belang

Het voorkomen van conflicten en het bestrijden van grondoorzaken van armoede en dus migratie vormen de kern van het beleid. Daarbij concentreert het kabinet zich op zogeheten focusregio’s rond de Europese Unie: landen in de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

‘Een grotere inspanning gericht op preventie is hard nodig. Door daar nu sterker op in te zetten, voorkom je allereerst veel menselijk leed, maar ook miljardenuitgaven voor noodhulp, opvang in de regio en wederopbouw,’ aldus Kaag bij de presentatie van ‘Investeren in Perspectief’.

Voor deze focusregio’s wordt flink meer geld uitgetrokken. Het programmabudget neemt met een derde toe deze kabinetsperiode vergeleken met 2017. Daarnaast blijft er een intensieve relatie met de grote merenregio in Afrika (Burundi, Rwanda, Uganda en Congo) en Bangladesh en Afghanistan. Kaag investeert de komende jaren 60 miljoen euro extra in werkgelegenheid, onderwijs, jeugd in de focusregio’s. Dat is bedoeld om vooral jongeren meer perspectief te bieden in hun land. Ook is er een aparte paragraaf voor gendergelijkheid opgenomen in de notitie.

Voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio is 290 miljoen extra beschikbaar. Verder steekt Kaag jaarlijks 80 miljoen extra in de aanpak van klimaatverandering. Er komt een klimaatfonds voor investeringen in ontwikkelingslanden.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.

Reacties die anoniem worden geplaatst of met een overduidelijke schuilnaam zullen door de moderator worden verwijderd, evenals reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Dit geldt evenzeer voor racistische of antisemitische reacties. De moderator handelt in opdracht van de hoofdredacteur.