Duurzaamheid

Toekomst luchtvaart: biofuel verdringt kerosine

10 januari 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat ziet biobrandstof als het enige alternatief voor het verduurzamen van de luchtvaart. Zij wil deze brandstof subsidiëren en overweegt toestellen die deze brandstof tanken, voorrang te geven op Schiphol. Van Nieuwenhuizen zegt dit deze week in Elsevier Weekblad.

Bio-brandstof, ook wel biofuel, is een mengsel van traditionele kerosine en plantaardige stoffen. Veelal wordt afgewerkte bakolie of frituurvet gebruikt. Deze brandstof reduceert de CO2-uitstoot met tachtig procent. Probleem is wel dat biofuel twee keer zo duur is als gewone kerosine. De proefvluchten begonnen in 2009. Op dit moment beslaat biofuel slechts één procent van de wereldwijd verstookte vliegtuigbrandstof.

Lees het uitgebreide stuk van Eric Vrijsen over het gebruik van biofuel in de luchtvaart: In de wolken met afgewerkte bakolie.

Van Nieuwenhuijzen werkt aan een nieuwe Luchtvaartnota. Daarin geldt de opening van vliegveld Lelystad als heet hangijzer. Maar de nota zal over veel meer gaan: de toekomst van de luchtvaart, die anders dan het wegverkeer, niet kan overschakelen op elektriciteit uit wind- of zonne-energie.

In Elsevier Weekblad noemt minister Van Nieuwenhuijzen de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen ‘onvermijdelijk’, ‘essentieel’ en een ‘belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet’.

Meer aandacht voor biofuel

De minister vindt dat luchtvaartmaatschappijen die biofuel verstoken meer ruimte moeten krijgen op Schiphol. Van Nieuwenhuizen: ‘Het verdelen van de capaciteit op Schiphol is aan allerlei regels gebonden. Het inzetten van duurzaamheid als selectiviteitscriterium is een aspect wat nadere analyse behoeft en zou wat mij betreft onderdeel moeten uitmaken van een bredere duurzame strategie voor de luchtvaart. Dit wordt uitgewerkt in de nieuwe Luchtvaartnota.’

De minister is verder bereid de opmars van biofuel te subsidiëren, ook omdat Nederland een belangrijke leverancier kan worden. In het artikel zegt KLM-manager Boet Kreiken dat de luchtvaart nog zeker dertig jaar afhankelijk blijft van kerosine en dat tot die tijd het bijmengen met biofuel het groene alternatief is. Boeing-specialist Darrin Morgan zegt dat de productiekosten van biofuel voortdurend dalen, terwijl de raffinage van aardolie voor kerosine steeds duurder wordt. Hij voorziet dat biofuel de kerosine verdringt.

Ingelogde abonnees van EWmagazine kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.